30 Ekim 2015 Cuma

Duygu ve akıl..

Sevgi ve inanmak tümüyle farklı şeydir. Çok sevdiğin birine hakkıyla inanmayabilirsin. ‪#‎Sevgi‬; ruhtan gelir, ‪#‎inanç‬ akıldan.
Sevip sevmemek elden gelmez, inancın ise aklınla sınırlıdır. Aklının kavrayamadığına, kapsayamadığına inanamazsın. Ama hala sevebilirsin.
Bu nedenledir ki bazı sevdiklerine yakın yaşamak risklidir. Nedenini kavrayamadığın davranışları kabullerine ters düşer ve inancın sarsılır.
Duygu ve Akıl
Savunma ve yönlendirme mekanizması ile akıl nasıl bir çalışma düzeni içinde?.. Herhangi bir yanlış uyarısına karşı, tepkimiz nasıl ve neden oluşuyor?.. Neden çocuğumuz veya eşimiz bir yanlış söylendiğinde hemen şiddetle savunmaya geçiyor?.. Bütün bunlar nasıl oluşuyor?..
Ne psikolog ne de psikiyatri uzmanı değilim…
Ancak konu bana sorulduğunda, olayı şöyle yorumladım üç paralık aklımla…
Beyin bir bütün… Ne var ki bu bütünün çalışmasını iki ana bölümde değerlendirmek zorundayız, konuya açıklık getirebilmek için...
Beyinde, farkında olduğumuz fikir faaliyetleri var; farkında olmadığımız fikir faaliyetleri var…
Bunları ikiye ayıralım…
Üst bilinç diyelim; düşünerek, akıl yürüterek, mantıkla değerlendirme yaparak ele aldığımız konu hakkındaki faaliyetlere…
Alt bilinç diyelim; biz farkında olmadan çeşitli fikirler üreten beyindeki veritabanımıza…
Alt bilinç adını verdiğimiz -bilinçaltı da denilen- fikir üreten ve duyguları oluşturan veritabanımızın kaynakları birkaçtır.
Genetik yoldan bize intikâl eden sevgi, korku, kıskançlık, doğal savunma güdüsü vs. gibi bizden öncekilerin bize gönderdiği veriler…
Doğum anından itibaren çevrenin beyin dalgalarının beynimizde yaptığı açılımlar…
İçinde yaşadığımız toplumun bizi şartlandırmaları…
Okuduklarımız, seyrettiklerimiz ve iletişimde olduklarımızdan bize yansıyan ve alıp kabullendiğimiz değerler…
Ana hatları ile işte bunlar bizim beynimizin veritabanını oluşturmakta.
Üst bilinç ise, alt bilincin bunlardan elde ettiği sonuç yanı sıra, evrensel gerçekler kriterine göre belli bir sistematik içinde değerlendirme yapan akıl…
Beyin veritabanındaki yerleşik bilgiler; ya genetik kanaldan ya da çevreden, şartlanma yollu, sorgulanmadan ve hatta farkında bile olunmadan yerleşmiş verilerdir.
Akıl; dıştan, bizim farkında olarak ve üzerinde değerlendirme yaparak bir sonuç çıkarttığımız olayları irdeleme özelliği.
Bu özellik belli bir sistematik kullanıyorsa, buna “mantık” adını veriyoruz.
Sistematik değerlendirmeden yoksun fikir zincirine ise “mantıksızlık” ismini takıyoruz.
Yaşamımızın çok önemli bir kısmı genellikle, alt bilinç yönetiminde geçip gidiyor…
Hayvanlardaki güdüsel davranış biçiminden farkımız, onlarda fikrî potansiyelin olmayışı.
Dünya’nın neresinde, hangi toplum içinde var olursa olsun, tüm insanlar bu temel alt bilinç yapı ile var olurlar.
Bu alt bilinç aynı zamanda “kişinin şeytanı” diye de tanımlanır. Alt bilincin üretimi olan fikrî faaliyetin kaynağı, zekâdır.
Bunu kontrol edebilen mekanizma ise üst bilinç yani akıldır.
Bir insan, tüm dünya yaşamını “zekâ”sı ile geçirebilir ve kurtarabilir.
“Mantık”, zekâ tarafından da kullanılır; akıl tarafından da…
Kişide akıl varsa ve akılla yaşıyorsa, ölüm ötesi yaşamı düşünme ve evrensel düşünceye açılma kapasitesine sahiptir.
Bununla ölüm ötesi yaşam gerçeğine göre kendisine bir rota çizer ve ona göre fiiller, davranışlar ortaya koyar.
Zeki bir insan ise, dünyasını en iyi şekilde yaşamak için ne gerekiyorsa, mantığı o yolda kullanır ve çok iyi konumlara da ulaşabilir; senaryodaki rolü uygunsa.
Bana sorulan şu idi…
“Niçin çocuğuma ya da eşime bir yanlışını düzeltmek için bir şey söylediğim zaman, hemen savunma kalkanını kaldırıyor; söylediklerim kendisine ulaşmadığı gibi, üstelik bir de azarlanıyorum?”
Anlayın ki, esasen bu savunma kalkanını kaldıran kişi, bunu bilinçli olarak yapmıyor. Yani, seni dinleyip, söylenilenleri akıl ile mantıksal olarak değerlendirip ondan sonra cevap vermiyor,dedim.
Sana gelen tepki, o kişinin alt bilincinin zekâ yollu kendini savunma mekanizmasındandır!
Kişi, küçüklüğünden itibaren veya genetik yoldan, o konuda belli sâbit fikirler edinmiştir. Bunun neden öyle olması lazım geldiği yolunda belli bir tefekkür sonucu oluşmuş düşüncesi bile yoktur.
Ancak ne var ki sonuçta, sana karşı çıkarak kendi varlığını ve YERLEŞİK kişiliğini devam ettirme fikri, onda doğal savunma mekanizmasını harekete geçirir. Hatta birçok zaman, aceleyle söylenene karşı çıkarken, zekâsını da yeterince çalıştırıp mantığı devreye sokmaz bile!
İşte bu durumda mantıksız söylemlerle savunma kalkanı kalkar ve hatta bazen sözle saldırı silahını bile kullanır kendi kişiliğini korumak amacıyla…
Alt bilincin, “kişinin şeytanı” olması da şu yöndendir…
Beyin veritabanındaki yerleşik bilgiler; ya genetik kanaldan ya da çevreden, şartlanma yollu, sorgulanmadan ve hatta farkında bile olunmadan yerleşmiş verilerdir.
Kişi, bunlara ters düşen bir gerçek ile karşılaştığı zaman, önce ilk reaksiyon olarak onu reddeder. Çünkü zekâsı, korunma ve elindekileri koruma dürtüsü doğrultusunda, onu reddetmeyi gerektirecek şekilde çalışır. Sisteme dayalı gerçeklere göre değil, kendi veritabanına göre geleni değerlendirir zekâ!
Bunun sonucunda da, gelen veri sorgulanmadan, akıl ile yaşam gerçeklerine göre ölçümlenmeden hemen red oluşur.
Bu durumda kişi, içinde yetiştiği ortamın yaşam tarzına veya kendisini şartlandıran toplumun değerlerine ters düşen bir fikir ile karşılaştığı zaman, o fikir kendisine çok büyük manevî kazançlar sağlayacak olsa bile, kendindekileri koruma amacıyla konuya karşı çıkar! Böylece de o gerçekten mahrum kalır... Yani, kişinin şeytanı devreye girmiş, onu, o güzellikten mahrum etmiştir.
Alt bilinç, veritabanı itibarıyla, akıl tarafından kontrol edilemiyorsa; kişi, yaşamını mutlaka kendisini güden bu veritabanı doğrultusunda yönlendirecektir.
Bu yüzden de Rasûller ve Nebiler genelde red görmüşlerdir! Çünkü onlar evrensel gerçekler doğrultusunda insanları uyarmışlar; onların bu gerçeklere göre yaşamlarına yön vermelerini tavsiye etmişlerdir.
Buna karşın, annesine itiraz eden kızın ya da Rasûle itiraz eden kişinin bu itirazı, kişisel çıkarını korumak isteyen alt bilinç tarafından oluşturulmuştur.
Evrensel gerçekler kriterine göre belli bir sistematik içinde değerlendirme yapan akıl…
“Şeytanımı müslüman ettim” ifadesinin anlamı, “Alt bilincimi, evrensel gerçekler doğrultusunda kontrol altına aldım”dır!
Kişinin çektiği tüm manevî azap ve ızdırablar, pişmanlıklar; hep alt bilincin dürtüsü doğrultusunda ortaya konan davranışlar sonucudur.
İmanın taklidi olmaz; fakat İslâm Dini’nin gereği olarak teklif edilen fiillerin takliden yapılması mümkündür. Aklı olmayanın imanı olmaz!
İman; üst bilincin, evrensel gerçekleri mantıksal bütünlük içinde değerlendirmesi ile Sistem ve düzenin Yaratıcısını kabullenmektir!
Rasûl; bu evrensel gerçeği özünde ve üst bilincinde fark edip; özünden gelen hakikat doğrultusunda insanları uyarandır!
‪#‎Tanrı‬”yı ötede, galaksinin bir köşesinde kabul eden Göktürk anlayışının uzantıları; melekleri de onun yanından Dünya’ya gönderilmiş obje veya nesne olarak tahayyül ettiler!
“ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”in tek evrensel gerçeğin Yaratanı olduğunu fark edenler ise, O’nun KUDRETİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ dolayısıyla, “RUH” adlı meleğin, tüm yaratılmışların hakikatini oluşturduğunu kavrayarak; bunun da ötesinde, Cebrâil’in uzayda bir yerden gelmediğini idrak ettiler!
“Azrâil” ismiyle işaret edilen “kuvve”nin, tüm yaratılmışların varlığındaki bir melekî katman(?) -veya boyut- olduğunu ise pek çokları anlamadan geçip gitti!
Alt bilinç tarafından üretilen fikirlerin, beyinde belirli hayal sûretleri oluşturularak üst bilinç tarafından değerlendirildiğini; bu yüzden, insanın, varoluşundan ebede kadar, hep hayal içinde yaşayacağı gerçeğini ise pek az insan fark etti!
Sonuçta…
Kimi, alt bilincin çıkarları doğrultusunda ömür tüketirken, bazıları da buna ek olarak imanın lafıyla kendini avutarak yaşayıp; bu dünyadan zeki bir birim olarak çekip gitti!
Kimi de, üst bilincini kullanarak “iman”ı değerlendirip, o gerçeklere göre yaşamını düzenleyerek gerekenleri yapıp dünyasını değişti.
Sistem de, mazerete yer yoktur!
Sistemde, telâfi etmek yoktur!
Sistemde, aklı olmayana, dışarıdan “akıl” vermek mümkün değildir!
Sistem ve düzen içinde, pek çokları “insan” etiketi altında yaşadı ve geçti; ardlarından, “Sürüden birini daha kestiler ötekilere yem olsun diye” dediler!
AHMED HULÛSİ

28 Ekim 2015 Çarşamba

Cinlerle ilgili ilginçve müthiş gerçekler-2

Cinlerle ilgili ilginçve müthiş gerçekler-2

Cinleri bilmek ve tanımak insanlar içinmecburidir.(farzdır.) İnsan önce düşmanını tanımalıdır. Aslında Allah’a inanan insan, cinlerin ne olduğunu öğrenmek zorundadır. Cinleri tanımak demek, dininvarlığının temellerini görmek demektir. İnsanın davranışlarındaki temelamaçları görmek demektir. İnsanın neolduğu, varlığı ve amacı anlaşılmaktadır. 

· Cinler düşünsel bir güçtür. Hareketleri ortaya çıkartan geri plandaki gizli niyettir.Düşünsel faaliyet sonucunda eyleme geçirten itici güçtür. 
Neler yaptığınıza bakarak cinlerin amacı tespit edilebilir. Cinlerin amacı genelde insan için kötü sondur. Bu nedenle kötü niyetlerin, olumsuz düşüncelerin ardında şeytani cinler vardır.

· Cinler karanlığı severler. Güneş ışığından ve ışıktan hoşlanmazlar. Geceleri ortayaçıkarlar ve karanlık onların yaşam alanlarıdır. Nasıl ki insanlar gündüzleri yaşar geceleri uyursa cinler de geceleri yaşar gündüzleri kaybolurlar. Ama biz insanlar nasıl aksamlara ve gecelere isteyerek veya istemeyerek sarkabiliyorsak cinler de gündüze sarkmaktadırlar.

· Cinlergüneşin doğmasıyla bulundukları yerleri terk ederler. 
Cinler son aydınlanma çizgisi olan geceyi takip ederler.Karanlıkla beraber karanlığın içinde onlar da çekilirler. Aynı şekilde Akşam olurken güneş batarken cinlerkaranlık çizgisiyle şehirlere girmektedirler. 
Cinlerden bir kısmı gündüzlerde işgörürler. 

· Cinlerden zorbaları, taşkınlık yapanları ve haddi aşanları vardır. 
Bunlar insana direkt zarar vermek isterler. Bunu yapmak istediklerinde çok korkarak yaparlar.Genelde kötü amaçlarında başarılı olamazlar. 

· Parmakları çıtlatma, tırnak yeme, sallanma, yerinde duramama cinlerin etkisiyle ortayaçıkmaktadır. Bir düşünsel faaliyette yoğunlaştığının belirtisidir. (Bir hedefeyönelik vesvesenin arttığı anlardır.)

· Birde definecilerin karşılaştığı cinler vardır. 
Bunlar define karşılığındainsanların imanlarını çalmak ister. 
Dünya cinlerindir.Cinler böyle düşünmektedirler.
Yani cinler varlık alemi olan dünya hayatına sahiplenmişlerdir. Bu nedenle insanlara düşmanlıkları vardır. Dünyaya sahip olmak yani zengin olmak için cinlere boyun eğmek ve dünya karşılığında imanlarınızı almak istemektedirler. Bu nedenle inançlı insanın kazanç eldeetmesini engellemek için korkutmaktadır. Kurban kesmeden, kan akıtmadan,birtakım tütsü ve batıl tüm eylemleri gerçekleştirmeden defineye sahip olabilirsiniz. Kazanç karşılığında Allah’a şükretmeyen Allah’ın adını anmayan o kazançtan bereket göremez. Defineye imanınızı sarsacak ve cinlerin(ŞEYTANLARIN) hoşlarına gidecek yöntemlerle sahip olursanız o kazanç sizin için bir eziyete dönüşür.
Dünya bir imtihan dünyasıdır.

· Cinler üstün varlıklar değillerdir. Hiçbir şekilde onlara boyun eğmenize gerek yoktur.Onlardan korkmayınız. Tek amaçları sizi korkutmaktır. Onlarla düşünsel mücadeleedenler mutlaka başarıya ulaşacaklardır. Onları farketmek ve kötü düşünceleri,korkutmaları etkisiz hale getirecek düşünceler geliştirmek onların etkinliğiniazaltacaktır.

· Cinlerle karşılaşıldığı veya bir tehlike anında bir çubuk alınır. Okunacak bazı ayeti kerimeler vardır bu ayeti kerimeleri okuyub Kendinizi çemberin içinde kalacak şekilde etrafınıza çizgi çizilir. 
Ayeti kerimeler okunduktan sonrada Çizgi çizilirken Şöyle dua edilir "Allah’ım bu çizginin içine hiçbir kimseyi sokma, sana sığınıyorum. Büyük Allah’ım beni koru" gibi dualar edilir. 
Kesinlikle Allah tarafından korunursunuz ve cinler o çizgiden içeriye kesinlikle giremez. Dışardan birtakım korkutmalara maruzkalabilirsiniz. Korkmayın cinler korkutmanın ötesine geçemezler. Sakin olun tepkisiz kalmanız cinleri korkutur. Siz ne kadar Allah’a güvenirseniz cinler sizden o kadar korkar. Cin saldırısı ve korkutması doğal yaşama aykırı ve kural dışıdır. Makul hiçbir gerekçesi olamaz. Bu nedenle Allah saldırıya maruz kalan insanı kesinlikle görür ve korumak ister. Talebin insandan gelmesini bekler. Korunma ve sığınma amaçlı dualar kesinlikle kabul gören ve yardıma yetişilen dualardır. Cinler konusunda rahat olun, hiç korkmayın gerçekten onlar korkulacak varlıklar değillerdir. Zaten onların en tehlikelileri düşünsel olarak hep içlerimizdedir. Aslında bu direkt saldırı yapanları en çaresiz olanlarıdır. 

· Cinlerinen etkili oldukları saat gece yarısı 03.00 dür. Büyüler ve kötü işler busaatlerde yapılır.(Kabul olunacak hayırlı dualarda bu saatte yapılırsa çok etkili olmaktadır) Akşam ezanı ve yatsı vakti cinlerin sabah vakti gibidir.
Güne yeni başladıkları, işe koyuldukları saatlerdir. insanlara kötülük için çalışmaya başladıkları vakitlerdir.
Bazı hastalardada şahit olmaktayızki akşam namazından sabah namazına kadar çok sıkıntım oluyor ve uyuyamıyorum,nihayet sabah ezanı okunduktan sonrada uykuya dalıyorum denilmektedir.
İstisna olarak,gece geç yatıp sabahta geç kalkanların,yatmadan önce çok aktif işlerle uğraşanlardada uyku bozukluğu yaşanır,bu tabidir.

· Cinhastasına dışardan dua veya Kuran okuma ile rahatlama hemen olmaz. Hastanın kendisini fark etmesi için tavırları anlatılır. Bu tavırlarda bulunanın kendisi olmadığı şeytani cin temelli olduğu örneklerle anlatılır. Bu sen değilsin gibi sözler söylenebilir. Yanlış düşüncelerin temeline inilir. Beş neden sorusuyla davranışın kök nedeni bulunur ve cinin ürettiği yanlış amaç kirli hedef öldürülür. Hasta, dış etken olan cinlere karşı uyandırılır. Böylece davranışlarının temelinin kendinden olmadığını anlar. Bunu fark ettiği zaman cin hastası zamanla iyileşme sürecinegirer. Birkaç aya kalmaz sıkıntı kendiliğinden kaybolur. Burada çözümü hemen görmeyi beklemek yanlıştır. Cin kolay terk etmez ve birden bırakamaz. Melekibir fikir, şeytan temelli kötü fikri yıkar. Ancak bu yıkım desteklenerek gerçekleşir. Yani iyi düşüncenin çeşitli örneklerle ve detaylarla desteklenmesi gereklidir. İnsanı aldatmakta ve yönetmekte güç kaybeden cinler zamanla buamaçtan vazgeçer. İyi düşünceyi tercih ederek meleklerin etkinliği artar, sıkıntıazalarak ortadan kalkar.

· Cinlerden maddi olarak korunabilecek iki şey su ile temizlenmek ve Ayeti kerimeler ve dualardır. 
Bunlar haricindeki tüm korunma yolları batıl ve şeytanidir. Bir uzvu su ile yıkamak olumlu bir enerji üretmektedir. Cinlerin yıkanmış bir uzuvdan içeri girmesi çok zordur. 
Abdest ve gusül bunlara örnektir.

· Her binanın bir dış cephesi olduğu gibi insanın dış cephesi de derisidir. İnsan kesinlikle çıplak dolaşmamalıdır. Cinsel ilişkiye dahi bir örtü altında girmelidir.Cinler deri gözeneklerinden içeri girmektedir. Çıplak bir bedencinlerin kolayca bedene girmesini sağlar. Giyinmek onların yaklaşmasına engelçıkarmaktadır. İslam inancında Allah ile konuşmadan önce (namaz kılmadan önce)görünen yerler yıkanır. Eller, ayaklar, kollar ve baş yıkanır. Yani abdestalınır. Nedeni ise İnsan Allah’a yöneldiğinde yani namaza durduğunda cinler bunu engellemek ister. Bedene girmek için görünen yerlere yaklaşır. Genellikle eller ayaklar ve baştan vücuda girmeye çalışır. Cinler düşünceleri bozmakta ve farklı yönlendirmektedir.Böylece inanan insanın namazını engelleyemeye çalışır. Namazda bozuk düşünceler, yanlış fikirler üretir. Konuşma esnasında mantıksal bütünlükten çıkartır. Kontrolünüz dışında düşüncelerinizin çok farklı yerlere gittiğinizi görürsünüz.Namazda Allah ile konuştuğunuzu bile unutur o’na yönelik konuşamazsınız. Butür şeytani cinlerin etkisinden korunmak amaçlı abdest alınmaktadır. Gerçekte su ile deriyi yıkamak bir güvenlikduvarı oluşturmaktadır. Bütün bunların bilimsel gerçeklikleri de vardır.

· Havaher şeyi bozmaktadır. İnsan derisine sürekli temas halinde olan hava korumakalkanını bozmaktadır. Cinler hava içindeki en etkili varlıklardır. Güvenlik duvarını zamanla hava bozmaktadır.Hava her şeyi bozar. Hava açık yiyecekleri ve suyu dahi bozar. Bu nedenle cinlere karşı yeni bir güvenlik duvarı oluşturmak için tekrar belli bir zaman sonra uzuvlarınızı su ile yıkamanız gereklidir. Su ile yıkamak ışık, huzur ve olumlu düşünce üretir. Yani su ile yıkamak nurdur. Karanlığın bedene işlemesini önler.

· Bütünbedeni su ile yıkamak yıkama anına kadar bedende etkili olmuş cinlerin su ile atılmasını sağlar. O insanda olumsuz düşünceler üreten gölge güç yıkanarak bedenden arındırılmış olur. İnsanı sahiplenmiş olan bu manevi ve enerji bedensu ile bir elbise gibi çıkarılmış olur. Duş almak cinlerin insan kalıbından akarak atılımını sağlar. Cinler enerji beden olarak deriyi kaplamakta ve insan şeklini almaktadır. İnsanları etkileyen bu kötü enerjiyi su resmen süpürmektedir. Yıkanmış bir bedenin yüzey gerilimi değişir. İnsana müthiş birdinçlik gelir ve yapıcı bir enerji görevi devralır. Yıkanma sonrasında ortayaçıkan tanrısal enerji, meleki bir kuvvet taşımaktadır. Cinlerin etkinliğini dua,su ve toprak engellemektedir.

· Şeytanicinlerin en sevmediği şey insanın Allah’tan istemesidir. İnsan Allah’a dua etmeye başladığında şeytani cinler çıldırır ve kulaklarını tıkar. Cinler insanı yönetmek ve kullanmak ister. İnsan Allah’tan istemediğinde cinlerin yönetiminde olmaktadır. Allah’tan istenildiğinde cinler kaçacak veya rahatsız olacaklardır.

· Cinlerin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları mekanlar vardır. Güneş ile gölgenin kesiştiğiyerler, kapı eşikleri gibi hafif rüzgarlı alanlar, ağaç dipleri ve kökleri gibiserin rutubetli yerler cinlerin dinlendikleri alanlardır.

· ŞeytaniCinler, Allah’a ve cinlere inancı yıkmaya çalıştılar. Cinler daima kendilerini gizlerler. Sadece büyücülerde ve cincilerde onların varlıkları açıkça anlaşılır. Aslında cinlerin varlığı Allah’ın varlığını doğrulamaktadır.İnternette pek çok cin seansları, cin çıkarma, cin kovma görüntüleri vardır.Bütün görüntüler detaylıca incelendiğinde cinlerin neler yapabildiği açıkça anlaşılmaktadır. 

· İşlerini cincilerle yapanlar ve dünyasını büyülerle şekillendirenler cehennemahalisidir. Cincilere ve büyücülere gidenler mutlaka Allah’ın azabındannasibini alacaktır.
Cinler, insanın en yakınları için dahi çirkinliği fısıldadı.
Her şeyi iki göze benzetmek, çevrenizdeki ve baktığınız yerlerdeki şekilleri insan ve hayvan şekillerine benzetmek, gözlerinizi kapattığınızda birtakım şekiller görüyormuş hissi, çevrenizden karartıların geçtiği hissi tüm bunlar cinlerin etkisinde olduğunuza işarettir. Korkmayınız bunlar hemen hemen her insanda olmaktadır. Bunlar doğaldır çünkü biz cinlerle beraber yaşarız.

· Dişlerifırçalama isteği, dişlerdeki tortulardan rahatsız olma, el veya birtakım uzuvlarında pislik var düşüncesi ve kirlenme hissi, burunu temizleme isteği,tırnaklardan rahatsız olma, aşırı masaj isteği gibi birtakım bedensel istekler cinlerden kaynaklıdır. Bu tarz istekleri yaydıkları enerjilerle gerçekleştirmektedirler.

Yazının tamamını okumanız için birkaç örnek verdik. Lütfen aşağıda yazılanların tamamını okuyunuz. Bu yazı bütünlük içermektedir. Cinlerin neolduğu konusunda anlaşılmazlıkları kaldırmak içindir. Cinler, cin türleri,yaşamları, cinler alemi, çarpılma nedenleri, korunma yöntemleri hepsi detaylıcaverilmektedir. 

İnsanlar cinlerle ilgili araştırmayıneden yapar: *Cinler tarafından rahatsızediliyordur.* Normal düşünemiyor kontrolden çıkmıştır. *Cinlerle irtibat kurupmakul olmayan bir güç elde etme hayalindedir. *Cinleri emri altına almakisteyen zavallı tipler vardır * İstediğini elde etmek isteyen çıkarcı zalimlervardır.* Cinlerden korunmak isteyen ve nasıl korunacağını merak eden insanvardır.*Definecilerin tehlike anında ne yapacaklarını öğrenme çabaları vardır.*Cinlerin varlığının doğru olup olmadığını merak edenler vardır.*Cinler hakkındadetaylıca bilgi edinmek isteyenler vardır gibi... Cinler, her insanın bilmesigerektiği çok önemli varlıklardır. Sürekli bizlerle yaşayan yaşantımızda önemlibir güç olan bu varlıklar kesinlikle tanınmalıdır.

Cinler, kendileriyle ilgili bilgi sahibiolunmasını hiç istemezler. Çünkü onların tanınması, zaaflarının bilinmesionların tüm etkinliğini azaltır. İnsanoğlunun yeryüzünde en az bilgi sahibiolduğu varlık insanın en büyük düşmanı olan iblistir. İblis cinlerin en büyükaşiretidir. Ve cinlerin onda dokuzunu oluşturur. Onları tanıyıp fark etmekonlardan nasıl korunacağınızı gösterecektir. Bilgilendikçe onlardan korkmanınsaçma olduğunu anlayacaksınız. Veonlardan korunma yollarını anlamamızı sağlayacaktır. 

Cinlerinde erkek ve dişileri, çocuklarıve aileleri vardır. Sosyal hayatları ve toplumsal ilişkileri vardır. İnsanbedeninde, günah mekanlarında, kötü ve pis yerlerde, eğlence yerlerinde, kırsalhalde, şehirlerde, ıssız yerlerde, kabile halinde göçebe halinde yaşayanlarıvardır. Cinler her yerdedirler müthiş kalabalıklardır ve yeryüzünde onlarınolmadığı hiçbir yer yoktur.

Cinler insanlar gibi ikiye ayrılırlar.İnanan cinler ve inanmayan cinler. İnanmayan cinlere iblis öncülük eder. İbliskötülüğün temsilcisidir Şeytani cinlerin felsefelerinde sevgiye ve kardeşliğedayalı anlayış yoktur. Menfaate ve ne yaparsam kar şeklindeki anlayışabağlıdır. İlişkilerinde zorbalık, hiyerarşi ve baskı vardır. Kendi içlerindesuçlayıcılık, kabalık, hoşgörüsüzlük ve her türlü kötülük yaygınlaşmıştır.Düzen ve iyilik karşıtı felsefeleriyle tam bir kaosçu zihniyete sahiptirler.İblis, Adem yaratılıktan sonra isyan edince Allah’ın rahmetinden kovulduğundabu kötü ruh haline düşmüştür. Bu durumAdem’e düşman olduktan sonra inançsızlığın ve hırsın oluşturduğu sevgisizlikhastalığıdır. İblis, yeryüzütarihinin büyük oyuncusuydu. Her dönüm noktalarında ve çağ değişimlerinde yaİblis’in küresel egemenliği ya da İblis’in egemenliğinin yıkılışı vardı. İblisönceleri sadık bir hizmetkar iken cinlerin arasında huzuru sağlayan adil birkral gibiydi. Düzenin ve iyiliğin önderlerinden iken Adem’in yaratılmasındansonra kötülüğün ve karanlığın önderi oldu. İblis, cinlerin çoğunu kenditarafına çekti. Uyguladığı siyaset aldatma, kışkırtma ve bozgunculuktu.Cinlerin büyük bir kısmı iblis’e tabi oldular. Yeryüzünü ve hayatı sahipleneniblis, cinleri aldatmada ayrımcılığı, büyüklenmeyi ve sahiplenmeyi kullandı.Yeryüzündeki yaşamın tek yöneticisi olarak kendini görüyordu. İblis Ademireddettiği gibi varlığına tahammül edemedi. Adem’in soyunu yok etmek içinbirbirlerine kışkırttı. Bunu aile içindede, iş çevresinde de, ulusal alanda daküresel alanda da uyguladı.

İblis çeşitli cin türlerini arkasınaalınca insanların düzenini bozmakta başarılı olmuştur. iblis’in hizmetkarlarıve vezirleri çok farklı görevler yürütürdü. Hatta geçmiş çağlarda buhizmetkarlara tanrılar bile deniliyordu. Hepsi de alanında uzmandı.Yaratılışları gereği var olan her maddeyi etkileyebilir veyadeğiştirebilirlerdi. Yeter ki Tanrı onları engellememiş olsun.

Cinlerin işi, gücü, beslenme merkezi, eğlenceve oyunları insanlardır. Cinler insanları düşman ve kendilerine tehdit olarak görürler. İnsanları hiçsevmezler ve onlarla sürekli uğraşırlar. Amacı insanları alçaltmak,aşağılamaktır. İmandan uzaklaştırarak dünya için birbirini öldüren hayvanlardandaha kötü bir ortama sürüklemektir. Kargaşa ve kaosta bırakarak Ademoğlunuçaresiz koyarak tanrıya karşı haklılığını ispatlamak istemektedir. İblis:‘Adem’e ne gerek vardı, neden yaratıldı. Ben yeryüzünde düzeni sağlıyor, Allahiçin çalışıyordum.’ Düşüncesi hakimdi. Ancak kurduğu baskı ve batıl düzeninigöremeyecek kadar kör olmuştu. Cinler, melekler ve tanrı iblisin kibirlitavırlarından rahatsızdı. Tanrının kararını reddeden iblis artık Allah’tandileyemez oldu ve insanlar üzerinden geçimini sağlamaya başladı. İnsanlar,cinler için büyük bir istihdam oldu. 

Şeytani cinler insanı hor görür,aşağılar,’ bir toprak parçası.’ der, İnsanı kullanılacak yönetilecek bir hayvangibi görür. ‘İnsanlara fırsat vermeyeceksin, merhamet etmeyeceksin, baskıkuracaksın.’ der çünkü insanın egemenliğini kendilerine tehdit görürler. Çünküsaltanatlarının yıkılacağından, özgürlüklerinin sınırlanacağından korkarlar.Çünkü tanrıya yönelen ve inanan insanlar haksızlığı seçmeyip midesinidoldurmayacağından şeytan beslenme ve geçim kaygısına düşmektedir. İblis, Ademkonusunda tanrıya karşı geldikten sonra kovuldu ve tek geçim kaynağı insanolmuştur.

Toprağın düşmanı ateş; dostu ışık vesudur. Tüm hayvanlar da insanlar gibidir. Hayvanların da cinleri vardır. Herhayvan türüne göre cinsine göre aynı psikolojiyi yaşayan ve yaşatan cinlervardır. Hayvanlar da haksızlık eder, başkasının eşiyle beraber olmak ister, budurum kuşlarda genellikle kavgalara neden olur, köpek çok fazla da olsayemeğini paylaşmak istemez ve başkasının yemesine öfkelenir. Hayvanlarındurumlarına yaşantılarına türlerine ve cinslerine göre hayvansal cinler vardır.Onları etkileri altına alırlar. Hayvanların da hesap günü vardır ve onlar dahesaba çekileceklerdir. Hayvanlar da esner ağızdan içeri hayvani cinler girer,gerilme hareketleriyle gerilirler vücuduna hayvani cinler yerleşir. Topraktanyaratılan her canlı cinlerin etkisine uğramaktadır. Hayvanların hepsi deAllah’ı bilirler ve onu tesbih ederler. Hayvan psikolojisi ve felsefesi üzerinearaştırma yapanlar hayvanların davranışlarındaki değişimleri incelemektedirler.Onların değişen davranışlarının temelin de de cinler vardır.

Büyü; gayri meşru kötü ve çıkarsal işleriçin Allah haricindeki varlıklardan yardım almaktır. Cinler insanları düşünsel olarak etkiler,iradelerini yönlendirir ve insanları kullanabilmektedirler. Yapıları veenerjisel güçleri nedeniyle maddi her varlığı etkileyebilmektedirler. Büyüyapılacak kişiye ait resim, elbise, saç teli, tırnak gibi kişiyi temsil edecektüm metaryeller kullanılarak kişi bulunur.büyücüye gelip büyü yaptırankişilerin istekleri doğrultusunda işe koyulurlar. Cinler büyü yapılan insanagenelde aynı vakitler olmak üzere sürekli giderler.O insanın içine girerler, geneldesol ayak topuğu, sol el, uykudayken agızdan, nadiren enseden ve cinsel ilişkisonrası sırttan giriş yaparlar. Vücuda giriş delikleri (ağız, burun, kulakdelikleri vajina ve makattan giriş yaparlar.) Kirli tırnak uçları, açılmış vekanamış yaralardan giriş yaparlar. Büyüde istenilenler doğrultusunda sürekliolumsuz düşünceler üretirler. Kaçınılmaz olarak hayatının seyri değişmeyebaşlar.

Şeytani cinler Adem yaratıldığından beriAdem’e düşmandır. Şeytani cinler cinlerin büyük bir çoğunluğunu oluştururlar.Sürekli insanlara uğrarlar. Çarşı Pazar cinleri, sokak cinleri, ev ve mekancinleri gibi sayısız cinler bulunur. 

Cinlerden insanlara asla dost olmaz.Cinler emir altına alınmaz. Her istenilen onlara yaptırılamaz.Cinlere bulaşanbir kişi tamamen cinlerin etkisi altında kalır. Düşünceleri de yönetimideiradeleri de kullanılır. Cinler insanı kullanırlar, dilediklerini yaptırırlar.İnsanların yapısı gereği araç insan, şoför cinlerdir. Süleyman Peygamberincinleri etkisi altına alması Süleymanın kendinden değildir. Süleymanın Allah’asadık olması nedeniyle kurduğu düzendendir. Cinlerin boyun eğişi tamamenAllahtan kaynaklıdır. Allah’ın dilemesiyle cinlerden kurtulunur. Zaten besmele‘şeytanların şerrinden sana sığınırım.’ Kelimesinin sırrı buradandır. İnsancinlere asla hükmedemez Allah’a sığınıldığında allah insanı korur ve cinlerinsana bir şey yapamaz. Cinler insana bir şey yapamadı mı ona boyun eğmeyebaşlar. Yani herşeyi Allah yapar. Allah’a sürekli sadık olmak, günahlardan geridurmak ve şeytanlarla mücadele etmek cinlere hükmetmenin tek yoludur. Yoksaonlarla irtibat kurmak, arkadaş olmaya çalışmak isteklerini yapmak tam tersionlar tarafından kullanılmaya ve kötü sona işarettir. Bu nedenle cincileracınacak haldedirler.Süleymanın yeryüzüne kurduğu düzen iyilik üzerindedir.Böyle bir düzenin insanlığa hakim olması cinler insanların egemenliği altındaolmasına işaretti. Süleyman döneminde cinlerin yönetilmesi bunlardandır. İnanancinler Süleymana tabi oldular. Çünkü Süleyman doğrucu, adil, barışçı veadaletliydi. Yeryüzünde adil bir düzen kurdu. Bir kısım şeytanlar kötü düzendenbeslendiklerinden güçsüz kaldılar ve Süleymanın düzeni altında azgınlıkedemeyerek ona boyun eğdiler. Zaten kuran da Süleymanla ilgili o başarılarındaküfretmedi yani cinlerden yardım almadı denilmektedir. 

Bir insanın cinlerden ve şeytanicinlerden etkilenmemesi için cinleri ve neler yaptıklarını iyi bilmesigereklidir. Cinlerden korunmak ve etkilenmemek mümkündür. Ama bunun için altınkurallar vardır. Öncelikle iyiliği tercih edip iyi ve olumlu düşüncelerlehareket etmeli ve hayatına yön vermelidir. Şunu unutmayınız olumsuz fikirler,suçlayıcı davranışlar olumsuz düşüncelerin sürekli zihinden geçmesi şeytani cintarafından yönlendirildiğinizin işaretidir. Her ne sebep olursa olsun,suçlayıcı tavırlarda bulunmamalıdır. Kendisine düşman kimseler dahi olsaolumsuz düşüncenin kaynağı şeytani cinlerdir. İşte insan uyanık olmalıdır.Şeytani cinlerin olumsuz düşüncelerini farketmek cinlerden ve büyülerdenetkilenmemenin en önemli basamagıdır. Buı olumsuz düşüncelere tepkisiz kalmakveya bu olumsuz fikirleri yıkmak için karşı fikirler üretmek cinlerinyenilgisini getirir. Olumsuzdüşüncelerle mücadele etmek cinleri çok yorar ve yıldırır. Aldatıpyönetemeyeceği insanı bir süre sonra terkeder.

Her insanı kötü yola çağırmak için herbedende bir şeytani cin bulunur. Her insan doğumuna İblis öfkelenir ve bağırırçağırır söylenir. Kızarak‘Yine bir insan doğdu.’ der. Doğumla beraber İblistarafından insana verilen bebek cin insanla bir ömrü geçirir ve aynı kaderiçinde olurlar. İnsanla beraber şeytani cin çocukluğun, gençliğin ve yaşamınevrelerini beraber yaşarlar. 

Mesela çocukken Anneyi kaybetmekorkusu, birinci olacağım ve yeneceğim tavrı, kardeşini kıskançlık gibiçocukluk tavırları cinlerdendir. Gençlikte dikkat çekme, hava atma, kavga etmegibi davranışların temelinde yine cinler vardır.

Çocukları besleyememekle korkutarakinsanların üremesini engellemek ister. Oysaki insanların rızkı Allah’a farzdır.Az yada çok mutlaka yaşayacak kadar verir. Sakin olun, rızkınız konusundaAllah’a güvenin.Saldırgan ve suçlayıcı tavırlardan uzak durun.

Cinlerin temel amacı insanlar arasındaki düzeni bozmaktır. Düzen bozulunca insanlar birbirlerine zarar verirler veinsanların yok oluşuna zemin hazırlanmış olunur. 

Her kötü fikir, her olumsuz düşünce, hersuçlayıcı tavır şeytani cinlerdendir. Ailesine karşı kışkırtan, beğenmeyen,sürekli arzularının beklentisinde olan şeytandır. Sürekli kendi isteklerininyerine getirilmesini isteyen şeytani cinlerdir. 

Yemek yerken ağız şapırdatmasına veyayüksek sese dahi sinirlenen insan cinlerin kışkırtmalarına uğramaktadırlar..Başkasının yediği lokmalara bakan da, bu yemek bana yetmez diyende cinlerdir.Şeker hastalarında görülen ellerde ve içte titreme cinlerin bedene girmesihadisesidir. Genelde acıkmışlardır ve aşırı iştah ve açlık vererek besmelesizhale getirilmiş sığınılmamış yemekten yiyecektir. Böylece bedene daha güçlühakimiyet kurarlar. Sonrasında da insanı hırçınlığa ve saldırganlığa iterler.

Başkasının hoşuna gitmeyeceği şeylerisöylemek, gıybet etmek cinlerdendir. Çünkü böylece kendi konumunusağlamlaştırırken, başkasını itibarsızlaştırmaktadır. Cinler ilk hayatı yanidünyayı tercih etmiş olanla arkadaş olur. İnsan, doğruluğu ve gerekli olanıyaparken Allah’tan istemeyip böyle meşru olmayan yollarla konumunukorumaktadır. Gıybet , kötüleme, kınama, başkalarının ayağını kaydırma,insanların üzerine basarak kazanma cinlerin etkisindeki inançsızınyöntemidir. Zenginlik ve rızkı için hetürlü kötülüğe çağırdığında o insan ona hemen icabet eder. 

Cinlerin insanlara birşeyi kabulettirmedeki en etkili uygulama tekniği ‘sürekli tekrar’dır. Yapılması istenenşeyi sürekli söyleyerek onu bilinç altına yerleştirir. Düşünmeden, tartmadan veonu reddetmeden yaşarken onun yanluş ve kötü isteklerini yapıveririz.

Cinleri hiç tanımayan birisine cinmusallat olduğunda o insan büyük panik yaşar. Kendisini dış bir etkeninyönettiğini fark etmesine çok şaşırır ve anlam veremez. İşte dinin ve inancınortaya çıktığı gerçeklik aslında burasıdır. Bu konularda bilgisiz insan böylebir şeyin varlığını yeni fark etmiştir. Büyük bir telaş içinde bu konuda bilgisahibi kimseleri bulmaya çalışır. Toplum bana ne der. Bana deli derler. Gibidüşüncelerle hemen bu durumu gerek internetten gerek dışardan araştırmaya vebir kurtuluş aramaya bakar. Çünkü normal ve doğal yaşantısını sürdürmektezorlanmaktadır.Kontrol dışı olduğunu ve iradesinin elinden alındığını bilir. Yada sürekli rahatsız edilmektedir. İşte denize düşmüş çaresiz insan cincilere,büyücülere giderek yılana sarılır.

Cinlerden korunmanın farklı yollarınıarayanlar, cinlerin kucağına düşmektedirler. Meşru yollar haricindeki tüm yolve yöntemler cinlere teslim olma yöntemidir. 

Cinler maddesel olmadıklarından içinonlarla mücadele etme yöntemi mana (anlam)ile olur. Her insanın parmak izifarklı olduğu gibi verdiği nefes te farklıdır. Her verilen nefeste düşünsel çıktılar bulunur. Edilen dualar en güçlünefeslerdir. Cinlerle maddesel değil manasal mücadele edilir. Mananın içindedoğru düşünce, doğru iman ve doğru hedefle olur. Mücadelede anlamlar, kelimelerve tanrıya sığınmalarla mümkündür. Cinlerden gelen yanlış ve kötü bir düşünceyireddederek yerine iyi bir düşünce koymakla cinlerin vesveselerini etkisiz halegetiririz. Komşusuna karşı cinsellik uyandıran bir cini reddetmek çok kolaydır.

Su ile temizlenmek, derin nefes vermek,toprağa yatmak, sakinleşmek için durmak, oturmak ve sırt üstü yatmak gibihareketsel önlemler cinlerin etkinliğini azaltır.

Cinlerin söylenegelenler haricindebaşka, Allah’tan ve dinden gayriolduklarını asla düşünmeyiniz. Cinler varlığı kesin olan ve dinen bildirilenvarlıklardır. 

Cinlerden iblis ailesine, yani İblistaraftarları ve soyu şeytanları oluşturmaktadır. İblis’e tabi olmuş insankarşıtı tüm cinler şeytani cinlerdir. Müslümanlar, insan düşmanı azgın cinlereşeytan demektedir. Şeytani cinlere Müslümanlar şeytan demektedir. Diğerdinlerdeki adları Hristiyanlar da vampir ve Lusifer, eski Yunanlılar da Medusa,Zerdüştlerde, Şamanizm’de her dinde şeytani cinlerin adı vardır. Şeytani cinlertanrıya karşı çıkan, Adem’e düşman olan ve tanrı ile mücadele eden kafircinlerdir. Her din ondan bahseder. İnsanlık ve tüm kültürler, yeryüzündekiher yöre onlar hakkında mutlaka bir şeyler duymuşlardır. 

Adem, yaratıldığında dünyaya cinler hakimdi. Allah dilediğini kendine yakıntutabilirdi. Sırf dünya yaşamı onlara aitti. Adem’in varlığına saygı göstermeyen iblis evrenin ellerinden alındığınıdüşünerek ve küçümseyerek Allaha isyan etmiş oldu. Dünyayı insanlarlapaylaşamayan iblis Allah’a asi olmakla halifeliğinden de oldu. Allah aşağıdaolan bilgisiz cahil çaresiz ve içi boş insanı iblis’e karşı yüceltti. Bununla‘Benim dilediklerim yücelir, dilediklerim alçalır.’ gerçeğini öğretti.

İblis, Allah’ım bana izin ver kim üstüngöstereyim o topraktan yaratıldı. O’nu sana düşman yaparım dedi Allah ta hayır!Benden isteyen, bana sığınan ve bana yönelen Salih kullarıma sen hiçbir şeyyapamazsın dedi. Burada insanın tercihi, tercihi sonrası isteği önemlidir.Allah’tan isteyenlere Allah verecektir. Dünyayı isteyene dünya ahreti isteyeneahiret verilmek üzere yaşam sürdü geldi. Şeytan denen cin o gün bu gündür insanlara düşmandır. 

Şeytanicinler, kıyamete kadar insanları kandırmaya küfre sokmaya yalanlarla vaatlerdebulunmaya devam etmiştir. Şeytani cinler insanları yapayalnız çaresizlik içindebırakırlar. Dine ve insanlığa ters olan ne yaparsak bilmeliyiz ki cinlerinparmakları vardır. Bizi yönlendirense cinlerin ta kendileridir. 

Sadece onun yardımıyla tüm engelleriaşabileceğimizi düşünmeli ve ondan yardım dilemeliyiz. Çok şahit olduk,kocasıyla mutlu olmak için cinlerden yardım bekleyen onlara giden kadınlargörüyoruz. Mutlu olması, yuvasının düzelmesi şöyle dursun aksine cinlerinoyuncağı oldular ve yuvaları param parça olmuştur. 

Cinler mana olarak sesini duyurur vedüşünsel hareket ederler. Bir çeşit düşünceyi yönlendirme gücüne sahiptirler.İlk başta anlaşılamasa da bir süre sonra yanlış düşüncelerle yanlış hedefedoğru gittiğinizi fark ettiğinizde cinler tarafından yönlendirildiğinizianlarsınız. Cinlerden kurtulmanın ilk önemli aşaması onları fark etmenizdir.Onları kendi üzerinizde fark ettiğiniz zaman aslında sorunun büyük bir kısmıçözülmüş olur. Siz artık onun her dediğine uymayacağınızdan o’nun etkinliğizamanla azalır ve sizi tamamen terke eder.

Cinlerin en tehlikelisi iblistir.Ademoğluna öfkeyle düşmandır. Bu düşmanlıkta diğer cinlere öncülük eder.İblis’in kabinesi ve ona bağlı halkı ne kadar çalışırsa çalışsın önce amacınaulaşıyormuş gibi görünse de Tanrı zamanla gerçekleri göstererek onun yalancı vebatıl olduğunu gösterir. Allah dilediğinde İblis’in tüm kirli oyunlarını boşaçıkartır.

Bir olay gerçekleştiğinde İblis görünenealdanır ve batıl ve yalanı hemen yayar. Gerçek ise sonradan ortaya çıkar. Yalandört nala giderken arkadan yavaşça gelen gerçekler batılı devirir. Bu aradaiblis çok kimseyi saptırmıştır. 

Farklı lisanlarda söylense de Lusifer(şeytan) (iblis) hepsi aynıdır. Kötülüğün önderi Lusifer’den yardım isteyenlereşeytanlar tarafından yardım edilmektedir. Allah’tan yardım isteyenlere de Allahyardım etmektedir. Şeytana sığınana şeytan hükmeder. Allah’a sığınana Allahhükmeder. İnsanın düşmanı şeytana mı sığınıp yardım dilemek doğrudur. İnsanındostu Allah’a mı sığınmak daha doğrudur. Her ne kadar şeytan insanın dünyalıkmenfi isteklerini yerine getirse de sonunda insanı rezil eder ve kötü sonucagötürür. İnsanlığa yaptığı zulmü de ölüm sonrasına gider. Ama Allah’tan isteyenhem dünyada hem ahrette kazanır. Şeytana mı sığınmak yoksa Allah’a mı sığınmakgereklidir. İşte dünyadaki temel amaçlarınızı büyük hedeflerinizi, neyisevdiğinizi kontrol ederseniz kime sığındığınız ortaya çıkacaktır. 

Lusifer’den yardım isteyeceğinize Allahtanisteyin. Birinin yolu batıl diğerininki haktır. Lusifer’e inandığınız gibiAllah’a da inanın. Onun varlığı ne kadar gerçekse ve ne kadar çok görüntü veolaya şahit olduysanız tanrı da o kadar gerçektir. 

İnsan Allahtan bir şey istediğinde ve veyasığındığında hemen o şeyin sonucunu bekler. Bu acil beklemek insanı imandaşüpheye düşürür. Allah’ın işleri yavaş ve kuralına uygun adetine göregerçekleşir. Herşy neden sonuç içinde oluşur. 

Şeytan ise isteği hemen gerçekleştirir. Tümfizik kurallarına karşı beklenen hemen oluverir. Ancak sonuç ve akıbetvahimdir. Zaman içinde olumsuzluklar başlar. Kötü sonuca doğru gidilir. 

Şu gerçektir ki şeytan insanı sevmez. İnsanla işbirliği de yapsa mutlakasonuçta onu kötü sonuca götürmeye çalışır.

Allah’tan gayri tüm dileklere şeytansahiplenir.

İnsan kendi isteğiyle iradesini başkasınadevretmeyi kabul ettiğinde onu hemen bir şeytan sahiplenir. Hipnoz, cincileregidenlerin yaşadıkları haller tamamen bu duruma örnektir. Bedene girip yönetenistekleri yapan şeytandır. Şeytana tevekkül edeceğine Allah’a tevekkül et

Kendi isteğiyle Allah’a teslim olanı Allahteslim alır. Allah’;a teslim olup ona güvenmeye tevekkül denir. Bunu farkedemeye bilirsiniz ancak Allah mutlaka sizi iyi sonuca ulaştırır. Şeytan gibiarada size zulmetmez. Allah’ın işleri yavaş yavaş usulüne uygun doğru adımlarladoğru sonuca yönelik gerçekleşir. 

Allah şeytani cinlerin saldırısındanhepimizi korusun...Çünkü onlardan koruyacak onlardan çok çok daha üstün varlıkAllah’tır. Onlara karşı Allah’tan yardım dilemek bedenin yönetilmesindeşeytanların etkisiz kılınıp meleklerin egemen olması demektir. Allah’asığınandan şeytan kaçar. Melek gelir. İnsanı yönetmek ve korunmak meleğin işiolur. Allah meleklerle insan ve insanlık için daima iyi olanı seçer.

Defineciler şunu iyi bilmeliler.Definecilerin amacı kısa yoldan zengin olmaktır. Dünyayı ve dünyanıniçindekileri isteyen insan aslında ahirete sırtını dönmüştür. Bu dünya hayatınıve zevklerini arzulamaktadır. Öncelikle böyle bir yanlış yoldan dönmelerinitavsiye ederiz. Bu söylediklerimizi beğenmeyecekler ve yollarına devamedeceklerdir. Cinler dünya hazinelerini kolayca insanlara bırakmazlar. Amacıhazineyi sahiplendiklerinden değildir. O hazinelerin onlara hiçbir faydasıyoktur. Ama bu hazineleri alacak kimselerin yanına gelir imanları karşılığındahazineyi verme telaşındadırlar. Cinlerin istekleri yapılır, küfür ve şirk işlemleri,uyduruk dualar, tütsüler, hayvanlar ve kan akıtmalar ve kurban kesmeler gibiişler yapılırsa hazine karşılığında imanları alınır. Allah’a karşı butavırlarıyla elde ettikleri kazançtan asla hayır gelmez. Dünyaları ziyan olduğugibi ahretlerini de kana bulamışlardır. Hazine peşinde koşanlar, malkarşılığında cinlere imanlarınızı vermeyiniz. Allah’a dua ediniz. Ondan yardımdileyiniz. Allah dilemedikçe o size yaklaşamayacaktır. Hazineyi görüp cinlerkendini gösterdiği anda ezan bile okumanız onları kaçırır. Siz Allah’a güvenipkorkmadığınız sürece onlar korkup kaçacaktır. Hazineyi ve kendinizi içinealacak sığınma dualı çember bile yetecektir. Bir dal ile çember çizerkenBesmele, Fatiha, Nas hatta ‘Allah’ım bu sınırın içine şeytanlarınyaklaşmasından sana sığınırız. Bizleri koru.’demeniz yetecektir. Asıl tehlikehazineyi aldıktan sonra başlar. Cinler define ekibini birbirine karşıkışkırtır. Kaçma planı yapanda olur bertaraf etme planı yapan da. Güvenisarsmaya çalışır. Para ele geçince parayı çar çur ettirecek işler bileyaparlar.

Tanrı,İblis’e karşı ‘Sen benim dilediklerime zarar veremezsin ve benim seçtiğimkullarım kazanacaktır.’ demiştir. İnsanlar ve cinler arasındaki üstünlük tartışması anlamsız ve saçmadır.Tanrının hiç hoşnut olmadığı şeydir. Kibirlenmek tanrıyı devreden çıkarmakdemektir. Her şeyi kendinizin yaptığını iddi etmektir. Tanrı yeni bir canlıyaratsa salyangoz veya kaplumbağa gibi çaresiz bir canlı olsa ve insana bunasecde et boyun eğ dese insan ne yapacaktır acaba. Emri ilk alan insanlar secdeetse bile gelecek nesil o varlıklara zulüm mü edecektir. Muhtemelen öyleolacaktır. Bundan dolayı bir Damla karışık sudan yaratılan, çaresiz ve acizolan insan tanrının verdiklerinden dolayı kibirlenme batağına asladüşmemelidir. 

Cinler dünyaya ve içindeki güzellikleresırtını dönmüş insana hiçbir şey yapamazlar. Onları aldatma kapısı kapalıdır.Ne kadar uğraşsalar da bu güvenlik duvarını kıramazlar. Ama dünyayı tercihetmiş kişi cinlerle beraber olur. Geçimi haricinde mal ve dünyaya sahip olmakiçin hırsla çalışan insanlarla etkili bir şekilde beraberdir. Her türlü fitne,kirli oyun, gıybet, iftira, insanların üzerine basarak zulmederek kazanmayollarını dener. Çünkü o dünyayı seçerek ahreti reddetmiş ve inanmayan olarakyaşamaktadır. Bilin ki şeytani cinler inanmayanlarla beraberdir. 

Üstünlük duygusunu tatmin etmek içininsanları aciz bırakarak, rezil ederek, alay ederek kendilerini ispatlamakisterler. İnsanları günaha sürüklerler ve doğru yoldan saptırırlar.Başardıklarında dünyaya sahip olmuş gibi müthiş sevinirler.

Haset, çekememek, kıskançlık etmek tamamencinlerdendir. Korkutmak öldürmekten daha kötüdür. Cinler duyguları kullanır.Akla değil duygulara hükmeder. Ani gelişen her olay karşısındaki ilk tepkişeytandandır. Öfke, korku, sevinç, heyecan, panik şeytan temellidir. 

Bizinsanlar cinlerden çok üstün yaratığız düşüncesi şeytanidir. Şeytan da böylebüyüklenmişti. İnsan üstün değildir. Tanrıya sadık insan yani takva sahibiüstündür. Yoksa cehennem insanlarla dolacaktır. Dolayısıyla tanrı üstündür. İnsanAllah’a sığınırsa şeytan devreden çıkar insanı Tanrı yönetir. Yani insanınbaşarısı tanrının başarısıdır. Yoksa insan şeytanın elindeyken ve kendi başınahiçbir şey başaramaz. Şeytanın kibrini alan insanlar bu sapıklığadüşmemelidirler. Bu ifadeler cinlerinyoldan saptığı ifadelerdir. Cinler insanın büyüklenmesinden hoşnut kalırlar.Kendileri açısından insanın kibirlenmesinden rahatsız da olurlar, bir kibirtakıntıları vardır. Bu ifadeler onların taşkınlıklarını artırır. İnsanlarırezil etmek için intikam duygusuna sahiptirler. Kafir olanları insanlara aklagelmedik işkenceler yaparlar. İnsanlar hastalandıklarını düşünürler, ruhhastanelerine yatarlar, uzunca yıllar psikolojileri bozuk yaşarlar. Bedenselzarar görenleri, hastalanıp yatağa düşenleri de olur. Tanrı o gün ‘Ey şeytanicinler siz insanlarla çok uğraştınız. Ancak bugün yaptıklarınızdan dolayı azapsırası sizdedir denilecek.’ 

Tanrıya ve şeytana başvurmamış. Şükür vedua etmemiş her şeyi ben yapıyorum. Çalışıyorum kazanıyorum. Aklımla kazandım.Kendim kazandım. Kimseyle paylaşmam. *Neden zorda kalanlara yardım edecekmişim.*Onlar da çalışsızlar, kazansınlar. *Ben çalışacağım onlar yiyecek öyle mi? *Onların elleri akılları yok mu? *Ben fakirler için mi çalışıyorum yoruluyorum.Gibi tüm söylemler şeytandandır. Çünkü varlığı, insanlığı, kardeşliği, sevgiyive tanrının rızkı taksim edişini bilmeyen cahiller şeytanın aldatışına kulakverirler.

İnsanların düşmanı şeytani cinlerdir.Tanrıya inansanız da inanmasanız da, O’na yönelseniz de yönelmeseniz de şeytanicinler insanların düşmanıdır. Allah’tan istemeyen büyücüler ve cinciler,şeytana tapanlar, şeytana uymuş herkişinin düşmanı yine şeytandır. Cinlerden insana dost olmaz. Şeytani cinlerdendaha zalimi de yoktur. Her durumda insanı kötü duruma sokmaya ve insanlığıyıkmaya, kardeşliğe savaş açıp birbirimizi öldürmeye, zinayı teşvik edereksaygıyı, sevgiyi ve merhameti yıkmaya çalışır. Hırsızlık gibi haksızlıklaryaptırarak zulmü ve düşmanlığı yaymaktadır. Şeytan Adem’in varlığına tahammüledemediğinden beri insanoğluna düşmandır. Ademoğlunu kötü sonuçlara ulaştırmakiçin elinden geleni yapar. Tüm bunlarla Ademoğlunu yok etmeyi ve onun için kötüsonu istemiştir. 

Cinler, insanlar gibi maddeolmadıklarından maddeyi kuşatan enerji bedendirler. Cinler madde olmadıklarıiçin maddelerin kokularıyla beslenirler enerjilerini kokulardan alır ve onunlabeslenirler 

Hz.Peygamber efendimiz s.a.v. kemikle ve tezekle taharetlenmemizi onların cinlerinyiyecegi oldugunu hadisleriyle anlatmıştır. Yani cinler tezek ve kemiklerimadde olarak yemezler dikkat ettiğimizde anlarız ki bu iki maddede bol kokusalgılarlar bize göre vitamini bol yiyecek gibi olur onlarda sanki bol bolvitamin almış gibi bu maddeleri sever ve kokusundan faydalanırlar yani kemik vetezeğin bol olduğu yerde de bolca cin mevcut demektir. İşte ondandır ki hemonların bol olduğu yerden uzak olmak onlardan zarar görmemek hem de beslenmelerinemani olmamak için bu maddelerden uzak dururuz.

İnsanlar cinler kavramına daha çok önemverirler sanki melek kavramından hiç haberdar değildir. Cinlerden daha etkilive büyük bir kalabalık melekler vardır. Melekler cinlerin ateşini söndürdüğügibi karanlığı aydınlıkla yok ederler. Melekler iyi ve doğru düşüncelerlekötüyü ve batılı devirir. Böylece şeytan etkinliğini kaybeder. Yeter ki insantercihini ahretten ve Allah’tan yana yapmış olsun. 

İnsanlar neden meleklerden değil decinlerden korkarlar. Halbuki melekler cinlere zarar veririler. Cinlerinölmeleri, yakılmaları, bağlanmaları melekler sayesinde olur. Belki insancinleri kötü ve tehdit olarak gördükleri için cinlerden korkmaktadırlar.Melekler ise insan taraftarıdır. İnsanları daima kollarlar. Evet gerçek budur. 

Peki o zaman neden melekleri daha iyitanımıyoruz. Hangi durumlarda melekler devreye giriyor. Hangi dualar hangimelekleri harekete geçiriyor. Meleklerin geleceği yerde şeytanlar nedenkaçışıyor ve kayboluyorlar. Edilmiş dua sonucunda melekler neden cinlere zararveriyor ve yok ediyor. Tüm bu gerçekliklerin bir çok cevabı var. Yakın birzamanda başka bir başlıkta bunları detaylıca anlatacağız.

CİNLERİN SAPTIRMALARI

Hu hu veya birtakım sesler çıkartarakibadet ettiğini zannedenler veya tanrıyı zikrettiğini söyleyenler sapıkça biryanlışa düşmüştür. Bu tavırlar şeytanın tavırlarıdır. Şeytanın insanlarışaşırttığı bir eğlence türüdür. Şeytan inandığını zanneden insanlarıtekrarlanan kelimelerle ve anlamsızlıklar yükleyerek gerçekleştirdiği biryöntemdir. Dinin içinde biat olan, sonradan çıkartılan ve sapılan yanlış yollarvardır. Hu çekilen meclislerde şeytan büyük zevk alır ve bu mekanlardainsanları gayri medeni davranışlara sevk ederek gerçeklikten uzaklaştırırlar.Ne son peygamber Muhammet döneminde ne de önceki tüm peygamberlerde bu türibadet ve zikir tarzı yoktur. Tüm dinleri ve dinler tarihiniinceleyebilirsiniz. Dünya tarihindedinin gerçekliğinden uzaklaşıldığı ve dinsel bilgilerin kaybolduğu dönemlerdebu tarz tavırlar görülmüştür. Genelde şeytana tapınan ilkel kabilelerde bu tarzşeytani tavırlar görülmüştür.

Cinler her insanın durumu hususundamücadele eder. Evlenemeyen insan ile evlilik konusunda, çocuğu olmayan içinçocuk konusunda musallat olunur. Takıntılar yaptırır. Kadın, mal vs zaaflıolunan her konuda musallat olabilir. 

CİNLERİNMUSALLAT OLMA NEDENLERİ

Cinler erkek iledişi arasındaki güçlü bağı yıkmak, karı ile kocanın arasını açmak içinçalışıyorlardı. Öz kardeşliğe,akrabalığa, komşuluğa, arkadaşlığa zarar veriyordu. İnsanlar, bir babanınAdem’in, Nuh’un çocuklarıdır ve hepsi kardeştir. Cinler insan türüne zararvermek için elinden geleni yaptı. Cinlerin insana musallatında illaki bir nedenaramaya gerek yoktur. Onlar insan türüne düşmandır. Her zaman kendilerine nedenbulurlar. 

Cinlerle irtibat kurmada uydurmazikir ve dualarla yada belli anlaşılmaz kelimeleri belli sayılarda karanlık biryere oturarak söylemeler şeytani cinlere teslim olma tavırlarıdır. Batıl, uygunsuz, saygısız her tavırın temelicinlerdendir.

İşte felan adam tarikata girdi kafayıbozdu lafını bolca duyarız sebebi isegerçekleri bilmeden zanlara kapılmaktır. Dinin temelini öğrenmeden dinibirtakım anlamsız sanmalarla yozlaşan ve gerçeklikten uzaklaşan insanlarıncinlerin etkisi altına girmesidir. 

Cinlerserseri insanlar gibi zulmetmek ve eğlenmek içinde rahatsız ederler. İnsanlarazulüm etmeyi , zarar vermeyi onunla eğlenmeyi severler. Çevrenizdekilerlegerginlik yaşar, kavgalar çıkartır. Cinler bilgisiz ve dini açıdan zayıfinsanların boşluğunu buldukları anda aldatırlar.

Bir cin erkeği insan kadına veya bir cin kadını insanerkeğine aşık olur denir. Hayır, aşık olmaz. Gerçekte böyle bir şey yoktur.Genelde boşluğunu yakaladığında musallatolur. Musallat kelimesinden korkmayınız. Zaten sürekli genelde bunlarıyaşamaktayız. Cinsellik konusunda erkek insanları dişi cinler aldatır.Cinselliği cazip gösterecek hayaller ve fanteziler üretir. Ve erkek insan meniüretimini gerçekleştirir, karşı konulamaz bir hal alır. Kadın için de erkek cinler cinsellikkonusunda aldatır.

İnsanlar,cinleri görmediklerinden farkına varmadan onlara zarar verirler mesela onlarıçiğner onlara taş atar üzerine idrar yapar kaynar su döker, soba közü dökeryani bilmeden onlara zarar verir. Cinler kin sahibidirler, böyle bir durumdainsana bulaşırlar ve zarar verirler. Cinler ailelerinden birine zararverildiğinde yakınları kontrolsüz olurlar. Yakınlarının direkt kaybedilmesisaldırılarını meşru kılsa da aslında haklı olmadıklarını kendileri debilmektedir.

Aşırıstres, bunalım, depresyon, korku, sevinç anında saldırıya geçerler ve beyinkontrolden çıkar. Bize ebedi düşman olan şeytani cinler o an bizi yoldançıkarmaya çalışırlar. 

C.Allah geceleri cinlere gündüzleriinsanlara tahsis etmiştir ne onlar nede biz insanlar tahsis edilen zamanamecburiyetten uyamamaktayız. 

Evde yalnız kalmanın ve kendi başınadolaşmanın sakıncalı olduğunu doğrudur. Yalnız kaldığınızda cinler yanınıza gelir cinsel arzunuzu gidermenizisöyler. Genelde onu reddedemezsiniz. Yalnız gezerken arkadaşınız cinler olur vesize çok şey söyler farklı yönlendirir.

Cincilere giden ve büyü yaptıranlar : Allah'ın taktirini kabul etmezler daima haset ettiği kişilere kızarlar. Daimaşikayetçidirler, varlıklı da olsa şükretmezler. İnsanların kazanç vesevinçlerini kıskanırlar. İnsanlar üzerinde devamlı hata ve kusur ararlar.Dünya menfaatleri için büyüye ihtiyaç duyarlar. İstekleri doğrultusundaamaçlarına ulaşmak için doğal hayata müdahale edilir.

Büyü yapan ve yaptıran Allahın rahmetindenkovulmuştur. Büyücülere ve cinci hocalara gitmeyiniz. Allah’tan dilemek yerineşeytanlardan yardım alanlar Allah’a şirk koşmuş ve küfre düşmüş demektir.Şeytani cinlerin en nefret ettiği sözler ‘Allah’tan başka ilah yoktur. Ondanyardım dileriz ve onun her şeye gücü yeter.’ Sözleridir.

CİNCİ HOCALAR

Cinciler şeytandan (iblisin avenesinden)yardım almaktadırlar. Cincilerin cinleri şeytani cinlerdir. 

Cinlere karşı sadece Allah’tan yardımdilenilir ve sadece ondan yardım alınabilir. Cinlere karşı cinlerden yardımalınmaz. Evet cinler vermiş oldukları sıkıntıyı azaltabilirler. Amasıkıntınızın azalması için imanınızı vermeniz, Allah’a küfretmeniz ve büyükgünahlardan bazılarını işleminiz gereklidir. Böylece kendi verdiklerisıkıntıları kendileri geçici bir dönem azaltırlar. Sonuç olarak insan düşmanıcinlerden ne kadar yardım alınabilir ki. Onların başa çıkamayacağı ve korktuğuAllah’tan yardım almak en doğrusu değil midir.

Sihirbaz, büyücü, cinci hocalar,medyumlar, bakıcılar, yıldıznameciler, falcılar vb bunların hepsi bilerek veyafarkında olmayarak şeytani cinlerden yardım almaktadırlar. Ve büyük biryanlışın içindedirler. İnsanların hayatlarıyla oynamak, iradelerini etkilemek,kaderlerine müdahale etmek büyük günahtır. Bu ne bir oyun ne de eğlencedir.Şurada şöyle etkili ve büyük hoca varmış derler diye ne de bir nam salmaktır.Bu durumu eğlenceli bulan cinciler, kadınları yatağa atmak, isteklerini gayri meşru elde etmek, kötülükcephesinde hayatına istekleri doğrultusunda yön vermek, isteklerine ulaşmakiçin insanın yönetimine etki edebilen buna güç sahibi olan şeytana ileişbirliği yapmaktadırlar. Birtakım insanların saplantılı, menfi ve şeytaniisteklerini kazanç ve nam karşılığında yerine getirmek büyük bir hatadır.İnsanların hayatlarıyla, gelecekleriyle, aile ve sosyal yaşamlarıyla oynayanlaryarın büyük bir hesabın altından asla kalkamayacaklar.

Büyücüler dünyanın en sefil, en huzursuz,en rezil insanlarıdır, rahat uyku uyuyamaz, sikintidan kurtulamazlar. Üstelikevlatlari ve ailesi de devamlı rahatsizlik içindedirler. Şeytanın k