30 Nisan 2013 Salı

Biz Ne ye İnanmalıymışız! Böyle!...(1)


-“İster kafa ile, ister el ile olsun, çalışmanın kudsi yetine inanıyorum."
-“Doğruluk ve adaletin esas temel olduğuna inanıyorum.”
-“Vâdin, kudsi bir mahiyeti olduğuna, bir insanın verdiği sözün, imzası kadar muteber olması lazım geldiğine, zenginlik veya kudret ve nüfusun değil, karakterin en kıymetli şey olduğuna inanıyorum.
-“Tasarrufun düzenli bir hayat için en esaslı bir unsur olduğuna, iktisat ve tasarrufun gerek hükümetle, gerekse umumi ve hususi işler de mali bünyesin de en önemli bir bünyesi bulunduğuna inanıyorum.”
-“İnsaniyetle faydalı hizmetler yapmakla mükellef bulunduğumuza, hodbinliğin; ancak fedakarlığın temizleyici ateşin de yanıp kül olacağına, ve bu suretle ruhun kurtulabileceğine inanıyorum.”
-“Ona ne isim verilirse verilsin, büyük ve halim bir Allah’ın vücudüne inanıyorum; Ferdin, büyük ümitlerinin tahakkuku ile  saadetinin gerçekleşmesini;  ancak Allahın iradesine uygun bir hayatta idame etmek suretiyle, temin edeceğine inanıyorum.”
-“Aşk ve muhabbet’in; dünya da en büyük şey olduğuna, kini; ancak onun yenebileceğine inanıyorum.”

Bak Ne Demişler!..(3)


-“Yazı; bilincin yapısını değiştirir. Yazı  Walter J Ong’un dediği gibi, zihin de var olan düşünceyi, zihnin dışın da kurar; bin nesle, imal edilmiş bir ürün haline dönüştürür. Yazı bilinci keskinleştirerek, hızlı karar verme ve davranma özelliği kazandırır. O nedenle, eğer bir girişimci, yaratmak istediği sonuçlara dönül bir ‘arşiv’ sahibi ise, bireysel yazgısını da, kurumsal hafızasın da güven altına alır.”

Bak Ne Demişler!..(2)


-“Kitapların dünyası, insanın en hayat verici yarattıklarından biridir. Onun yaptığı başka hiçbir şey devamlı değildir. Abideler yıkılır, Milletler kaybolur, Medeniyetler büyür - ölür ve karanlık bir çağdan sonra yeni ırklar, yeni medeniyetler çıkar; fakat, bütün bu medeniyetlerin tekrar tekrar nasıl ortaya      çıktıklarını gösteren, kitapların dünyası, hala genç, hala yazıldıkları gün kadar taze, yazarlarının yüzlerce sene önce ölmelerine rağmen, hala insanların kalplerin den geçenleri, insanlara anlatarak hayatlarını devam ettiriyorlar.”

Bak Ne Demişler!..(1)


-“Hayatının yolunu kendi çizen, çalışmalarına hâkim olan, bir gayesi, bir maksadı olup, iradesini kuvvetiyle bu gaye maksada erişmeye çalışan, her adım da karşılaştığı engelleri cesareti, kudreti ve ileri görüşü ile bertaraf eden insan, tam mânisiyle   insandır.”

Müzikle Terbiye!..(1)


“Eflatun diyor ki: “Sadece spor ve beden terbiyesi insanları tek görüşlü yapar. Ruh, müzik vasıtasıyla ahengi ve ritmi öğrenir. Hatta adalete karşı meyil duyar. Ahenk ve ritim ruhun derinliklerine kadar yayılır ve hareketlerinin lâtifliği ile ona şekil verir; ruhu da lâtif bir şekle sokar.”

12 Nisan 2013 Cuma

Ne Anlarız Bu Laflardan!..(8)


EY OĞUL ........
Besmelesiz yemek yeme.
Sırrın var ise sakın kimseye söyleme.
Cünüp iken yemek yeme.
Elbisenin söküğünü üstünde dikme.
İyi adını kötüye çıkaracak davranışlarda bulunma.
Kötüyle arkadaş olma, pişman olursun.
Daima ileri hedefin olsun, geriye takılıp kalma.
Harama tevessül etme.
Kimsenin payına/hakkına göz dikme.
Bir şey koymadığın yere el uzatma.
İki kişi konuşurken dinleme.
Ekmek ve tuz hakkını gözet.
Namahreme bakıp ihanet etme.
Davetsiz bir yere gitme.
Gidersen emin olduğun yere, namuslu kimseye git.
Sır sakla.
Her mecliste duyduğun şeyleri/sözleri aklında tut.
Evden eve söz taşıma.
Kötülemekten, fenalıktan uzak ol.
Ahlaklı ol.
Herkesle iyi geçin.
İnat ve kötü sözlü olma.
Senden büyüklerin önünden gitme.
İhtiyarlara hürmet et.
Daima temiz ol.
Haram ve yasak edilen şeylere yaklaşma.
Beş vakit namaza devam edip iyi hâl ile tanınarak, ilim ve faziletle meşgul ol.
Her zaman geniş kalpli ve hoş meşrep ol.
Beraber olduğun, tanıştığın kişilerden asla bir şey isteme.
Buna riayet etmezsen seni küçük görürler, itibarını kaybedersin.
Rıza lokmasıyla yetin.
Elindeki imkânları israf etme.
Kanaatkâr ol. Çünkü kanaat tükenmez bir hazinedir.

- ŞEYH EDEBALİ

7 Nisan 2013 Pazar

Yaşamı Kazanmak Kaça Patlar!...(10)


-“Bu gün her hangi bir bilim adamı, ortaya bilimsel bir veri koyduğu zaman, yüzlerce bilim adamı onun varlığı, sonuçların doğru olup olmadığını araştırır. Sadece vasat ve çocuk zekalı kimselerdir ki, kendilerine söylenen şeyleri, hiç eleştirmeden ve düşünce süzgecinden geçirmeden kabule yanaşır.
“Oysa; deneyci usullerle, gerçekleri arama yolu seçmelidir.”
-“Kişinin övgüye layık en büyük niteliği, düşünme yolu ile davranışlarını ayarlamasıdır.”
-“Tanrı bize iki yuvarlak organ verdi. Biri düşünmek, diğeri oturmak için.
Başarı hangisini sık kullandığınıza bağlı”
Bilimsel ve ahlak sal gerçekler, akıl verilerinde olduğu anlaşılmıştır.
Akılcı eğitim sistemi sayesinde daha geniş bir aydınlar sınıfının yetişmesine vesile olunmuştur.”
-“Her engel, hayat koşullarımızı daha iyileştirecek bir fırsattır.”
-“Hayatta bulunduğumuz konumu; yaptıklarımızdan daha çok yapmamız gerektiği halde, yapamadıklarımızla belirleriz.”
-“Kaybetmekten korkmadığınız da kazanma şansınız artar.”

Yaşamı Kazanmak Kaça Patlar!...(9)-“Başkaları tarafından dinlenemiyorsak, konuşma; Konuşamıyorsak, başkasını dinleme yeteneğinizi geliştirme ve birlikte yaşama mutluluğumuz yoktur.”
-“Akıl rehberliğin de yürümeyi mezuniyet bilin. Akıl denen şey, gerçekleri bulan ve ortaya koyan kaynaktır; fakat böyle bir kaynak işini görebilmek için düşünme yeteneğine erişmiş olmalıdır. Düşünme yeteneği insan varlığının en yüce uğraşısı olmalıdır. Tanrı bakımından yaratma gücü ne ise, insanlar bakımından düşünme gücü o nitelikte bir şeydir; zira düşünme yeteneğine sahip olmayan insan hayvan kertesinde demektir.
Bu itibarla; hiç düşünmeden ve anlamadan öğrenmek, bellemek ve ezberlemek marifet değildir.
Aklın bu üstünlüğüne ve yaratıcı niteliğine inan, temel verileri akılcı eleştiriden geçirir ve akla ve mantığa ters bulduklarını elemek ister. “Aklın muhasebesini yapar” ödüllere kavuşmanın “Vicdan muhasebesi demek olduğunu, yanlışların ve çelişmelerin yerine, akılcı usullerle giderilmesi öngörülmüştür.”
-“Gerçeklere akıl yolu ile erişilir”
-“Kim ki akla dayalı olmayan ve akıl süzgecinden geçirilmeyen bir şeyi benimser, o mutlaka akılsızdır.
Akla ve vicdana aykırı şeyleri, ya da akla oturmadan benimsemek insan haysiyetine bağdaşmaz.
Akıl sayesinde insanlar her türlü gerçeğe, iyiliğe, esenliğe ve her şeye kavuşabilir. Bütün olumsuzluklar sefillik ya da kötü düzen gibi şeyler insanların kendi davranışlarından doğma şeylerdir.” Yani; akılcı davranışlara sahip olmayan insanların, hayvan kertesinde sayılmak gerektiği şeklindeki görüşlerini adeta tekrarlarcasına bu çabalarında ısrarlıdır.”
-“Kişi kendini fikren geliştirip kendi kaderinin sorumlusu kılabilir. ”eğer kişi, kendi kendisini kader oyuncağı olarak görecek olursa haysiyet duygusundan ve fikren gelişme olasılığından yoksun kalır. Tüm verilen, akılcı elekten geçirilmesi gereğini bilinmek, akılcı usullere üstünlük tanımalıdır.” Kaynaklardan bulduğu her şeyi, hiç eleştirmeden ve hatta tartışmadan olduğu gibi benimsememelidir.”

Yaşamı Kazanmak Kaça Patlar!...(8)


-“Geleceğinizi belirlemek konusun da, karakteriniz, zekanız dan her zaman daha önemlidir.”
-“Kendiniz olun, iyi kalpli, iç huzuru olan, etrafını seven biri.”
 -“Dualarınıza dikkat edin, gerçekleşebilirler.”
-“Hiçbir zaman gülümsemekten vazgeçme, üzgün olduğun da bile, gülümsemene kimin ne zaman aşık olacağını bilemezsin.”
-“Kendisiyle  barışık olmayan insanlar dünyaya gülümsemezler.”

Çocuklardan öğrenilecek 3 şey var;

1.      Nedensiz yere mutlu olabilmek.
2.      Her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak,
3.      Elde etmek istediği şey için tüm gücüyle savaşmak.

-“İnsanları kitaplar gibi düşünün ve kapaklarına bakıp aldanmayın. Okumaya başlayınca değerini anlarsınız.”

1 Nisan 2013 Pazartesi

Bir şundan, bir bundan!...(1)


“Kariyer planlaması;
Şu nokta dan, şu göreve geleceğim demesi anlamına gelmez.
-Profesyonel iş hayatına yeni atılmış kişi, öncelikle kendi yeteneklerinin neler olduğunu fark etmeli.
-Hangi alanlar da çalışırsam daha mutlu olurum? Buna yönelik kendimi nasıl geliştirebilirim? Sorularına yanıtı aramalı ve bulmalı.
O vizyona uygun gelişim adımlarının da, en erken seviye de atılması gerektiğine inanıyorum.
Kariyer vizyonu, önce kendini tanımayı, sonra seçimler yapmayı gerektiriyor.
Tom Peters “ Bir şeyde uzman olacaksın; ancak birçok şeyi biraz da olsa bileceksin. 
Bireysel gelişim, yaşam boyu devam edecek.”
Kariyer de en çok etki sahibi olan üç unsur; yetenek, çok çalışma ve şans…
Sosyal yönü gelişmiş bir bireyseniz, yeteneklerinizi geliştirirken, ilginizin bulunduğu yaratıcılık/yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında da yeteneklerinizi geliştirmeniz zorunlu.
Dış dünyayı çok iyi gözlemlemek, hizmet verdiği bireyi ve kurumu çok iyi tanımak..”