26 Nisan 2015 Pazar

HASAN-I ŞAZELİ HAZRETLERİ’NİN KORUYUCU AZIYME” DUASI ..

Çok çabuk kabul gören” Şeyh Ebu Şazeli Hazretlerin’den” dua

Her hangi bir isteği yerine getirmek için Şeyh Ebu Şazeli Hazretlerinden rivayet edilen ve çok çabuk kabul gören bir dua’dır.
Bir şeye aşırı istek duyulduğunda veya bir şeyde aşırı korkulduğunda bu dua okunur.

“Ya camian nasi li yevmin la raybe fihi icma ‘beyni ve beyne taatike ala bisatı şahidiyyetike ve ferik beyni ve beyne himetid dünya ve hemmil ahirati ve tüb anni  fi emrihima vec’al hemmi ente vemle  kalbi mehabbeteke ve yehtecibühü bi emvarike ve hâşâ nefsi bi sultani  azamatike ve la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekalle  min zalik.
Allahümme inneke eminün min külli şey’in ve küllü şey’in haifün minke  ve haifün minke ve havfü külli şey’in minke aminen mimma ehafü ve ahzer.
İnneke ala külli şey’in kadir.Ve bil icabeti cedir.”


        ---------------------------------------

HASAN-I ŞAZELİ HAZRETLERİ’NİN KORUYUCU AZIYME” DUASI

Bismillahir rahmanir rahıym*
Bismillahil müheyminül azizül kadir* Ecmelü külli şey’in ve hüve nasıri* Kaf* Cim* Nun* Sad* Ünsurni fe inneke hayrun nasıriyn* Veftah li fe inneke hayrul fatihıyn* Vağfir li fe inneke hayrul ğafirin*Verhamni fe inneke hayrur rahımiyn* Vehdini ve neccini minel kavmiz zalimiyn* Elif lam mim* Ta sin* Ha mim ayn sin kaf* Meracel bahrayni yeltekıyan* Beynehüma berzehun la yebğıyan* Es’elüke biha ve bil ayati ve bil esmai külliha ve bil a’zami minha en tec’alel lame tav’a yedeyye vel elifel hakime aleyye ven nüktate vuslaten minke ileyye* Ehunün* Kafün* Edümme* Humme* Heün emin* Fel hukmü hukmük* Vel emru emruk* Ves sirru sirruk* Ve la ilahe ğayruk* Ve entel melikül hakkul mübin* Taha* Yasin* Nun* Kaf* Sad* Ta sin* Ta sin mim* Elif lam mim* Elif lam ra* Elif lam mim ra* Elif lam mim sad* Kef ha ayn sad* Ha mim* Vallahü min veraihim muhıyt* Bel hüve kur’anün meciyd* Fi levhın mahfuz* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym*

Gümüşhanevi Hazretleri diyor ki:-Bu öyle bir hazinedir ki, Kur’an-ı Kerim’deki bütün surelerin sırlarını ihtiva etmektedir. Her ne niyet ile okunursa bi iznillah yerine gelir. O kimseye karşı herkes saygı duyar,güvenir ve herkesin sevgilisi haline gelir. Okuyan kimsenin düşmanı perişan olur.Ulaşmak istediği her şeye kolayca ulaşır.(M.Ahzab)

                  ------------------

Hasan-ı Şazeli hazretleri buyuruyor ki;
”Allah Resulü(s.a.v)’i rüyamda gördüm.
Bana  dedi ki:
-Kim şu hamdi okursa rahmet onun üzerine yağmur gibi yağar.
“Bismillahirrahmanirrahıym.
El Hamdü lillâhillezi minhü bedeel hamdü ve ileyhi  yeûdü ve küllü şey’in kezâlike lâ ilâhe illallâh.
Allahümmağfir li şirki ve zulmi ve taksıyri vağfir lil  mü’miniyne vel mü’minat.”
Kaynak:(M.Azhab.137)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder