8 Şubat 2015 Pazar

DEVRELERİ YAKMAYIN!...

"DEVRELERİ YAKMAYIN"

Dünya büyük bir enerjidir, İnsan vücudu (Tüm organlar) enerjiyle çalışır, Bu enerji sinir sistemi ağıyla elektrik aktarır, Beyin elektirk devrelerinin sigortasıdır, devrelerden birine zarar gelirse sigorta atar, Yani elektrik kesilirse devreye Jenaratör girer.
Devreleri ne Yakar? Haksız kazanç, Haksız tavır, Kul hakkı, Borç, alacak verecek davası, Karı kız davası, düşman sahibi olmak, Çevreye zarar vermek, Vücuda zarar verecek, İçki-ilaç-uyuşturucu, dengesiz beslenme(B vitamini eksikliği)söz verip tutmamak v.s. devrelerin yerini jenaratör alırsa, olumsuz davranış bozuklukları gelişir, organlarda zarar, zihinsel ve ruhsal bozukluk, zihnin sana savaş açar ve sen bunun adına ne dersen de!..o halde Ahlaklı, dürüst ve karıncaya dahi zarar vermeden, taşıyamayacağın yüke girmeden,hırs barındırmadan, kin gütmeden, düşman sahibi olmadan olumlu düşüncelerle yaşama devam edilirse sonuç da olumlu olur aksinde kendine çareler arar durursun, sonuç, ya hapishane, ya tumarhane yada mezar olur. Hele kul hakkına hiç girmeyin derim. Benden bu kadar, Saygılarımla...

"DEVRELERİ YAKMAYIN" (2)

"Damlaya damlaya göl olur"

Damlayan ne ise gölü o olur, ömrünce katran damlarsa, gün gelir ruhun 'zift-katran' içinde  boğulur, bal damlarsa, ruhun ballanır, güzelliklerle dolu iman damlarsa, ruhun kanatlanır. 
o zaman devreler yanmaz. sana hiçbir şey zarar veremez!
Sen ne  istersen, ne dilersen, o olur! Karar senindir!.

"DEVRELERİ YAKMAYIN"-3

Beşte beş-'Beş kere beş yirmi beş, buna uymayan keleş'

1-Bir kibrit kutusu kadar et
2-Bir bardak süt
3-Bir adet yumurta
4-Bir kase yoğurt
5-Bir meyve(Elma-armut-muzV.b.

her gün devam, beş gün sonu iki gün mola,
'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur"
Aman 'Devreleri yakmayın...


"DEVRELERİ YAKMAYIN"-5

Türlü-çeşit, İlaçlarla beyninizi uğuşturmayın, beyninizi çürütmeyin, tek ihtiyacınız olan sadece İNAÇ yani;  "DUA ve ZİKİR" 'dir!...
Ya önlem olarak(Korunma) önleminizi alın yada çaresiz kaldı iseniz "DUA ve ZİKİR" e çok sıkı sarılın!..


"DEVRELERİ YAKMAYIN"-6

'Kendine iyilik yap'

"DİN"  Başımıza gelen olumsuz olaylarla başa çıkmamızı kolaylaştırır!...


"DEVRELERİ YAKMAYIN"-7

Üç harfli(3)= Beden+Zihin+Ruh

Sessizliğin ardından fırtına gelmesi gibi;
 o halde;
 1.(Beden) Sağlığınız için yapılması gerekenler 'Dengeli beslenme,Et-Süt-Yoğurt-Zeytinyağı, Bedensel temizlik, v.b.'
 2.(Zihin) Sağlığınız için yapılması gerekenler 2 Örümcek kafa yaratmamak, Borç vermek,borç almak, taşıyamayacağın yükün altına girmek, çevreye zarar vermek, Kötülük yapmamak, Zihni yoracak her türlü uğraştan kaçınmak,kısaca zihni temiz tutmak'
3.(Ruh) Sağlığınız için yapılması gerekenler ' İnanç, tevekkül, sabır, hoşgörü, kin tutmamak, güler yüzlü olmak, ruhu daraltacak her türlü hareket ve uğraşlardan kaçınmak. kısaca ruhu huzura kavuşturmak, bir dine sıkı sarılmak, dua ve zikir.vb.'
Kurallar, Kurallar, Kurallar;
Dünyanın(Evrenin kurallarını çiğnememek),
Devletin(Kanunun kurallarını çiğnememek)
Yaradanın(Var oluş kurallarını çiğnememek)

Bunlara dikkat edilirse çekinilecek hiç bir şey yoktur!.

"DEVRELERİ YAKMAYIN"-8

Üç Harfli(3)=C.İ.N.

1. (C) Bu candır, Senin canın, benim canım, bir başkasının canı.
Canı üzmemeli, Ne kendi canını ne bir başkasının, Canı kırmamalı, cana zarar vermemeli, cana kastetmemeli, cana kıymamalı, canın istediğini yapmalı ama canı sıkmamalı...
Onu sevmeli ve korumalı..
Keyfince hareket(yeme-içme-yatma -uyuma-gezme-tozma-eğlence) fakat bu arada bir başkasının canınıda yakmamalı...

2.(İ) Bu İnsan demektir yani bir bedene sahip olma, bu bedeni muhafaza etme -koruma gözetme, sağlığına dikkat etme gibi meziyetlerde bulunulmalı, asla bedene maddi ve manevi zarar gelecek, yaşamımızda; eş-dost-arkadaş ve maddi ve manevi silahlar, yani tüm fenalıklardan uzak durmalı..

3.(N) Bu nuraniyettir, mekanı kalptir, kalp kötü düşünmemeli,kötülüğü emretmemeli, iyi düşünmeli, güzelliklerle beslemeli, helal ve haramı gözetmeli, Hakkı ve hukuku tanımalı, kanunlara ve kurallara yani tüm nizama uygun hayatı tercih etmeli.....

Bütün bunlara harfiyen riayet edilirse her hangi bir hastalık kapın önünden geçmez..

Bu İnsanlığın savaşıdır.

Savaş iki hasım arasındaki çatışmadır. Bu savaşta beraberlik yada müzakere yoktur, galibiyet yada malubiyet vardır, hükmen gelip olabilmek için düşmanını iyi tanıman gerekir(Nefsini)her yola götürmesine izin vermemeli, düzgün ve temiz hayat yaşamalıdır.Eğer galibiyet bekliyorsak tabi!..

Malup olunacaksa; hiç bir şey yapmadan pis pis düşün, Hastane köşelerinde, Hapishane köşelerinde öl..
Zor ve müşkül hayatı;
Bunu kendimize yakıştırmamalı, çok dikkatli ve düzgün olmalı, Yunus Emre'nin doğru odunları topladığı gibi,
Kendimizi toparlama zamanımız varken toparlıyalım..
Yaşam her an süprizleriyle karşılaştırabilir..Aman dikkatli olun derim..Saygılar..


"DEVRELERİ YAKMAYIN"-9

“Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım, sevincin ürünüdür insan nefretin değil kızım. Zulmün önünde dimdik tut onurunu, Sevginin önünde eğil kızım.”
“Cellat uyandı yatağında bir gece, Allahım dedi, bu ne zor bilmece, Öldürdükçe çoğalıyor adamlar, Ben tükenmekteyim öldürdükçe”
“Belki ben boşalan bir okul, Patlayan bir ağaç ilkbaharda, Belki ben hüzünle dolu, Ve ıssız bir yol yağmurda.”
“Dostları  özlemle  kucaklamayı unutma, Çocuk sevmeyi çiçek koklamayı unutma, En zorlu anındayken bile kavganın, Gök yüzüne bakmayı unutma.”


"DEVRELERİ YAKMAYIN"10
“Allahü tealaya hamd olsun ki, göğü yüksek, yeri alçak ve dağları dik yarattı. Rüzgârlar gönderdi. Geceyi karanlık ve gündüzü aydınlık yaptı. Görülen ve görülmeyen varlıkları yarattı. Bunları, yarattıklarından hiçbirinin yardımına muhtaç olmadan yaptı.

Ya Rabbi! Seni tesbih ederim (noksan sıfatlardan tenzih ederim). Kudretini düşünen için, senin şanın ne yücedir. Sen kendine mahsus yücelikle yücesin, kendine mahsus yakınlıkla yakınsın. Sen yarattıklarına kudretinle galipsin. Sana isyan eden, Cehennemde, sana itaat eden ise, Cennettedir.

Ya Rabbi! Dua etmeyi emrettin ve edilen duaları kabul edeceğini bildirdin. Yaptığımız dualar senin kazanı geri çevirdi. Dualarımızı kabul eyle! Sen, güç ve kuvvet sahibisin. Senden daha güçlü ve kudretli kimse yoktur. Sen, Rahimsin. Senden daha merhametlisi yoktur. Sen, Yakub aleyhisselama merhamet edip tekrar görmesini sağladın. Yusuf aleyhisselama da merhamet edip, onu kuyudan kurtardın. Eyyüb aleyhisselama da acıyıp bela ve musibetlerni kaldırdın.

Ya Rabbi, ben de senden istiyorum, sana yalvarıyorum. Çünkü kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı sensin. Ey zorbaları kahreden, kıyamet günü amellerin karşılığını veren, çürümüş kemikleri dirilten Rabbim, sen yarattıklarının geçmesi için, Cehennem üzerine kıldan ince ve kılıçtan keskin köprü kurdun! Sen, [filan oğlu filanı veya filan hanımın kızı filanı], bu acılara, şu sıkıntılara, bu hastalıklara müptela kıldın. Sen onları gidermeye kadirsin, Ya Erhamerrahimin (Ey merhametlilerin en merhametlisi)!”


"DEVRELERİ YAKMAYIN"-11

"Tevhid duâsi.

Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elhiknî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în. (55)
Hastalıkta okunacak dua
Hastalik hâlinde, günahlarina tevbe etmesi sünnettir. Hadîs-i serîfde: “Bir kul hastalanip, sonra iyilesince, hâli iyi olmazsa, yanindaki hafaza melekleri, biz onu iyilestirdik, ama o âfiyyet bulmadi, ya’nî hâlini düzeltmedi derler” buyuruldu.
Hasta iken su duâyi çok okur: “Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ serîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fagfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.”
Hazret-i Âise anlatir: Resûlullah’dan duydum: “Birinize derd, keder, hastalik gelince, üç defa “Sübhâneke innî küntü minezzâlimîn” desin” buyurdu. Hazret-i Enes anlatir. Resûlullah’a bir köylü gelip, “ben hastayim, yedigim içtigim karnimda durmuyor; iyi olmam için bana duâ et” dedi. Resûlullah: “Bir sey yedigin veya içtigin zaman, “Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî sey’ün fil-ardi ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm, yâ hayyü yâ kayyûm” söyle, büyük de olsa, hastalik sana zarar vermez” buyurdu.
Peygamberimiz Eshâbina, bütün agri ve atesli hastaliklar için: “Bismillâhil kebîr eûzü billâhil azîm min serri külli irkin ne’ar ve serri harrin-nâr” duâsini okumagi ögretirdi.
Bas agrisinda okunacak dua
Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Basin agriyinca, elini basina koy ve Hasr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.”
Resûlullah’in Hasr sûresinin bu kismini okudugu zaman, mübârek elini, mübârek basina koydugu ve: “Ölüm hâriç, bu her hastaliga sifâdir” buyurdugu bildirilmistir. (Bu ayetler, ayati hirz (76) dualarinin içinde vardir.)
HER TÜRLÜ HASTALIK İÇİN ŞİFA DUASI
Besmele ile başlanır.
Allahümme Rabbe’nnasi müzhibe’l be’si işfi ente’şşafi la şafi illa ente işfi şifaen la yuğadiru sekamen.
Anlamı,
Ey insanların Rabbi ve bütün ıstırapları gideren yüce ALLAH’ım!..
Senden başka şifa verecek yoktur.
Yalnız sen şifa verirsin.
Ona… ( hastaya veya bana ) ÖYLE BİR ŞİFA VER Kİ…
ÜZERİNDE ( hastada veya bende ) HASTALIĞIN EN UFAK İZİ BİLE KALMASIN. Amin.
Örnek:
Allah’ım bana öyle bir şifa ver ki…
Şu anda yaşadığım hastalığın en ufak izi bile kalmasın. Amin
Veya,
Allah’ım arkadaşıma öyle bir şifa ver ki…
Vücudunda kanserin en ufak izi bile kalmasın. Amin.."


"DEVRELERİ YAKMAYIN"-12
Büyüden ve Cinden korunmak için

Bu yazıyı sesli olarak dinleyebilirsiniz
Ses dosyasını dinlemek için Flash Player gereklidir.

Ses dosyasını indirmek için tıklayın.
Sual: Ruhi sıkıntılardan, korkulardan ve çeşitli sıkıntılardan kurtulmak ve büyü çözmek için ne yapmak gerekir? Cinden korunmak için hangi duaları okumalı?
CEVAP
Allahü teâlâ, her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak gerekir. Her şeyin yaratılmasında ortak olan manevi sebep, sadaka vermek, 70 kere (Estağfirullah min külli mâ kerihallah) duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Ruhi sıkıntıların çoğu, cinden ve büyüden meydana gelir. Ruhi hastalıklar, sara [epilepsi] ve cinden korunmak için, kıymetli kitaplarda bildirilen dualardan bazıları şunlardır:

1- Euzü Besmele ile Fatiha suresini okumalı.

2- Euzü Besmele ile iki Kul-euzü okumalı.

3- Bir miktar suya Âyet-el kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn [Nas ve Felak] surelerini okumalı. Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile gusletmeli.

4- Sedir ağacının 7 tane yeşil yaprağı ezilip su ile karıştırılır. Üzerine Âyet-el kürsi, İhlas ve Kul-euzüler okunur. 3 yudum içip geri kalanla gusledilir.

5- Üç kere Salevat ve Fatiha, Âyet-el kürsi, Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri yedişer defa okunup hastaya üflenir. Bunlar tekrar okunup hastanın yatağına, evin her yerine, bahçeye üflenir.

6- Fatiha, Âyet-el-kürsi ve 4 Kul [Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri] yedişer kere okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar, hayvan sokması ve bütün dertler için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmek de olur.

7- Sabah akşam, Bekara suresinin başından 4 âyet ve Âyet-el kürsi ile, Âyet-el kürsiden sonraki iki âyeti ve Bekara suresinin sonundaki 3 âyet, delinin üzerine okunursa, iyi olur.

8- Sabah akşam 24 kere Estağfirullah denir, sonra (Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) denir. Sonra 11 İhlas ve 7 kere Fatiha ve 33 kere, Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed okuyup, sevabı Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın ve Evliyanın ve sonra isimleri okunarak Silsile-i aliyye büyüklerinin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için dua edilir. Her gün sabah-akşam böyle dua edilir.

9- Günde 500 kere (La havle vela kuvvete illa billah-il-aliyyilazim) okumalı! Başlarken ve bitirince yüz kere salevat getirmeli. [Bunu her gün muhakkak okumalı, ihmal etmemeli.]

10- Ha-Mim Mümin suresinin başından masir’e kadar ve Âyet-el kürsi okumalı.

11- (La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü velehülhamdü vehüve alâ külli şeyin kadir) okumalı.

12- Cuma günü seher vakti, sağ elinin içine Nisa suresi 100. Âyeti, vemen yahruc’dan rahimâ’ya kadar yazılır, sonra dili ile yalanıp yutulur. 40 yıllık büyü de olsa çözülür.

13- Sar’adan kurtulmak ve cinden korunmak için Âyât-i hırz okunmalıdır! Âyât-i hırz, şu sure ve âyetlerdir:

Fatiha,

Bekara 1,2,3,4,5 ve 163,164 ve 255,256,257 ve 285,286,

Âl-i İmran 18,19. âyetten sadece: “İnneddine indellâh-il-islam” kısmı,

Âl-i İmran 26,27 ve 154,

En’âm 17,

A’râf 54, 55,56,

Tevbe 51 ve 128,129,

Yunüs 107,

Hud 56,

İbrâhim 12,

İsrâ 43 ve 110,111,

Mü’minun 116,117,118,

Ankebut 60,

Rum 17,18,

Fatır 2,

Yasin 83,

Saffat 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11 ve 180,181,182,

Feth 27,28,29,

Rahmân 33,34,35,36,

Hadid 1,2,3,4,5,

Haşr 21,22,23,24,

Cin 1,2,3,4,5,6,

Buruc 20,21,22,

İhlâs, Felâk ve Nâs sureleri.

Âyât-i hırz nasıl okunur?
Abdest alınıp, 7 istiğfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buhari, Ahmed Rıfai ve imam-ı Rabbani hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

Peygamber efendimizin üç türlü ilaç kullandığı bildirilmiştir. Kur’an-ı kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. (Mevahib)

Kur’an-ı kerimin ve duanın etki etmesi için bazı şartların gözetilmesi lazımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lazımdır. Okuyan kimsenin, itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâyı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz.) [Tirmizi]

İmam-ı Şarani hazretleri, (Kuşluk namazına devam edene, cin musallat olmaz) buyurdu. Cin mektubunu, yanında veya evinde bulundurana, cin gelmez ve dadanmış olan cin de gider.
Dua, ilaç gibidir. Allahü teâlâ dilerse tesir eder. Yani tesirini Allahü teâlânın verdiğine inanmalıdır!
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Dert-bela gelince, Yunus aleyhisselamın duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.) [Hakim]


Korku ve beladan korunmak için
Sual: Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?
CEVAP
İmam-ı Rabbani hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken, gece, bir handa kaldılar. (Bu gece bir bela zuhur edecektir. [Besmele ile] (Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemai ve hüves-semi’ul alim) duasını üç defa okuyun) buyurdu. Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı.

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, imam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, 3 defa okumalıdır. Âyât-i hırz okununca da, bu duayı okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemai ve hüves-semi’ul alim duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.) [İbni Mace]

Korkulu yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için Li ilafi’yi okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Gece ve gündüz, hiç olmazsa, 11 defa okumalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(“Euzü bikelimâtillahi-ttammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

(Issız bir yerde, bir şey kaybeden veya bir yardıma ihtiyacı olan, “Ey Allah’ın kulları bana yardım edin” desin! Her yerde, sizin görmediğiniz Allah’ın kulları vardır. Korkulu yerde üç kere, Allah’ın kulları, bana yardım edin demelidir.) [Taberani]

(Hasbiyallahü ve ni’mel vekil sözü her korku için bir emniyettir.) [Deylemi]

İmam-ı Rabbani hazretleri cinden korunmak için ve korkulu zamanlarda, (Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim) okunmasını emrederdi. Muhammed Masum hazretleri buyuruyor ki:
Dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için 500 kere Lâ havle velâ kuvvete illâ billah demeli, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüzer kere salevat-ı şerife okuyup dua etmelidir. (m.174. c.2, m.32)

Dertlerin, belaların gitmesi için, istiğfar okumak da çok faydalıdır, çok tecrübe edilmiştir. Hadis-i şerifte, (İstiğfara devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır) buyuruldu. İstiğfar, insanı her murada kavuşturur. Tevbe etmeli, istiğfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Allahü teâlâ, (İstiğfar okuyun; imdadınıza yetişirim) buyurdu. (Hud 52)

Sual: Bazı hocalar, hırsızın sidikliğini bağlıyoruz diyorlar. Böyle bir şey yaptırmak günah olur mu?
CEVAP
Küfre sebep olmayan çareleri yapmak caizdir. Her çare muhakkak tesir etmez. Bu niyetle yaptırmak günah olmaz. Yapanın salih ve ücret almaması şarttır.

Sual: Büyü çözmek için, (Bâtıl Name) kitabını okumak caiz mi?
CEVAP
Caiz. Ancak, kâfir, bid'atçi okursa fayda vermez. En iyi ilaç, Ehl-i sünnet itikadını öğrenip dine uymak, sonra okumak ve dua. Başka ilaca ihtiyaç yok.

Sual: Büyüyü büyüyle çözmek caiz mi?
CEVAP
Büyü çözmek günah olmaz, sevap olur. Büyüyü büyü ile çözmeye kalkmak haramdır. Âyetlerle dualarla çözmek ise caizdir, günah değildir, sevaptır.

Cinden korunmak için
Sual: Cinlerin sebep olduğu hastalıklardan ve yapılan büyüden kurtulmak için, hangi duaları okumak gerekir?
CEVAP
Âyat-ı hırz denilen duayı okumalı. Arkasından da aşağıda tercümesi yazılan dua okunursa, biiznillah bir şey kalmaz.

Bu konudaki bir mektup
Muhammed Masumi Serhendi hazretlerinin üçüncü oğlu Muhammed Ubeydullah Serhendi’nin Hazinet-ül-me’arif isimli kitabındaki 148. mektup, Teshil-ül-menafi’ kitabına da eklenmiştir. Bu mektup şöyledir:

[Bu mektup, vilâyet penah pîrzâde-i irfan-ı destgah Hâce Muhammed Parisa’nın oğluna yazılmıştır. Mektup, tecrübe edilmiş bazı faydalı bilgileri açıklamaktadır.]

Mektubuma besmele ile başlıyorum. Allahü teâlâya hamd eder, Resulüne salât ve selam ederiz. İmam-ı Serahsi şöyle buyurdu:

Ahmed bin Salih anlatır:
Hizmetçime cinler musallat olmuştu. Başka bir hizmetçi aldım. Ona da musallat oldular. Bir gün namaz kıldım, otururken birisi selam verdi, ben de selamını aldım. Kim olduğunu sordum. (Ben Cinlerden Zekeriya... Sana bir dua öğretmek için geldim. Senin cariyene olduğu gibi, bir kimsenin başına bir hal gelir de, bu duayı okursa, biiznillah o kimse sağlığına kavuşur) dedi. Bu duayı yazmak için kalem aradım; fakat bulamadım. Divanın altında olduğunu söyledi. Sonra bana şu duayı yazdırdı:

“Allahü teâlâya hamd olsun ki, göğü yüksek, yeri alçak ve dağları dik yarattı. Rüzgârlar gönderdi. Geceyi karanlık ve gündüzü aydınlık yaptı. Görülen ve görülmeyen varlıkları yarattı. Bunları, yarattıklarından hiçbirinin yardımına muhtaç olmadan yaptı.

Ya Rabbi! Seni tesbih ederim (noksan sıfatlardan tenzih ederim). Kudretini düşünen için, senin şanın ne yücedir. Sen kendine mahsus yücelikle yücesin, kendine mahsus yakınlıkla yakınsın. Sen yarattıklarına kudretinle galipsin. Sana isyan eden, Cehennemde, sana itaat eden ise, Cennettedir.

Ya Rabbi! Dua etmeyi emrettin ve edilen duaları kabul edeceğini bildirdin. Yaptığımız dualar senin kazanı geri çevirdi. Dualarımızı kabul eyle! Sen, güç ve kuvvet sahibisin. Senden daha güçlü ve kudretli kimse yoktur. Sen, Rahimsin. Senden daha merhametlisi yoktur. Sen, Yakub aleyhisselama merhamet edip tekrar görmesini sağladın. Yusuf aleyhisselama da merhamet edip, onu kuyudan kurtardın. Eyyüb aleyhisselama da acıyıp bela ve musibetlerini kaldırdın.

Ya Rabbi, ben de senden istiyorum, sana yalvarıyorum. Çünkü kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı sensin. Ey zorbaları kahreden, kıyamet günü amellerin karşılığını veren, çürümüş kemikleri dirilten Rabbim, sen yarattıklarının geçmesi için, Cehennem üzerine kıldan ince ve kılıçtan keskin köprü kurdun! Sen, [filan oğlu filanı veya filan hanımın kızı filanı], bu acılara, şu sıkıntılara, bu hastalıklara müptela kıldın. Sen onları gidermeye kadirsin, Ya Erhamerrahimin (Ey merhametlilerin en merhametlisi)!”

(O inkâr edenler[i Hakk’a davet eden Peygamberin aleyhisselam ]in durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyenlere [işittiği sesin manasını anlamayan hayvanlara] haykıran kimsenin [çobanın] durumuna benzer. [O inkârcılar] sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler.) [Bekara 171]

Ahmed bin Salih hazretleri buyurdu ki:
Bu dua suya okunup, hasta ondan içer ve onunla abdest alırsa biiznillah iyileşir. Bu dua vasıtasıyla iki cariyeyi tedavi ettim. Bir hafta geçmeden, ikisi de sıhhatlerine kavuştu. Her hastaya bu duayı okuyorum, Allahü teâlânın izniyle iyileşiyorlar. Elhamdülillahi Rabbil âlemin."

."DEVRELERİ YAKMAYIN"-13

Şifa için başka bir duâ;

"Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ Rabbî! Hastalığım sebebi ile düşmanlarımı sevindirme. Kur’ân-ı kerîmi benim için şifâ ve devâ eyle. Ben hastayım, sen ise devâ ihsân edicisin. Yâ Rabbî! ‹’timâd ve ümmîdim Sensin. Senin hakkındaki hüsn-i zannımı şifâm kıl. Yâ Rabbî! Aklımı ve dînimi muhâfaza eyle. Azâmetin hürmetine yakînimi, ya’nî şeksiz şübhesiz îmânımı dâim eyle. Bana yetecek kadar halâl rızk ihsân eyle. Bana eziyyet verecek kimselerin kötülüğünü, şerrini benden uzak kıl. Beni doktorlara muhtâc etme. Yer yüzünde (hayâttayken) hatâ ve kusûrlarımı setr eyle. Kabre girdiğim zemânda bana merhamet eyle. Yâ Rabbî! Kıyâmet ve hesâb gününde beni bağışla, bana magfiret eyle. Besmele-i şerîf yolumdur. Allahü teâlânın Rahmân sıfatı mesnedim, arkadaşımdır. Bana dokunan her dürlü kötülükden, düğümlere üfüren büyücülerin şerrinden ve hasedcilerin hasedlerini ortaya koydukları zemân, onların kötülüklerinden Rahîm sıfatın ile beni koru. Allahım! Sen birsin. şerîkin ve nazîrin yokdur."


"DEVRELERİ YAKMAYIN"-14

"Eûzu bi-kelimâtillâhi’t-tammâti min-ğadabihi veşerri ibadihi ve min hemezâti’ş-şeyâtîni ve en yahdurûn (Allah’ın gazabından ve kullarının şerrinden, şeytanların uğramasından ve gelmesinden tüm kelimeleriyle Allah’a sığınırım).

Namaza uyanabilmek için: Uyumadan önce, İnnâateynâ... suresini okuyanın ve sabah namazına kalkabilmesi için Allaha sığınanın namaza kalkması kolay olur."

1 yorum:

  1. Kemal Yenice yi taniyormusunuz?
    Paylaşımı niz için teşekkürler
    Ceza kallahu hayran inşaAllahu teala amin

    YanıtlaSil