21 Şubat 2015 Cumartesi

"DEVRELERİ YAKMAIN"" TÜMÜ!..

"DEVRELERİ YAKMAYIN"

Dünya büyük bir enerjidir, İnsan vücudu (Tüm organlar) enerjiyle çalışır, Bu enerji sinir sistemi ağıyla elektrik aktarır, Beyin elektirk devrelerinin sigortasıdır, devrelerden birine zarar gelirse sigorta atar, Yani elektrik kesilirse devreye Jenaratör girer.
Devreleri ne Yakar? Haksız kazanç, Haksız tavır, Kul hakkı, Borç, alacak verecek davası, Karı kız davası, düşman sahibi olmak, Çevreye zarar vermek, Vücuda zarar verecek, İçki-ilaç-uyuşturucu, dengesiz beslenme(B vitamini eksikliği)söz verip tutmamak v.s. devrelerin yerini jenaratör alırsa, olumsuz davranış bozuklukları gelişir, organlarda zarar, zihinsel ve ruhsal bozukluk, zihnin sana savaş açar ve sen bunun adına ne dersen de!..o halde Ahlaklı, dürüst ve karıncaya dahi zarar vermeden, taşıyamayacağın yüke girmeden,hırs barındırmadan, kin gütmeden, düşman sahibi olmadan olumlu düşüncelerle yaşama devam edilirse sonuç da olumlu olur aksinde kendine çareler arar durursun, sonuç, ya hapishane, ya tumarhane yada mezar olur. Hele kul hakkına hiç girmeyin derim. Benden bu kadar, Saygılarımla...

"DEVRELERİ YAKMAYIN" (2)

"Damlaya damlaya göl olur"

Damlayan ne ise gölü o olur, ömrünce katran damlarsa, gün gelir ruhun 'zift-katran' içinde  boğulur, bal damlarsa, ruhun ballanır, güzelliklerle dolu iman damlarsa, ruhun kanatlanır. 
o zaman devreler yanmaz. sana hiçbir şey zarar veremez!
Sen ne  istersen, ne dilersen, o olur! Karar senindir!.

"DEVRELERİ YAKMAYIN"-3

Beşte beş-'Beş kere beş yirmi beş, buna uymayan keleş'

1-Bir kibrit kutusu kadar et
2-Bir bardak süt
3-Bir adet yumurta
4-Bir kase yoğurt
5-Bir meyve(Elma-armut-muzV.b.

her gün devam, beş gün sonu iki gün mola,
'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur"
Aman 'Devreleri yakmayın...

"DEVRELERİ YAKMAYIN"-5

Türlü-çeşit, İlaçlarla beyninizi uğuşturmayın, beyninizi çürütmeyin, tek ihtiyacınız olan sadece İNAÇ yani;  "DUA ve ZİKİR" 'dir!...
Ya önlem olarak(Korunma) önleminizi alın yada çaresiz kaldı iseniz "DUA ve ZİKİR" e çok sıkı sarılın!..

"DEVRELERİ YAKMAYIN"-6

'Kendine iyilik yap'

"DİN"  Başımıza gelen olumsuz olaylarla başa çıkmamızı kolaylaştırır!...

"DEVRELERİ YAKMAYIN"-7

Üç harfli(3)= Beden+Zihin+Ruh

Sessizliğin ardından fırtına gelmesi gibi;
 o halde;
 1.(Beden) Sağlığınız için yapılması gerekenler 'Dengeli beslenme,Et-Süt-Yoğurt-Zeytinyağı, Bedensel temizlik, v.b.'
 2.(Zihin) Sağlığınız için yapılması gerekenler 2 Örümcek kafa yaratmamak, Borç vermek,borç almak, taşıyamayacağın yükün altına girmek, çevreye zarar vermek, Kötülük yapmamak, Zihni yoracak her türlü uğraştan kaçınmak,kısaca zihni temiz tutmak'
3.(Ruh) Sağlığınız için yapılması gerekenler ' İnanç, tevekkül, sabır, hoşgörü, kin tutmamak, güler yüzlü olmak, ruhu daraltacak her türlü hareket ve uğraşlardan kaçınmak. kısaca ruhu huzura kavuşturmak, bir dine sıkı sarılmak, dua ve zikir.vb.'
Kurallar, Kurallar, Kurallar;
Dünyanın(Evrenin kurallarını çiğnememek),
Devletin(Kanunun kurallarını çiğnememek)
Yaradanın(Var oluş kurallarını çiğnememek)

Bunlara dikkat edilirse çekinilecek hiç bir şey yoktur!.
"DEVRELERİ YAKMAYIN"-8

Üç Harfli(3)=C.İ.N.

1. (C) Bu candır, Senin canın, benim canım, bir başkasının canı.
Canı üzmemeli, Ne kendi canını ne bir başkasının, Canı kırmamalı, cana zarar vermemeli, cana kastetmemeli, cana kıymamalı, canın istediğini yapmalı ama canı sıkmamalı...
Onu sevmeli ve korumalı..
Keyfince hareket(yeme-içme-yatma -uyuma-gezme-tozma-eğlence) fakat bu arada bir başkasının canınıda yakmamalı...

2.(İ) Bu İnsan demektir yani bir bedene sahip olma, bu bedeni muhafaza etme -koruma gözetme, sağlığına dikkat etme gibi meziyetlerde bulunulmalı, asla bedene maddi ve manevi zarar gelecek, yaşamımızda; eş-dost-arkadaş ve maddi ve manevi silahlar, yani tüm fenalıklardan uzak durmalı..

3.(N) Bu nuraniyettir, mekanı kalptir, kalp kötü düşünmemeli,kötülüğü emretmemeli, iyi düşünmeli, güzelliklerle beslemeli, helal ve haramı gözetmeli, Hakkı ve hukuku tanımalı, kanunlara ve kurallara yani tüm nizama uygun hayatı tercih etmeli.....

Bütün bunlara harfiyen riayet edilirse her hangi bir hastalık kapın önünden geçmez..

Bu İnsanlığın savaşıdır.

Savaş iki hasım arasındaki çatışmadır. Bu savaşta beraberlik yada müzakere yoktur, galibiyet yada malubiyet vardır, hükmen gelip olabilmek için düşmanını iyi tanıman gerekir(Nefsini)her yola götürmesine izin vermemeli, düzgün ve temiz hayat yaşamalıdır.Eğer galibiyet bekliyorsak tabi!..

Malup olunacaksa; hiç bir şey yapmadan pis pis düşün, Hastane köşelerinde, Hapishane köşelerinde öl..
Zor ve müşkül hayatı;
Bunu kendimize yakıştırmamalı, çok dikkatli ve düzgün olmalı, Yunus Emre'nin doğru odunları topladığı gibi,
Kendimizi toparlama zamanımız varken toparlıyalım..
Yaşam her an süprizleriyle karşılaştırabilir..Aman dikkatli olun derim..Saygılar..

"DEVRELERİ YAKMAYIN"-9

“Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım, sevincin ürünüdür insan nefretin değil kızım. Zulmün önünde dimdik tut onurunu, Sevginin önünde eğil kızım.”
“Cellat uyandı yatağında bir gece, Allahım dedi, bu ne zor bilmece, Öldürdükçe çoğalıyor adamlar, Ben tükenmekteyim öldürdükçe”
“Belki ben boşalan bir okul, Patlayan bir ağaç ilkbaharda, Belki ben hüzünle dolu, Ve ıssız bir yol yağmurda.”
“Dostları  özlemle  kucaklamayı unutma, Çocuk sevmeyi çiçek koklamayı unutma, En zorlu anındayken bile kavganın, Gök yüzüne bakmayı unutma.”
"DEVRELERİ YAKMAYIN"10
“Allahü tealaya hamd olsun ki, göğü yüksek, yeri alçak ve dağları dik yarattı. Rüzgârlar gönderdi. Geceyi karanlık ve gündüzü aydınlık yaptı. Görülen ve görülmeyen varlıkları yarattı. Bunları, yarattıklarından hiçbirinin yardımına muhtaç olmadan yaptı.

Ya Rabbi! Seni tesbih ederim (noksan sıfatlardan tenzih ederim). Kudretini düşünen için, senin şanın ne yücedir. Sen kendine mahsus yücelikle yücesin, kendine mahsus yakınlıkla yakınsın. Sen yarattıklarına kudretinle galipsin. Sana isyan eden, Cehennemde, sana itaat eden ise, Cennettedir.

Ya Rabbi! Dua etmeyi emrettin ve edilen duaları kabul edeceğini bildirdin. Yaptığımız dualar senin kazanı geri çevirdi. Dualarımızı kabul eyle! Sen, güç ve kuvvet sahibisin. Senden daha güçlü ve kudretli kimse yoktur. Sen, Rahimsin. Senden daha merhametlisi yoktur. Sen, Yakub aleyhisselama merhamet edip tekrar görmesini sağladın. Yusuf aleyhisselama da merhamet edip, onu kuyudan kurtardın. Eyyüb aleyhisselama da acıyıp bela ve musibetlerni kaldırdın.

Ya Rabbi, ben de senden istiyorum, sana yalvarıyorum. Çünkü kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı sensin. Ey zorbaları kahreden, kıyamet günü amellerin karşılığını veren, çürümüş kemikleri dirilten Rabbim, sen yarattıklarının geçmesi için, Cehennem üzerine kıldan ince ve kılıçtan keskin köprü kurdun! Sen, [filan oğlu filanı veya filan hanımın kızı filanı], bu acılara, şu sıkıntılara, bu hastalıklara müptela kıldın. Sen onları gidermeye kadirsin, Ya Erhamerrahimin (Ey merhametlilerin en merhametlisi)!”

"DEVRELERİ YAKMAYIN"-11

"Tevhid duâsi.

Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elhiknî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în. (55)
Hastalıkta okunacak dua
Hastalik hâlinde, günahlarina tevbe etmesi sünnettir. Hadîs-i serîfde: “Bir kul hastalanip, sonra iyilesince, hâli iyi olmazsa, yanindaki hafaza melekleri, biz onu iyilestirdik, ama o âfiyyet bulmadi, ya’nî hâlini düzeltmedi derler” buyuruldu.
Hasta iken su duâyi çok okur: “Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ serîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fagfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.”
Hazret-i Âise anlatir: Resûlullah’dan duydum: “Birinize derd, keder, hastalik gelince, üç defa “Sübhâneke innî küntü minezzâlimîn” desin” buyurdu. Hazret-i Enes anlatir. Resûlullah’a bir köylü gelip, “ben hastayim, yedigim içtigim karnimda durmuyor; iyi olmam için bana duâ et” dedi. Resûlullah: “Bir sey yedigin veya içtigin zaman, “Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî sey’ün fil-ardi ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm, yâ hayyü yâ kayyûm” söyle, büyük de olsa, hastalik sana zarar vermez” buyurdu.
Peygamberimiz Eshâbina, bütün agri ve atesli hastaliklar için: “Bismillâhil kebîr eûzü billâhil azîm min serri külli irkin ne’ar ve serri harrin-nâr” duâsini okumagi ögretirdi.
Bas agrisinda okunacak dua
Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Basin agriyinca, elini basina koy ve Hasr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.”
Resûlullah’in Hasr sûresinin bu kismini okudugu zaman, mübârek elini, mübârek basina koydugu ve: “Ölüm hâriç, bu her hastaliga sifâdir” buyurdugu bildirilmistir. (Bu ayetler, ayati hirz (76) dualarinin içinde vardir.)
HER TÜRLÜ HASTALIK İÇİN ŞİFA DUASI
Besmele ile başlanır.
Allahümme Rabbe’nnasi müzhibe’l be’si işfi ente’şşafi la şafi illa ente işfi şifaen la yuğadiru sekamen.
Anlamı,
Ey insanların Rabbi ve bütün ıstırapları gideren yüce ALLAH’ım!..
Senden başka şifa verecek yoktur.
Yalnız sen şifa verirsin.
Ona… ( hastaya veya bana ) ÖYLE BİR ŞİFA VER Kİ…
ÜZERİNDE ( hastada veya bende ) HASTALIĞIN EN UFAK İZİ BİLE KALMASIN. Amin.
Örnek:
Allah’ım bana öyle bir şifa ver ki…
Şu anda yaşadığım hastalığın en ufak izi bile kalmasın. Amin
Veya,
Allah’ım arkadaşıma öyle bir şifa ver ki…
Vücudunda kanserin en ufak izi bile kalmasın. Amin.."

"DEVRELERİ YAKMAYIN"-12
Büyüden ve Cinden korunmak için

Bu yazıyı sesli olarak dinleyebilirsiniz
Ses dosyasını dinlemek için Flash Player gereklidir.

Ses dosyasını indirmek için tıklayın.
Sual: Ruhi sıkıntılardan, korkulardan ve çeşitli sıkıntılardan kurtulmak ve büyü çözmek için ne yapmak gerekir? Cinden korunmak için hangi duaları okumalı?
CEVAP
Allahü teâlâ, her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak gerekir. Her şeyin yaratılmasında ortak olan manevi sebep, sadaka vermek, 70 kere (Estağfirullah min külli mâ kerihallah) duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Ruhi sıkıntıların çoğu, cinden ve büyüden meydana gelir. Ruhi hastalıklar, sara [epilepsi] ve cinden korunmak için, kıymetli kitaplarda bildirilen dualardan bazıları şunlardır:

1- Euzü Besmele ile Fatiha suresini okumalı.

2- Euzü Besmele ile iki Kul-euzü okumalı.

3- Bir miktar suya Âyet-el kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn [Nas ve Felak] surelerini okumalı. Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile gusletmeli.

4- Sedir ağacının 7 tane yeşil yaprağı ezilip su ile karıştırılır. Üzerine Âyet-el kürsi, İhlas ve Kul-euzüler okunur. 3 yudum içip geri kalanla gusledilir.

5- Üç kere Salevat ve Fatiha, Âyet-el kürsi, Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri yedişer defa okunup hastaya üflenir. Bunlar tekrar okunup hastanın yatağına, evin her yerine, bahçeye üflenir.

6- Fatiha, Âyet-el-kürsi ve 4 Kul [Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri] yedişer kere okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar, hayvan sokması ve bütün dertler için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmek de olur.

7- Sabah akşam, Bekara suresinin başından 4 âyet ve Âyet-el kürsi ile, Âyet-el kürsiden sonraki iki âyeti ve Bekara suresinin sonundaki 3 âyet, delinin üzerine okunursa, iyi olur.

8- Sabah akşam 24 kere Estağfirullah denir, sonra (Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) denir. Sonra 11 İhlas ve 7 kere Fatiha ve 33 kere, Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed okuyup, sevabı Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın ve Evliyanın ve sonra isimleri okunarak Silsile-i aliyye büyüklerinin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için dua edilir. Her gün sabah-akşam böyle dua edilir.

9- Günde 500 kere (La havle vela kuvvete illa billah-il-aliyyilazim) okumalı! Başlarken ve bitirince yüz kere salevat getirmeli. [Bunu her gün muhakkak okumalı, ihmal etmemeli.]

10- Ha-Mim Mümin suresinin başından masir’e kadar ve Âyet-el kürsi okumalı.

11- (La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü velehülhamdü vehüve alâ külli şeyin kadir) okumalı.

12- Cuma günü seher vakti, sağ elinin içine Nisa suresi 100. Âyeti, vemen yahruc’dan rahimâ’ya kadar yazılır, sonra dili ile yalanıp yutulur. 40 yıllık büyü de olsa çözülür.

13- Sar’adan kurtulmak ve cinden korunmak için Âyât-i hırz okunmalıdır! Âyât-i hırz, şu sure ve âyetlerdir:

Fatiha,

Bekara 1,2,3,4,5 ve 163,164 ve 255,256,257 ve 285,286,

Âl-i İmran 18,19. âyetten sadece: “İnneddine indellâh-il-islam” kısmı,

Âl-i İmran 26,27 ve 154,

En’âm 17,

A’râf 54, 55,56,

Tevbe 51 ve 128,129,

Yunüs 107,

Hud 56,

İbrâhim 12,

İsrâ 43 ve 110,111,

Mü’minun 116,117,118,

Ankebut 60,

Rum 17,18,

Fatır 2,

Yasin 83,

Saffat 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11 ve 180,181,182,

Feth 27,28,29,

Rahmân 33,34,35,36,

Hadid 1,2,3,4,5,

Haşr 21,22,23,24,

Cin 1,2,3,4,5,6,

Buruc 20,21,22,

İhlâs, Felâk ve Nâs sureleri.

Âyât-i hırz nasıl okunur?
Abdest alınıp, 7 istiğfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buhari, Ahmed Rıfai ve imam-ı Rabbani hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

Peygamber efendimizin üç türlü ilaç kullandığı bildirilmiştir. Kur’an-ı kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. (Mevahib)

Kur’an-ı kerimin ve duanın etki etmesi için bazı şartların gözetilmesi lazımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lazımdır. Okuyan kimsenin, itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâyı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz.) [Tirmizi]

İmam-ı Şarani hazretleri, (Kuşluk namazına devam edene, cin musallat olmaz) buyurdu. Cin mektubunu, yanında veya evinde bulundurana, cin gelmez ve dadanmış olan cin de gider.
Dua, ilaç gibidir. Allahü teâlâ dilerse tesir eder. Yani tesirini Allahü teâlânın verdiğine inanmalıdır!
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Dert-bela gelince, Yunus aleyhisselamın duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.) [Hakim]


Korku ve beladan korunmak için
Sual: Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?
CEVAP
İmam-ı Rabbani hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken, gece, bir handa kaldılar. (Bu gece bir bela zuhur edecektir. [Besmele ile] (Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemai ve hüves-semi’ul alim) duasını üç defa okuyun) buyurdu. Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı.

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, imam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, 3 defa okumalıdır. Âyât-i hırz okununca da, bu duayı okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemai ve hüves-semi’ul alim duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.) [İbni Mace]

Korkulu yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için Li ilafi’yi okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Gece ve gündüz, hiç olmazsa, 11 defa okumalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(“Euzü bikelimâtillahi-ttammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

(Issız bir yerde, bir şey kaybeden veya bir yardıma ihtiyacı olan, “Ey Allah’ın kulları bana yardım edin” desin! Her yerde, sizin görmediğiniz Allah’ın kulları vardır. Korkulu yerde üç kere, Allah’ın kulları, bana yardım edin demelidir.) [Taberani]

(Hasbiyallahü ve ni’mel vekil sözü her korku için bir emniyettir.) [Deylemi]

İmam-ı Rabbani hazretleri cinden korunmak için ve korkulu zamanlarda, (Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim) okunmasını emrederdi. Muhammed Masum hazretleri buyuruyor ki:
Dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için 500 kere Lâ havle velâ kuvvete illâ billah demeli, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüzer kere salevat-ı şerife okuyup dua etmelidir. (m.174. c.2, m.32)

Dertlerin, belaların gitmesi için, istiğfar okumak da çok faydalıdır, çok tecrübe edilmiştir. Hadis-i şerifte, (İstiğfara devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır) buyuruldu. İstiğfar, insanı her murada kavuşturur. Tevbe etmeli, istiğfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Allahü teâlâ, (İstiğfar okuyun; imdadınıza yetişirim) buyurdu. (Hud 52)

Sual: Bazı hocalar, hırsızın sidikliğini bağlıyoruz diyorlar. Böyle bir şey yaptırmak günah olur mu?
CEVAP
Küfre sebep olmayan çareleri yapmak caizdir. Her çare muhakkak tesir etmez. Bu niyetle yaptırmak günah olmaz. Yapanın salih ve ücret almaması şarttır.

Sual: Büyü çözmek için, (Bâtıl Name) kitabını okumak caiz mi?
CEVAP
Caiz. Ancak, kâfir, bid'atçi okursa fayda vermez. En iyi ilaç, Ehl-i sünnet itikadını öğrenip dine uymak, sonra okumak ve dua. Başka ilaca ihtiyaç yok.

Sual: Büyüyü büyüyle çözmek caiz mi?
CEVAP
Büyü çözmek günah olmaz, sevap olur. Büyüyü büyü ile çözmeye kalkmak haramdır. Âyetlerle dualarla çözmek ise caizdir, günah değildir, sevaptır.

Cinden korunmak için
Sual: Cinlerin sebep olduğu hastalıklardan ve yapılan büyüden kurtulmak için, hangi duaları okumak gerekir?
CEVAP
Âyat-ı hırz denilen duayı okumalı. Arkasından da aşağıda tercümesi yazılan dua okunursa, biiznillah bir şey kalmaz.

Bu konudaki bir mektup
Muhammed Masumi Serhendi hazretlerinin üçüncü oğlu Muhammed Ubeydullah Serhendi’nin Hazinet-ül-me’arif isimli kitabındaki 148. mektup, Teshil-ül-menafi’ kitabına da eklenmiştir. Bu mektup şöyledir:

[Bu mektup, vilâyet penah pîrzâde-i irfan-ı destgah Hâce Muhammed Parisa’nın oğluna yazılmıştır. Mektup, tecrübe edilmiş bazı faydalı bilgileri açıklamaktadır.]

Mektubuma besmele ile başlıyorum. Allahü teâlâya hamd eder, Resulüne salât ve selam ederiz. İmam-ı Serahsi şöyle buyurdu:

Ahmed bin Salih anlatır:
Hizmetçime cinler musallat olmuştu. Başka bir hizmetçi aldım. Ona da musallat oldular. Bir gün namaz kıldım, otururken birisi selam verdi, ben de selamını aldım. Kim olduğunu sordum. (Ben Cinlerden Zekeriya... Sana bir dua öğretmek için geldim. Senin cariyene olduğu gibi, bir kimsenin başına bir hal gelir de, bu duayı okursa, biiznillah o kimse sağlığına kavuşur) dedi. Bu duayı yazmak için kalem aradım; fakat bulamadım. Divanın altında olduğunu söyledi. Sonra bana şu duayı yazdırdı:

“Allahü teâlâya hamd olsun ki, göğü yüksek, yeri alçak ve dağları dik yarattı. Rüzgârlar gönderdi. Geceyi karanlık ve gündüzü aydınlık yaptı. Görülen ve görülmeyen varlıkları yarattı. Bunları, yarattıklarından hiçbirinin yardımına muhtaç olmadan yaptı.

Ya Rabbi! Seni tesbih ederim (noksan sıfatlardan tenzih ederim). Kudretini düşünen için, senin şanın ne yücedir. Sen kendine mahsus yücelikle yücesin, kendine mahsus yakınlıkla yakınsın. Sen yarattıklarına kudretinle galipsin. Sana isyan eden, Cehennemde, sana itaat eden ise, Cennettedir.

Ya Rabbi! Dua etmeyi emrettin ve edilen duaları kabul edeceğini bildirdin. Yaptığımız dualar senin kazanı geri çevirdi. Dualarımızı kabul eyle! Sen, güç ve kuvvet sahibisin. Senden daha güçlü ve kudretli kimse yoktur. Sen, Rahimsin. Senden daha merhametlisi yoktur. Sen, Yakub aleyhisselama merhamet edip tekrar görmesini sağladın. Yusuf aleyhisselama da merhamet edip, onu kuyudan kurtardın. Eyyüb aleyhisselama da acıyıp bela ve musibetlerini kaldırdın.

Ya Rabbi, ben de senden istiyorum, sana yalvarıyorum. Çünkü kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı sensin. Ey zorbaları kahreden, kıyamet günü amellerin karşılığını veren, çürümüş kemikleri dirilten Rabbim, sen yarattıklarının geçmesi için, Cehennem üzerine kıldan ince ve kılıçtan keskin köprü kurdun! Sen, [filan oğlu filanı veya filan hanımın kızı filanı], bu acılara, şu sıkıntılara, bu hastalıklara müptela kıldın. Sen onları gidermeye kadirsin, Ya Erhamerrahimin (Ey merhametlilerin en merhametlisi)!”

(O inkâr edenler[i Hakk’a davet eden Peygamberin aleyhisselam ]in durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyenlere [işittiği sesin manasını anlamayan hayvanlara] haykıran kimsenin [çobanın] durumuna benzer. [O inkârcılar] sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler.) [Bekara 171]

Ahmed bin Salih hazretleri buyurdu ki:
Bu dua suya okunup, hasta ondan içer ve onunla abdest alırsa biiznillah iyileşir. Bu dua vasıtasıyla iki cariyeyi tedavi ettim. Bir hafta geçmeden, ikisi de sıhhatlerine kavuştu. Her hastaya bu duayı okuyorum, Allahü teâlânın izniyle iyileşiyorlar. Elhamdülillahi Rabbil âlemin."

."DEVRELERİ YAKMAYIN"-13

Şifa için başka bir duâ;

"Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ Rabbî! Hastalığım sebebi ile düşmanlarımı sevindirme. Kur’ân-ı kerîmi benim için şifâ ve devâ eyle. Ben hastayım, sen ise devâ ihsân edicisin. Yâ Rabbî! ‹’timâd ve ümmîdim Sensin. Senin hakkındaki hüsn-i zannımı şifâm kıl. Yâ Rabbî! Aklımı ve dînimi muhâfaza eyle. Azâmetin hürmetine yakînimi, ya’nî şeksiz şübhesiz îmânımı dâim eyle. Bana yetecek kadar halâl rızk ihsân eyle. Bana eziyyet verecek kimselerin kötülüğünü, şerrini benden uzak kıl. Beni doktorlara muhtâc etme. Yer yüzünde (hayâttayken) hatâ ve kusûrlarımı setr eyle. Kabre girdiğim zemânda bana merhamet eyle. Yâ Rabbî! Kıyâmet ve hesâb gününde beni bağışla, bana magfiret eyle. Besmele-i şerîf yolumdur. Allahü teâlânın Rahmân sıfatı mesnedim, arkadaşımdır. Bana dokunan her dürlü kötülükden, düğümlere üfüren büyücülerin şerrinden ve hasedcilerin hasedlerini ortaya koydukları zemân, onların kötülüklerinden Rahîm sıfatın ile beni koru. Allahım! Sen birsin. şerîkin ve nazîrin yokdur."

"DEVRELERİ YAKMAYIN"-14

"Eûzu bi-kelimâtillâhi’t-tammâti min-ğadabihi veşerri ibadihi ve min hemezâti’ş-şeyâtîni ve en yahdurûn (Allah’ın gazabından ve kullarının şerrinden, şeytanların uğramasından ve gelmesinden tüm kelimeleriyle Allah’a sığınırım).

Namaza uyanabilmek için: Uyumadan önce, İnnâateynâ... suresini okuyanın ve sabah namazına kalkabilmesi için Allaha sığınanın namaza kalkması kolay olur."

DEVRELERİ YAKMAYIN”-14

Bu dualar; Gecede veya şuur altı rahatsızlıklarda veya büyücülerin saldırısından veya cin, ifrit ve şeytanların ibadet ve zikirden alıkoyma zamanları ve haricinde saldırılarına karşı bir sığınma duasıdır.
Bu duayı genelde sıkıntı anlarında ve harici olarak ta sabah ve akşam namazlarının akabinde 3-5-7-21-41 kadar okumakta fayda vardır. Okuyabileceklerin bunu okuması okumayı bilmeyenlerin nusha olarak yazılıp taşıtılması tavsiye olunur Allah Azze ve Celle okuyanı veya taşıyanı muhafaza eder.

“Sübhâne Rabbiyel aliyyil a’lel vehhâb”

Bismillâhirrahmânirrahîm.
 “Ya Allahür rakib ül hafiz ür rahim. Ya Allahül hayyül halimül azim-ürrauf ül kerim. Ya Allahül hayyül kayyümül kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!”
Allâhümme inneke sellatte aleynâ adüvven basıyran bi uyûbinâ ve kabiylühû min haysü lâ nerâhüm. Allâhümme fâyishü minnâ ke mâ âyestehû min rahmetike ve kannıthü minnâ kemâ kannattahû min afvike ve bâıd beynenâ kemâ bâadte beynehû ve beyne rahmetik, inneke alâ külli şey’in kadiyr.


"Tevhid duâsi.

Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elhiknî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în. (55)

Hasta iken su duâyi çok okur: 

“Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ serîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fagfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.” 

"Eûzu bi-kelimâtillâhi’t-tammâti min-ğadabihi veşerri ibadihi ve min hemezâti’ş-şeyâtîni ve en yahdurûnBismillahirrahmanirrahim ”
RABBİ İNNİ MESSENİYEŞŞEYTANU BİNUSBİN VE AZAB; RABBİ EUZU BİKE MİN HEMEZATİŞŞEYATİYNİ VE EUZU BİKE RABBİ EN YAHDURUN. VE HİFZAN MİN KÜLLİ ŞEYTANİN MARİD. (Sad: 41 / Mü’minuna: 97-98 Saffat: 7) 
Bismillahirrahmanirrahim
Euzu bivechillahil kerim vebi kelimetillahit tammetilleti la yucavizuhunne berrun vela facirun min şerri ma yenzilu mines-semai ve şerri ma ya’rucu fiha ve min şerri ma zerae fil ardi ve min şerri ma yahrucu minha ve min fitenil leyli ven nehari ve min tevarikıl leyli ven nehari illa tarikan yatruku bihayrin ya rahman.
Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahümme Rabbe’nnasi müzhibe’l be’si işfi ente’şşafi la şafi illa ente işfi şifaen la yuğadiru sekamen.

 “Allahü tealaya hamd olsun ki, göğü yüksek, yeri alçak ve dağları dik yarattı. Rüzgârlar gönderdi. Geceyi karanlık ve gündüzü aydınlık yaptı. Görülen ve görülmeyen varlıkları yarattı. Bunları, yarattıklarından hiçbirinin yardımına muhtaç olmadan yaptı. 

Ya Rabbi! Seni tesbih ederim (noksan sıfatlardan tenzih ederim). Kudretini düşünen için, senin şanın ne yücedir. Sen kendine mahsus yücelikle yücesin, kendine mahsus yakınlıkla yakınsın. Sen yarattıklarına kudretinle galipsin. Sana isyan eden, Cehennemde, sana itaat eden ise, Cennettedir. 

Ya Rabbi! Dua etmeyi emrettin ve edilen duaları kabul edeceğini bildirdin. Yaptığımız dualar senin kazanı geri çevirdi. Dualarımızı kabul eyle! Sen, güç ve kuvvet sahibisin. Senden daha güçlü ve kudretli kimse yoktur. Sen, Rahimsin. Senden daha merhametlisi yoktur. Sen, Yakub aleyhisselama merhamet edip tekrar görmesini sağladın. Yusuf aleyhisselama da merhamet edip, onu kuyudan kurtardın. Eyyüb aleyhisselama da acıyıp bela ve musibetlerni kaldırdın. 

Ya Rabbi, ben de senden istiyorum, sana yalvarıyorum. Çünkü kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı sensin. Ey zorbaları kahreden, kıyamet günü amellerin karşılığını veren, çürümüş kemikleri dirilten Rabbim, sen yarattıklarının geçmesi için, Cehennem üzerine kıldan ince ve kılıçtan keskin köprü kurdun! Sen, [filan oğlu filanı veya filan hanımın kızı filanı], bu acılara, şu sıkıntılara, bu hastalıklara müptela kıldın. Sen onları gidermeye kadirsin, Ya Erhamerrahimin (Ey merhametlilerin en merhametlisi)!”

Yâ Rabbî! Hastalığım sebebi ile düşmanlarımı sevindirme. Kur’ân-ı kerîmi benim için şifâ ve devâ eyle. Ben hastayım, sen ise devâ ihsân edicisin. Yâ Rabbî! ‹’timâd ve ümmîdim Sensin. Senin hakkındaki hüsn-i zannımı şifâm kıl. Yâ Rabbî! Aklımı ve dînimi muhâfaza eyle. Azâmetin hürmetine yakînimi, ya’nî şeksiz şübhesiz îmânımı dâim eyle. Bana yetecek kadar halâl rızk ihsân eyle. Bana eziyyet verecek kimselerin kötülüğünü, şerrini benden uzak kıl. Beni doktorlara muhtâc etme. Yer yüzünde (hayâttayken) hatâ ve kusûrlarımı setr eyle. Kabre girdiğim zemânda bana merhamet eyle. Yâ Rabbî! Kıyâmet ve hesâb gününde beni bağışla, bana magfiret eyle. Besmele-i şerîf yolumdur. Allahü teâlânın Rahmân sıfatı mesnedim, arkadaşımdır. Bana dokunan her dürlü kötülükden, düğümlere üfüren büyücülerin şerrinden ve hasedcilerin hasedlerini ortaya koydukları zemân, onların kötülüklerinden Rahîm sıfatın ile beni koru. Allahım! Sen birsin. şerîkin ve nazîrin yokdur.""DEVRELERİ YAKMAYIN"-15

Esma ile şifa:

Esma-Ül Hüsna İle Nasıl Tedavi Yapıldığına Dair Biyoloji İlminin Mucidi Dr. İbrahim Kerim Anlatıyor:
Esma-ül Hüsna’nın tüm hastalıklara şifa olduğunu keşfettim. Gözümle gördüğüm, şahit olduğum bir olayı anlatayım: Bir arkadaşımın gözleri iltihaplanmış, kıpkırmızı kesilmişti. İki elini gözlerinin üstüne koyarak ‘YA NUR, YA HABİR, YA VEHHAB’ esma-i şeriflerini okumaya devam etti ve bir süre sonra Allah’ın lütfuyla gözleri eski haline geldi.

TEDAVİ ŞEKLİ İSE ŞÖYLEDİR: Ağrıyan yere elini koyarak Esma-ül Hüsna’yı okumaya devam etmek…
Esmaül Hüsna için “bedeni ve zihni, öfke, nefret, eleştiri, hüzün, pişmanlık, kıskançlık, korku ve günah duygusundan meydana gelen zehirleri temizleyen en etkili güçtür. Hastalık genelde bedenin herhangi bir yerinde enerjinin işlevini yapmaması sonucunda oluşur. Öfkelendiğimizde, bedenimizde öldürücü bir zehir meydana gelir. Eğer bu zehir nötralize edilmezse bazen uzun vadede ölümle sonuçlanır.İşte bu zehrin de en büyük panzehiri Esmaül Hüsna’dır” tarifini yapan yazar bazı rahatsızlıkları ve onlara iyi gelecek adları listeliyor;
İşte bazı rahatsızlıklar ve ona şifa verecek Esmaül Hünsa:
Kulak için: EsSemi
Omurga için: El Cabbar
Saç için: El Bedi’
Adaleler için: El Kavi
Kalp Kasları için: ErRezzak
Atardamarlar için: El Cabbar
Kanser için: Celle Celaluhu
Burun için: Latif- Ğani- Rahim
Bacak için: ErRafi’
Göz – damarları için:El Muteal
Kolon için: ErRauf
Karaciğer için: En Nafi’
Prostat için: ErReşid
Yağ keseleri için: En Nafi’
İdrar kesesi için: El Hadi
Akciğerler için: ErRazık
Kemikler için:En Nafi
Dizler için: ErRauf
Saç Kepeği için: Celle Celaluhu
Kalp için: En Nur
Kalp Damarı için: El Vahhab
Sinirler için: El Muğni
Migren için: El Ğani
Guatr için. El Cabbar
Göz için: EnNur-Basir-Vahhab
Mide için: ErRezzak
Böbrek için: El Hayy
Bağırsaklar için: EsSabur
Pankreas-Şeker hastalığı için: El Bari
Rahim için: El Halik
Romatizma için: El Muheymin
Ğudde teymusiyye için: El Kavi
Göz Siniri için: EzZahir
Tansiyon için: El Hafid
Yazar eserinde, “türlü ihtiyaçların giderilmesine yönelik şu zikir tekniklerini deneyebilirsiniz” tavsiyesinde de bulunuyor:
Sağlıklı bir ömür için El- Vasi
İyi bir idareci olmak için El-Vali
Yeni bir iş kurmak için El-Hakim
Küsleri barıştırmak için El- Cami
Bolluk ve bereket için El- Hamid
Bedenen güçlü olmak için El- Kaviy
Sevmek ve sevilmek için El- Vedud
Daima yükselmek için El- Mukkadim
Birinin elinizden tutması için El-Veli
Her meselenin çözümü için Ez- Zahir
Birilerine iyilik yapmak için El- Latif
İlim ve irfanınızın artması için EL-Alim
Cesur ve atılgan olmak için El –Kahhar
Alacaklarınızı tahsil etmek için El-Bais
Hafızanızın kuvvetlenmesi için El- Habir
İzzet ve şerefinizin artması için El- Mecid
Ağır hastalıklardan korunmak içi El-Mümin
İkna kabiliyetinizin yükselmesi için El- Azim
Kaybettiğiniz bir şeyi bulmak için El- Vacid
Üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak için El Halik
Yaşamda neşeli ve enerjik olmak için El-Hayy
İşlerinizde daha başarılı olmak için El- Muhyi
Kötü alışkanlıklardan kurtulma için Er- Reşit
Kötü birinin uzaklaştırılması için El- Muahhir
Zekanızın daha kuvvetli olması için El- Muhsi
Herhangi bir hedefe ulaşmak için El- Musavvir
Eşinizle aranızın daha iyi olması için El- Muksit
Hatırı sayılır insanların sizi sevmesi için El- Vali
Şansınızın ve talihinizin açılması için Eş- Şekkkur
Elinizdeki fırsatları değerlendirmek için El- Muid
Elinizdeki bir şeyi muhafaza etmek için Er-Rakib
İhtiyacınız olan bir şeyi elde etmek için El- Mukit
İnsanlardan hürmet ve saygı görmek için El- Kebir
Sizde eksik olan bir şeyi tamamlamak için El- Mukit
Arzu ve isteklerinizin kabul olunması için El- Mucib
İşinizde yükselmek ve kariyer yapmak için Er- Rafi
Çocuklarınızın size daha itaatkar olması için El- Hadi
Maddi ve manevi anlamda güçlü olmak için El- Metin
Sizde eksik olan bir şeyin tamamlanması için El- Cebbar
Şefkatli ve merhametli olmak için ER-Rahim, Er-Rahman
Aranız açık bir arkadaşınızla barışmak için Celle Celelahü
İnsanlar arasında başı dik ve alnı açık gezmek için El- Hasib
Size zarar verecek kişilerin sizden uzaklaşması için Ed- Darr
Başkalarını duygu ve düşüncelerini anlamak için El Müheymin
Birinin gücü ve varlığı karşısında zayıf kalmamak için El-Müzill
Başladığınız bir işi başarıyla sonuna kadar götürmek için El-Vekil
Zihinsel,ruhsal ve bedensel olarak organize olmak için El-Kayyum
Herhangi bir konuda haklı olduğunuzu ispatlamak için El- Hakem
Birine yaptırmak istediğiniz işinizin kolaylıkla olması için El-Rezzak
Maddi ve manevi anlamda sıkıntıya düşmemek için El-Muğni, En-Nafi
Olmadık yerden başınıza felaketlerin gelmemesi için El -Mani, Es-Selam
“Esmâ’ul hüsnâ bilgisi, Allah-âlem ilişkisine ışık tutması ve sonuçta Allah’ı tanıtması açısından önem taşımaktadır” diyen yazar Niyazi Altılar, Esmaül Hüsna’nın insanı mutluluğa, huzura, sağlığa ve başarıya ulaştıran bir enerji ve şifa kaynağı olduğunu savunuyor ve özelliklerini şöyle sıralıyor:
“Esmaül Hüsna, insanın içinde eksik olan enerjileri tamamlar, zarar veren negatif enerjileri de yok eder ve kişiyi rahatlatır.Çünkü Esmaül Hüsna;Sizde Allah hakkında yücelik ve aşkınlık hissi uyandırır.Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder.
Esmaül Hüsna, fiziksel, psikolojik ve zihinsel sorunların çözümlenmesine yardım etmesi ve diğer pozitif etkileri hem iş yaşamında hem duygusal yaşamınızda hem de sosyal ilişkilerinizde sizi destekleyecek ve çok daha mutlu bir insan olmanıza yardım edecektir.
Yüce Yaratıcı, kâinat ağacının meyvesi olan insanın kalbini kendine bir nevi arş yapmış, Hadis-i Kudsîde “Yere göğe sığmam, mü’min kulumun kalbine sığarım” buyurarak ona ne kadar önem verdiğini çok açık bir şekilde göstermiş. Bu sebeple insan kalbi de yalnız ve yalnız Ona yönelmekle ve Onunla olmakla huzura erebiliyor. Kur’an-ı Kerim’de, “Dikkat edin! Kalpler ancak Allah’ın zikri ile mutmain olur, huzura kavuşur!” (Ra’d Suresi, Ayet:28)"


“DEVRELERİ YAKMAYIN”-16

İnsanın kaderi; davranışlarına, yani yaşam biçimine bağlıdır, iyilik ve kötülük yarınızı yaratır, hayatta kalma ise sadece cesaretinize bağlıdır.İşte şizofreni ve depresyonun asıl nedeni;

Obezite, depresyon, şizofreni ve çocuklarda otizmin aslında bağırsak bakterilerinden kaynaklandığı net olarak ortaya konuldu.

Bağırsak mikrobiyotası hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tarkan Karakan, “Bağırsak mikrobiyotası, bağırsaklarımızda yaşayan çok sayıda bakteriler var. Vücudumuzdaki hücre sayısının on katı kadar bakteri bağırsaklarımızda yaşıyor. Bir insanın 10’da 9’unu bakteriler oluşturuyor.
Özellikle kalın bağırsakta yetişen bakteri türüne biz mikrobiyotası adı veriyoruz. Son yıllarda özellikle tıp alanında çok önemli gelişmeler kaydedildi. Eskiden bu bakterileri ölçemiyorduk, sayısını, içeriğini bilemiyorduk ama son yıllarda yapılan teknolojik gelişmeler sayesinde genetik olarak bunlar tespit edilebiliyor. İsimlerini bilmediğimiz halde genetik yapılarını ortaya koyuyoruz. Trilyonlarca bakteri şuanda bağırsakta yaşamakta ve yapılan çalışmalarla da bu bakterilerle sağlığımız arasında çok yakın ilişkiler ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
OBEZİTE, DEPRESYON, ŞİZOFRENİ VE ÇOCUKLARDA OTİZMİN ASLINDA BAĞIRSAK BAKTERİLERİNDEN KAYNAKLANDIĞI NET OLARAK ORTAYA KONULDU
Bağırsak mikrobiyotasının neden olabileceği hastalıkları sıralayan Prof. Dr. Karakan, “Sindirim sistemi hastalıkları olmak üzere karında şişkinlik, kabızlık ve ishalle giden hastalıklarda bağırsak bakteri dengesizliği olduğu net olarak ortaya konuldu. Yine ülkemizde görülme sıklığı hızlı artan genç popülasyon da, üniversite öğrencilerinde giderek sıklığı artan iltihaplı bağırsak hastalığı dediğimiz hastalık, çağımızın vebası olarak tanımlanan obezite, yani şişmanlığın da aslında bağırsak bakterilerinden kaynaklanacağı net olarak ortaya konuldu. Hatta fare çalışmalarında obez fareden zayıf fareye dışkı nakli yapıldığında zayıf farenin aynı diyeti yemesine rağmen şişmanladığı gösterildi.
İnsanlarda da buna benzer bulgular ortaya çıkmaya başladı. Yenilen yemeğin içeriğinden bağımsız olarak, bağırsaktaki bakteri yapınız vücut kilonuzu, vücuttaki yağ dağılımınızı belirleyebiliyor. Şeker hastalığında da bağırsak bakteri hastalığının çok önemli olduğu anlaşıldı. Psikiyatrik ve beyin fonksiyonları arasında da çok önemli bulgulara rastlandı. Özellikle depresyon, şizofreni ve çocuklarda otizmde de bağırsak bakteri yapısının bozulduğu ortaya konuldu” şeklinde konuştu.
SAĞLIKLI BİR İNSANIN DIŞKISINI ÇEŞİTLİ MUAMELELERDEN GEÇİRDİKTEN SONRA HASTA OLAN KİŞİNİN BAĞIRSAKLARINA VERDİĞİNİZDE BAZI HASTALIKLARI İYİLEŞTİRDİĞİ GÖZLENDİ
Bağırsak mikrobiyotasının tedavi çalışmalarının Amerika, Avrupa’da ve Çin’de devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Karakan, “Probiyotik dediğimiz yararlı bakterilerin verilmesi ile kısmen tedavide başarı elde etmek mümkün. Ama bu ürünlerin hangisi kullanılacak şuanda tam olarak ortaya konulamadı. Son yıllarda ilgi odağı olan bir konu dışkı nakli. Sağlıklı bir insanın dışkısını çeşitli muamelelerden geçirdikten sonra hasta olan kişinin bağırsaklarına verdiğinizde, bazı hastalıkları iyileştirdiği gözlendi. Hatta bu Amerika’da kapsül haline getirilip ağızdan verilmeye başlandı.

Beslenme alışkanlığımız çok önemli burada;

Özellikle bu batı tipi beslenme, yağlı, şekerli gıdaların çok tüketilmesi, özellikle çocukluk çağında kullanılan antibiyotiklerin yetişkin yaşa geldiğinde obezite, iltihaplı bağırsak hastalığı riskini 2-3 kat arttırdığını gösteren çalışmalar var. Bu nedenle bağırsak mikrobiyotası çok önemli ve antibiyotik de günümüzde en çok zarar verenlerden bir tanesi, buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gelecekte de şuanda devam eden en az 20 tane hastalık üzerinde de araştırmalar devam ediyor. Gerçekten gelecekte genetikten sonra mikrobiyota konusu tıpta çok önemli olacak. Sanırım bazı hastalıkların altında da bu durum yatmaktadır” diye konuştu.”


“DEVRELERİ YAKMAYIN”-17

ŞİFA İÇİN; https://www.youtube.com/watch?v=uHoVwV-6-Pg&list=PLmXLrjKeSLTer-qKjwjx5byWovP9BxyGW BAŞTAN SONA DİNLE


“DEVRELERİ YAKMAYIN”-21

Aşkı ŞeriatOflu Nevfel ile birlikte
(Elif, Lâm, Mîm.)
İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir.
Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar.
Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler.
Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.
Bakara suresi 1-5 Ayet Meali
Önce Kur’anda geçen ve maalesef geleneğimizde –Kur’an genelde anlaşılmak maksadıyla okunmadığı için, yani ayetler üzerine tefekkür edilmediği için- neredeyse hiç mi hiç anlaşılmayan bazı çevrelerce bilerek doğru anlaşılması istenmeyen kavramların tanımı üzerinde kısaca duralım.
Bu tanımlara dikkat edelim uyalım.
İlah: Otorite sahibi, kanun koyan, hayat tarzı öneren, ibadet edilen, ihtiyaç duyulan, yol gösterici olan, en fazla sevilen.
Rab: Eğiten, besleyen, yönetici, yönlendirici, efendi, sahip.
İbadet: (Herhangi bir kimse, nesne, güç vs’ye) kul olmak, boyun eğmek, itaat etmek, bağlanmak, yönelmek.
Din: Yol, ceza/hesap, kural, kanun, otorite, şeriat.
Tağut: isyan eden, baş kaldıran: Kur’anda şeytan ve adamları için kullanılır.
Zulüm: Hakkı hak sahibine eksik vermek ya da başkasına vermek.
Tevhid: Birlemek, tekleştirmek manalarına gelir. Başka bir deyişle Allah’ı zatında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde tek kabul etmek, eşi ve benzeri olmadığına iman edip ibadet ile de O’nu birlemektir. Yani ibadeti ondan başkasına yapmamak ve yalnız ona has kılmaktır.
Şirk: Ortak koşmak manasına gelir. Başka bir deyişle Allah’ı zatında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde ortak kabul etmek manasına gelir. Kısaca şirk: Allah’a ait herhangi bir özelliği/sıfatı başka birine ister Allah ile birlikte ister ondan bağımsız olarak her hangi bir şahıs, rejim, simge, ideoloji, şeytani bir güç , nesne, soyut kavramlara vs. az ya da çok oranda vermektir.
Kelime-i Tevhid: La ilahe illallah: Allah’ın dışındaki ilahlara hayır, sadece Allah’a evet manasına gelir. Yani diğer ilahların hiçbir ilahi özelliğni kabul etmemek ve onlara ona göre davranmak manasına gelir. Bir müslüman diğer ilahlardan inancımızı temizlemeden Allah’a doğru iman gerçekleşemez. [Muhammedur Rasulullah (Muhammed, Allah’ın rasuludur) ifadesine de iman etmek Kur’an’a göre farzdır.]
İlah üzerine: Sahte ilahlar aslında dinimize göre ilah değildir, ama sahte/batıl dinlere tabi olanlar onları ilah gibi görürler. Kur’an’a göre birçok ilah vardır. İnsan’ın nefsi bile ilah olabiliyor.
Ayetler:
19/ Meryem 81: Çünkü böyleleri, kendilerine güç ve statü olurlar diye, Allah'tan başka varlıkları ilahlar edinirler.
46/ Ahkaf 5: Allah'ı bırakıp onlara ne şimdi, ne de Kıyamet Günü cevap veremeyecek olan ve kendilerine yalvarıldığının bile farkında olmayan (ilah)lara yalvarıp yakarandan (dua, rabıta vs. ile onu/onları çağıran’dan) daha sapık kim olabilir?
(Fatiha da günde en az 40 kez Allah’ım yalnız senden yardım isteyeceğiz diye söz veriyoruz, ama bazıları inatla başkalarını Allah’a yaklaşmak için vesile ediyor, kabirlerden vs. medet umuyor.)
16/ Nahl 20-22: Allah'tan başka o yalvarıp yakardıklarınıza gelince -bunların kendileri yaratılmış varlıklar olduklarına göre- hiçbir şey yaratamazlar;hayatı hiç tatmamış ölülerdir onlar; ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Sizin ilahınız Tek İlahtır; ne var ki, ahirete inanmayanların kalpleri bunu, boş bir kibir yüzünden, kabule yanaşmıyor.

"DEVRELERİ YAKMAYIN"-25
AKIL OYUNLARI..
"Bazı tuhaflıkları anlayabilmek için, şizofreninin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Bir şizofren anlatıyor: "Hastalığa karşı çeşitli yöntemler geliştirdim. Birkaç tanesini sayayım...
1) Çevremdekilere "Bir şey duydunuz mu" diye soruyordum... 2) Aileme, arkadaşlarıma "Yan odadan bana seslenmeyin, kafam karışıyor" diyordum... 3) Bir ses duyduğumda, reaksiyon vermeden önce, çevremdekilerin ne yaptığına bakıyordum... 4) Sorulara cevap vermeyip bekliyordum; "Hıı?" denirse karşılık veriyordum.
Zamanla işitsel halüsinasyonların, gerçek seslerden farklı olduğunu kavradım. Olması gerekenden daha yüksek veya daha alçak, daha net veya daha bulanıktılar.
Mesela film izlerken kulağımın dibinde gayet net ama alçak bir ses duyarsam, bunun halüsinasyon olduğunu anlayıp aldırmıyordum.
Görsel halüsinasyonları ayırt etmek benim için daha kolaydı. Ancak onlara da aldırmamak çok zordu. Sinirleniyor ve şiddet gösteriyordum.
Hani metruk bir mahalleden geçerken, zararsız bir delinin, "böö" diye dışarı fırlayıp sizi korkutacağını düşünürsünüz ya... Yine de zamanını ve yerini tam bilmediğiniz için tedirgin olursunuz, karşınıza çıktığında korkarsınız. İşte buna benziyordu görsel olanlar.
Bir de dokunma ve koku halüsinasyonları vardı.
Tuhaf kokuları ayırt etmek kolay değildi. Doğalgaz açık mı kaldı? Koku arabanın motorundan mı geliyor? Bunlar gayet riskli durumlardı: Ya gerçekse ve ben "Halüsinasyon" sanıp önemsemezsem?
Dokunma halüsinasyonları genellikle gece olurdu. Tam uykuya dalacakken birisinin bana dokunduğunu hissederdim. Bunlar çok korkutucu tecrübelerdi. Çünkü aldırış etmemek mümkün değildi..."
Birçok kişi şizofreninin, kişilik bölünmesi veya çoğul kişilik olduğunu sanır. Halbuki şizofreni zihnin bölünmesidir. Adeta beynin bir bölümü, diğer bölümünü aldatır. Böylece hasta, gerçeklerle hayalleri birbirine karıştırır.
Yazının girişinde değindiğim kişi, ağır bir vaka değil. Çünkü beynin hayal oyunlarınakarşı, gerçeği bulacak yöntemler geliştirmiş. Siz bir de bu ayrımı yapamayarak dehşetengiz hayaller arasında yitip gidenleri düşünün. Şans eseri ölümden dönen şizofren hasta, şöyle diyebiliyor: "Beş yıl önce kaybettiğimiz babacığım, balkondan atlamamı söyledi. Ben de atladım."
Bir başka hasta: "Pencereden dışarı bakıyordum. Yan sokakta üç adamın eski kız arkadaşıma tecavüz ettiğini gördüm. Bir yıl boyunca bunu gerçek sandım. Çünkü çok ama çok netti. Sonra tedavi oldum. Şimdi halüsinasyon olduğunu biliyorum ama hala hafızamda gerçek gibi durmakta."
Soracaksınız: "Niye kızı kurtarmaya gitmemiş?" Çünkü hastalık kişinin normalde hissedip yapacaklarına da müdahale ediyor: Hareketsiz kalma, duygu kaybolması, ağır depresyon, kafa karışıklığı, konuşma bozukluğu gibi...

"Ben Mehdiyim" diyenler
Hezeyanları (delusions) da unutmayalım: Mesela kişi hiçbir belirti olmamasına rağmen eşinin kendisini aldattığını, yine hiçbir işaret olmadan birisinin onu sevdiğini sanabiliyor. "Ben Tanrıyım, ben Peygamberim, Mehdiyim" diyenler de cabası.
Genellikle kalıtımsal (irsi) bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde işe yarayan ilaçlar var. Ancak hastalığa, tam olarak neyin yol açtığı (hangi gen, beyindeki hangi arıza) şimdilik tam olarak bilinmiyor.
Şizofren hastası olan ailelerin işi zor... Mesele sadece hastaya bakmak değil, millete rezil olmak da var!"
ALINTI..

"DEVRELERİ YAKMAYIN"-26

İnsan Ruhsal-Fiziksel-Enerjisel bir bütündür.
Enerji beden ile ruhsal beden bütünsel tıpta yerini alır.
Tesadüf yoktur yankı vardır.
 Enerji bedeni yükseltmek için; çakralarınızın açılması gerekir;  Bunlar  ise :(Reiki-Akapuntur-Yoga-Dua-Zikir ve türk müziği makamları dinlemek"Neva makamı-Isfahan makamı")'dır.
Reiki ustalığına giden yol, itkilerimizi öğrenmekten geçer.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder