24 Şubat 2015 Salı

nazar duası!..

Nazardan Korunmak İçin Yalnız biz müslümanlar’da değil , gayrimüslimler arasında da nazar değmesi (göz değmesi) inancı vardır. Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Bakışta önemli olan ilk bakıştır. NAZAR DUALARI 1-Resûl-i Ekrem Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.)’e, nazar değmesin diye duâ okurlarmış. Bu duâ: “Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti…
Nazar Duası NAZAR DUASI Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) şu âyetleri okurdu: “Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.” “Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O,…
Nazar Duaları NAZAR (GÖZ DEĞMESİ) DUALARI İnsanlar, sıradışı veya dikkat çekici hoşa giden bir şey gördüklerinde gözlerinin değmemesi için ‘mâşâ’allah’ demelidir. Nitekim Peygamber Efendi­miz de hoşuna giden bir şey gördüklerinde şöyle derdi: “Mâ şâa’llâh, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.” Peygamber Efendimiz (sav) bıı konuda şöyle bu­yurmuştur: “Allah’ın kitabında göz değmesini…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder