4 Mart 2015 Çarşamba

ŞEHİD EBU YAHYA EL LİBİ'DEN Nasihat...

ŞEHİD EBU YAHYA EL LİBİ'DEN Nasihat...
Dinde gösterişten ve Allah’ın hükümlerini birbiriyle çarpıştırmaktan sakın. Küçük olsun büyük olsun din konusunda ilimsiz bir şey konuşma. İyi bil ki, ağzından çıkmadığı sürece sözün sahibi kişinin kendisidir. Eğer çıkarsa, onun ya lehine yada aleyhine olur. Allahu teala şöyle buyuruyor: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz ve kalb, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra: 36)
Kilu kalleri, çok soru sormayı ve cedeli bırak. Hakka teslim ol, selamette olacaksın. Kendine veya kardeşlerine, kapatmaktan aciz kalacağın bir şer kapısı aralama. Onlara karşı, uyumlu ol çekişmeci değil, kolaylaştırıcı ol zorlaştırıcı olma ve ortak ol engel değil…
Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem), Muaz ve Ebu Musa’ya (radiyallahu anhuma) tavsiyelerinde şunları söyler: “Birbirinizle uyum içinde olun, ihtilaf etmeyin.” (Buhari, Muslim).
Cundub b. Abdullah’tan (radiyallahu anh) rivayet olunan bir hadiste Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Kalpleriniz ülfet kurduğu sürece Kuran okumaya devam edin. İhtilaf ettiğinizde ise, onun başından kalkın.” (Muttefakun aleyh)
Hadis, ihtilafın, her zaman araştırma ve münakaşayla kesilmeyeceğine bilakis bazen susma ve cedelin kesilmesiyle kalkacağına delalet etmektedir. Eğer Allah’ın kitabında bu böyleyse, büyük âlimlerin ihtilaf ettikleri diğer içtihadi meselelerde durum nasıl olur?
Yolundan sapanlara, Allah’ın cezalarından biriside, aralarına cedel indirmesidir. Cedel, bereketi siler, ömrü tüketir, nefisleri kederlendirir ve tabiatları bozar. Tıpkı Nebi’nin (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurduğu gibi: “Üzerinde bulundukları hidayetten sapan her kavme cedel verilmiştir.” (Tirmizi, İbn Mace)
Farkında olmadan, ümmetinin ve kardeşlerinin bir hayırdan mahrum olmalarına sebep olma. Ubade b. Samit’ten (radiyallahu anh) rivayet olunan bir hadiste: “Bir gün Resulullah kadir gecesini haber vermek için dışarı çıktı ve o sırada dışarıda Müslümanlardan iki kişi tartışıyordu. Bunun üzerine şöyle buyurdu: “Ben, size kadir gecesini haber vermek için dışarı çıkmıştım. Falanca ve filanca tartışıyorlardı ve bu kaldırıldı. Bunun sizin için daha hayırlı olacağı umulur. Onu, yedi, dokuz ve beşte arayın.” (Buhari)
Hadisteki inceliklerden bahsederken Bedr El-Ayni (rahimehullah) şunları söyler: “Kuşkusuz çekişme ve tartışma, özel bir kesimin günahı sebebiyle genelin cezalanmasının nedeni olur. Zira ümmet, peygamberimizin önünde geçen bu çekişme sebebiyle bu geceyi bilmekten mahrum olmuştur.”
Çekişme ve mücadeleyi terk etmekle, Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) kefil olduğu cennette bir evi garanti almaya çalış. Şöy
le buyuruyor: “Haklı bile olsa çekişmeyi terk eden bir kimse için, cennetin girişinde bir eve kefilim.” (Ebu Davud)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder