4 Mart 2015 Çarşamba

İnanılmaz ilaç sadaka!..İNANILMAZ İLAÇ SADAKA!
Peygamberimiz SAS Efendimiz, Abdullah ibn-i Ömer RA’ın bize naklettiğine göre —radiya’llàhu anhumâ— şöyle buyuruyor:
(Dâvû merdàküm bi’s-sadakah) “Hastalarınızı sadaka vermek yoluyla tedavi ediniz (Ve hassinû emvâleküm bi’z-zekâh) Ve mallarınızı zekât vermek sûretiyle, hıfz ve himaye içine, emniyete alınız. (Feinnehâ) Ç ünkü bu, böyle hareket etmek; (tedfau ankümü’l-a’rada ve’l-emra’d) başınıza musallat olacak arızaları ve bedeninize gelecek hastalıkları sizden def eder.”
GİRİŞ
Kendinde ailesinde veya bir kardeşinde bedeni bir hastalığa mübtela olmuş herkese… Kanser olsun, felç olsun veya küçük büyük herhangi bir hastalıkla imtihan olan bütün Müslümanlara…
Kendinde ailesinde veya bir kardeşinde depresyon, anksiyete ya da obsesfi kompulsif bozukluk gibi bir hastalığa mübteli olmuş her Müslümana.. veya küçük büyük ruhi her tür bunalıma düçar olmuş insanlara…
Sizlere diyoruz ki; Sabırlı olun… bu dünya bela ve imtihan dünyası…İmtihanlar Allah’ın cc sevgisinin alametidir.. Allah cc sevdiği kullarını imtihana tabi tutar. Allah cc kulu için bir hayır istediği zaman onu imtihan eder. Subhanehu ve bi hamdihi…Bir kulunu belalar ile imtihan ettiği zaman onun günahlarına kefaret eder ve derecesini yükseltir.
Belanın defi için bize düşen Allah cc rızası için razı olacağı salih amellere yönelmektir.
Bu çalışmanın hazırlanmasına emeği olan herkesi Allah’ın her tür beladan korumasını ve onlardan Allah’ın bunu salih bir amel olarak kabul etmesini , Müslüman kardeşlerimize faydalı kılmasını istiyorum, O Semii’dir Alim’dir. Allah hepimizi cehennem azabından korusun Ebrarlarla birlikte cennetine alsın. Allahumme amin.
Elhamdulillah vessalatu vesselamu ala Rasulullah
Zamanımızda hastalıklar artmış bin bir çeşit bela yaygınlaşmıştır. Özellikle kanser gibi hastalıklar şifanın varlığına rağmen tıbben neredeyse çaresiz görülmektedir. Halbuki Allah subhanehu ve teala hiçbir hastalık yaratmamıştır ki şifası olmasın…Bu hastalıkların yaygınlaşmasının en büyük sebebi Allah’ın hükmünün terk edilmesi toplumda masiyetlerin artmasıdır. Şura 30. Ayette Allah’ın buyurduğu gibi “başınıza gelenler kendi ellerinizle kazandıklarınızdandır…” bu dünya Allah’ın cc kulları için imtihanlar musibetlerle doludur.
Evet kardeşim sadaka şifayı bina eder.. bir fakiri doyur, bir yetime vekil ol, hayır işleri yapan bir yere yardımda bulun veya bir sadakai cariye yap…
SADAKA İLE NASIL TEDAVİ OLACAĞIZ
Bazıları soruyorlar, rukye ile tedavi olan birisi tedaviyi bırakıp sadakayla yetinse olur mu? Hayır asla…Sadaka sebeplerden bir sebeptir tıpkı rukye gibi… Rukye, sadaka, tövbe, dua… bunlar şeri ilaçlardan birer ilaçtırlar…
Şer’i tedavilerden dua, sadaka, rukye, istiğfar, tövbe, kur’an okumak, zikirler, gece namazları, oruç ve benzeri nafile ibadetler birbirini tamamlar Allah’ın izniyle şifayı hızlandırır. Sadece rukye ile yetinip bunların diğerlerini ihmal edenlerin tedavilerinin uzun sürdüğü gözlemleniyor…
Size sadaka ile tedavi olmanın adabına dair bir şeyler söylemeden önce herkesin, her şeyden önce bilmesi gereken bir şey vardır ki o da; Elinizdeki malların hepsi Allah tealadandır, sizi Allah cc rızıklandırdı ve mallarınızla da sizi imtihan ediyor. Mallarınızı Allah yolunda harcarsanız felaha erersiniz inşallah. Ve mustazafların hakları konusunda cimrilik ederseniz dünya ve ahiretiniz hüsran olur Allah korusun. Mallarınızı tasadduk etmeyle kazanılacak hayırlarla ilgili ayet ve hadisler çoktur “ ey iman edenler size verdiğimiz rızıklardan infak edin” bakara 254…
Sadakayı ilaç edinmeyle, sadakayla ekileni Allah’ın izniyle biçmeye dair gerçek hayat hikayeleri sunacağız… bu basit adımları takip edin inşallah
1: Mallarınızın güzellerinden sadaka verin.
Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır Bakara 267
2: Sadaka verirken niyetiniz hastanızın şifa bulması olsun.
“Ameller niyetlere göredir herkese kendi niyeti vardır”
3:Zenginseniz sadakalarınızda cömert olun.
4:Allah rızası için ihlasla yapın sadakanızı. ( kıyamet günü Allah’ın gölgesinden gölgelenecekler hadisi) ihlas konusunda en önemli hadislerdendir.
5:Muhtaç salih, takvalı kişileri bulun. (ayetteki gibi onları zengin sanırsınız ama muhtaçtırlar)(yine bir hadis müminle arkadaş ol yemeğini takva sahipleriyle paylaş) ve şunu da unutmayın sadaka sadece insana yapılmaz, bir hayvanı bile şifa niyetiyle doyurmak inşallah makbul bir ameldir.
6: Rabbinize karşı en güzel zanda bulunun. Bir deneyelim bakalım ne olacak diye sadakada bulunmayın… O ŞAFİ VE İKRAM SAHİBİDİR. Buna yakin olarak iman edin. hastanıza şifa vermeye yalnız O’nun gücü yeter. Ve sonuç için acele etmeyin. Allah’ın rahmetinden Umutsuzluğa ve ye’se düşmeyin.. Zararı O giderir yerde gökte hiçbir şey Onu swt aciz bırakamaz. Bir şey dilediği zaman ona ol der ve oluverir… Allah cc kulunun zannı üzeredir.
7: Şifa gecikse de şifa niyetiyle sadakayı devamlı hale getirin. Tam olarak emin olun ki sadakanız asla zayi olmaz çünkü emanetlerin asla zayi olmayacağı asla unutmayan Allah subhanehu ve tealanın katındadır. Bir hikmet sebebiyle şifanız gecikebilir belki bu dünyada sonucunu göremeyebilirsiniz de, bilin ki Allah subhanehu ve teala günahlarınızı temizlemek istiyor..
8: Allah’a çokça hamd ve şükredin ki sizin üzerinizdeki nimetini tamamlasın.(en güzel şükür Allah’ın emir yasaklarına uymak itaat etmektir)
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SADAKAYLA ŞİFA KISSALARI
BİRİNCİ KISSA: Muhaddis imam Beyhaki’den (rahimehullah) Şeyhimiz Hakim ebi Abdullah’ın yüzünde bir türlü şifa bulamadığı bir hastalığı vardı. Bir senedir her tür tedaviyi denemişti. Meclisinden biri rüyasında Rasulullah sav i gördü sanki Rasulullah sav ona şöyle diyordu “ ebu Abdullah’a söyleyin Müslümanlara su versin” Hakim’e bunu anlatınca evinin önüne bir çeşme yaptırdı, Müslümanlar bu çeşmeden faydalanmaya başladılar, bir hafta sonra hastalığı şifa bulmuştu
İKİNCİ KISSA: Abdullah bin Mubarek rahimehullah’a bir adam geldi. 7 senedir dizinde olan bir yaradan şikayet etti. Ne yaptıysa nafile şifa bulamadığını anlattı. İbn Mubarek ona şöyle dedi: “ git ve insanların su ihtiyacı olduğu bir yere kuyu aç” adam söyleneni yaptı ve birsüre sonra Allah’ın fazlıyla şifa buldu.
ÜÇÜNCÜ KISSA: Kanser bir adam vardı. Şifa için tabiri caizse dünyayı dolaşmış ama nasip olmamıştı. Yetim ailelere sadakada bulundu ve bunun ardından Allah teala şifayı nasip etti.
DÖRDÜNCÜ KISSA: Suud’ta yaşayan Cezayirli bir kardeş anlatıyor. Uzun yıllar kanser ile savaştım ve artık son safhada ölüme yaklaşmıştım. Neredeyse kazandığım tüm servetimi yetimler için infak ettim. İnfak ettiğimin iki misliyle Allah mükafatlandırdı. Bunun yanında Cezayir’in hayırseverleri tedavim için seferber oldular. Suud’ta kimseyi bilmez tanımazdım Allah burada da bana salih kardeşler nasip etti.Allah’a hamdolsun Tamamen iyileşitim.. Allah cc yetimlere yaptığım bu infak sebebiyle her şeyi musahhar kılıp benim için kolaylaştırdı.
BEŞİNCİ KISSA: Kısır ve doktorların asla bir çocuğu olamayacağını söylediği bir kadın vardı. Fakir kadınlara sadakada bulunmaya azmetti ve Allah’a salih bir evlat için dua etti… Üç ay sonra hamile olduğunu öğrendi, hem de ikiz.
ALTINCI KISSA: küçük bir çocuk hamile olan ablasıyla elinde bıçak varken oynuyordu. Gözüne bir darbe geldi ve acilen hastaneye kaldırdılar. Durum ciddi olduğu için Riyad’a sevk edildi. Doktorlar istişare ettiler ve kornea nakliyle zayıf bir ihtimal gözü kurtarmaya çalışmaya karar verdiler. O gün annesi Allah’ın nasip etmesiyle sadakanın faziletini anımsadı. Eşinden elinde ondan başka mal varlığı bulunmayan altınlarını hazırlamasını istedi. Maddi olarak zayıf olmasına rağmen onları tasadduk etti. Rabbine yalvardı “ Rabbim biliyorsun ki bunlardan başka malım yok, bu sadakayı şifaya sebep kıl”
Ertesi gün doktor geldi ve şifa için hiçbir umut yok dedi. Birkaç gün sonra bir başka doktor geldi ve bu bir mucize ameliyatın sonucu başarılı diyerek müjde verdi! Allah’ın fazlıyla çocuk darbeden hiçbir eser kalmayacak şekilde iyileşti.
YEDİNCİ KISSA: Şeyh Süleyman el-mufric –Allah onun fıkhını artırsın- anlatıyor. Bu kıssayı sahibinin anlattığı gibi aktaracağım. Küçük bir kızım vardı boğazında bir hastalık çıktı. Hastanelere ve birçok doktora görünseler de fayda bulamadılar. Bir sabah aniden hastalık ilerledi. Tüm aile hastalık sebebiyle perişan oldular.. Ağrılar arttı.. ağrı kesici iğneler fayda etmez oldu , Allah’ın rahmeti hariç her şeyden umudumuzu yitirdik. Sonra Salihlerden bir kardeş bize Rasulullah sav’in
“Hastalarınızı Sadaka ile tedavi edin..” hadisini söyledi.
-Dedim ki o kadar çok sadaka verdim ki!
-Kızına şifa olması niyetiyle sadaka ver
Bir fakire mütevazi miktarda sadaka verdim, değişen bir şey olmadı. Ona haber yolladım dedi ki
-Sen malı ve nimeti çok olan birisin, malvarlığının hacmine göre tasadduk et”
Başka bir adama gittim bir araba dolusu yardım ile…fakirlere muhtaçlara malları dağıttım.. öyle çok sevindiler ki.. Wallahi böyle bir tepki beklemiyordum… Malları dağıtmadan önce kızım için bir ağrı kesici iğne daha almıştım.. Allah’a hamdolsun Kızım tamamen iyileşmişti.
Yakin olarak gördüm ki sadaka en büyük şifa kaynaklarından.. Üç senedir kızım Allah’ın fazlıyla hiçbir hastalığa yakalanmadı. Bundan sonra vaktimi sadaka ve hayır işlerine vakfettim. Her gün malımda ve ailemde Allah’ın nimeti bereketi afiyetini hissediyorum elhamdülillah. Tüm hastalara değerli şeylerinden tasadduk etmelerini nasihat ediyorum… Allah Muhsinlerin ecrini zayi etmez…
Çeviri Kur'an'la ŞifaRukye Facebook
Dualarınızda bizleri de unutmayın, çeviriyi yapan fakirin annesine de bir fatiha okursanız ne güzel olurdu smile ifade simgesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder