25 Şubat 2015 Çarşamba

CİN MUSALLAT OLMUŞ BÜYÜ YAPILMIŞ KİŞİLERİN YAPACAKLARI EK TEDAVİ PROĞRAMI:

CİN MUSALLAT OLMUŞ BÜYÜ YAPILMIŞ KİŞİLERİN YAPACAKLARI EK TEDAVİ PROĞRAMI:Bismillah..

Elhamdülillah..
Esselatu vesselamu aleyke ya Rasulullah..

Öncelikle kardeşlerim bu cinlerle şeytanlarla savaş için ilim amel ihlas tevekkül ve cesaret şarttır.
Sen Allahtan ne kadar korsarsan Allaha namaza kurana ne kadar sarılırsan cinler şeytanlar senden o kadar korkar ve içindeki pisliğin gücü o kadar kırılır.
Onlardan;Cin ve şeytanlardan korkmamamız gerekir nitekim ayeti kerimede Rabbimiz:
''(Size o haberi getiren) ancak şeytandır, (sadece) kendi dostlarını korkutabilir. Onlardan korkmayın, eğer mümin iseniz benden korkun.(ali imran 175).''buyuruyor.Dolayısı ile Allah'a sığınacağız ve Allah'tan korkacağız.


---Burada evvela yapılması gereken şey bol bol kelime-i tevhid(la ilahe illallah muhammederrasulullah) diyerek imanımızı tazelemek ve güçlendirmek unutmamak gerekir ki bu şeytanların musallatın esas amacı imanı çalmaktır..Günde 100 defa la ilahe illah diyen kıyamet günü yüzü dolanay gibi nurlu olacaktır buyuruyor rasulullah s.a.v..

---Daha sonra yapılması gereken ise nasuh tevbesidir sürekli istiğfar(esteğfirullah) getirmelidir.Rasulullah s.a.v. dahi günahsız olduğu halde günde 100 defa esteğfirullah(affet Allahım) derdi.
Yaptığımız bütün günahlardan tevbe edeceğiz evvela şirkten namazsızlıktan..
Kötü arkadaşları dostları kesinlikle uyarmalı terk etmeliyiz..
Hadis-i şerifte, (Her namazdan sonra, üç kere Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın bütün günahları affolur) buyuruldu.
Ayrıca efendimiz s.a.v.hadis-i şerifte, (İstiğfara devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır) buyurmuştur.
Allahü teâlâ, (İstiğfar okuyun; imdadınıza yetişirim) buyurdu. (Hud 52)...Tabi ki bunları inanarak ihlaslı ve samimi yapmak şarttır..
Üzerimizde hakkı bulunanlardan helalleşeceğiz evvela anne babadan ve yetimlerden..vs. kısaca yüzümüzü kalbimizi islama döneceğiz pişman olup bu gibi hataları işlemeyeceğiz..Unutmamalıdırki tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor rasulullah s.a.v...
Ve şeytanların vucuda girmelerinde kapıyı açan kalkanı kıran muhafaza meleklerini dağıtan faktör şüphesiz haramlar günahlardır tevbede şeytanı kitleyerek gücünü kırar ve onu eritir.Üzerimizde hakkı bulunanlar niyeti ile sadakada vermeliyiz.Rasulullah s.a.v. sadaka şeytanın belini kırar buyuruyor.Ve hatta imkanımız var ise;üzerimizdeki musallatın son bulması niyeti ile,koyun koç vs. kurban ederek kuran kurslarına hayır kurumlarına vermeliyiz..Rasulullah s.a.v. sadaka belayı musibeti def eder buyuruyor.İmkanımız yok ise elimizden geldiği kadar bi hayır yapmalıyız.
Üzerimizde var olabilecek borçlar yemin kefaretleri için vs. 3 gün peş peşe oruç tutmak gerekir.

---Seyyidül istiğfarı sabah akşam okumalıdır:
“Allâhümme ente Rabbî, lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene ‘abdüke ve ene alâ ahdike ve va‘dike m’esteta’tü.Eûzü bike min şerri mâ sana‘tü, ebûü leke bi-ni‘metike ‘aleyye ve ebûü leke bi-zenbî, fağfir lî fe-innehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente.”
Seyyidul istiğfar duasının anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım.Yaptığım kötülüklerin ve işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin, üzerimdeki nimetlerini yüce huzurunda minnetle anıp, itiraf ederim. Aynı şekilde günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz.”
(Buhârî, De’avât, 2, 15;)
Efendimiz s.a.v. buyuruyor:“Bu Seyyid-ül İstiğfar’ı kim inanarak ve idrâk ederek, karşılığını Allâh’tan bekleyerek, gündüz okursa ve gece olmadan önce ölürse cennete gider. Ve gene, kim gece okur da, sabah olmadan evvel ölürse o da cennet ehlinden olur.”

---Daha sonra çokça salavat getirmektir.
(allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed)
Rasulullah s.a.v. şöyle buyuruyor:“Üzerime yüz defa salavat getirene, Allah(c.c.) bin defa rahmet nazarı ile bakar.İştiyakla daha fazla getiren için kıyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim.”
“Kim altından kalkamayacağı güç bir işle karşı karşıya gelirse, üzerime çok çok salavatı şerife getirsin.Çünkü Allah'ü Teala, üzerime getirilen salavat-ı şerife sebebi ile onun sıkıntılarını, kederlerini giderir, rızkını çoğaltır, Allah’ın yardımı ile muradına nail olur.”

---Herşeyde her işte her zaman besmeli şerif zikredilmelidir.Kapıları, pencereleri ve kapları besmele(bismillah)ile aç kapa!Besmele ile yatağa geç Besmele ile yat besmele ile kalk son sözün besmele ve kelimeyi tevhid olsun.(bismillah,la ilahe illallah)

---Çok dua etmeliyiz kardeşlerim çok!!
Musallattan kurtulmak için secdelere kapanın ve ağlayarak dua edin..Efendimiz s.a.v. buyuruyor:Allah sevdiği kula sıkıntı bela verir ve Allah sevdiği kula bela verirki onun duasında inlemelerini duymak ister..
Rabbimiz bizim ona dünyada iken yönelmemizi istiyor isabet eden bela derin düşünüldüğünde esasen rahmettir..Neticede dünyada Rabbine hayırla dönmeyen ahirette şerlerle gitmiş olur ve o şekilde cehenneme girer..Dua edelim..Efendimiz s.a.v. buyuruyor:Dua belayı defeder(kovar)..
Ve inanarak ihlaslı dua yapmak şarttır hadis-i şerifte buyuruldu ki:(Allahü teâlâyı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz.) [Tirmizi]

---Ve tabiki dinimizin;OLMAZSA OLMAZI;5 VAKİT NAMAZ...
Erkeğin cemaatle bayanın ise kendi evinde kendi odasında kendi köşesinde kılacağı namaz şeytani cinlerin uzman korunmuş ifrid ve maridler dahi olsa güçlerini kırmakta en etkili ameldir..
Ve bunun terkide onları en çok güçlendiren haramlardandır..
Unutmamalıdır ki namaz dinin direğidir namazsız din asla düşünülemez.Ve hatta namaz kılmayanların kafir olacağını savunan islam alimleride vardır hanbeli mezhebi kurucusu imamı ahmette tek bir vakit namazın keyfi terki kişiyi kafir yapar görüşündedir hanefi mezhebinde kafir görüşü değil fasık olur görüşü vardır.
Raulullah s.a.v. şöyle buyuruyor:
Kişiyle şirk arasında namazın terki vardır.""Benimle onlar (münafıklar) arasındaki ahid (antlaşma) namazdır. Kim onu terkederse küfre düşer."

---Küçük büyük ayırt etmemek kaydı ile günahtan kaçınmak şarttır şarkı müzik tvde islami olmayan kanalları izlemek vs. olmaması gererkir göz zinasına vs. çok dikkat etmek gerekir..
(Kadınlar için)Dinin emrettiği şekilde örtün! Çünkü şeytanlar, açık saçık kadınlara daha yakındırlar. 

---Tırnaklarınıza asla oje özellikle siyah oje sürmeyin siyah oje sürdüğünüz taktirde şeytani cinlerin vucuda girmeleri çok çok kolay olacaktır.

---Özellikle baş parmağa ve işaret parmağına yüzük takmayın bu takınma münasebeti ile ortama negatif enerji yayılacaktır şeytanı cinler bunu görerekten çevrenize geleceklerdir aşık olarak musallat olabilirler ve zulum etmek için musallat olabilirler bu parmaklara yüzük takmakta caiz değildir.İşaret parmağı bir başka deyişle şehadet parmağına yüzük takmak mekruhtur.
Bu mevzuu Mevâhib-i Ledünniye kitabının 1. Cild 375-376. sahifelerinde geçmektedir.Hazret-i Ali radiyAllahu anh’dan dahi böyle rivayet olunmuşdur ki, Fahr-i Alem sallAllahu aleyhi ve sellem hazretleri şehadet parmağına ve vustâ parmağına yüzük takmakdan beni nehy etti diye buyurmuşlardır.

--- Günde 500 kere (La havle vela kuvvete illa billah) okumalı! Başlarken ve bitirince yüz kere salevat getirmeli.İmamı Rabbani hazretleri cinlere karşı bu zikri yapardı.
Ebû Mûsâ RA'ın rivayet ettiğine göre, Rasûl-i Ekrem SAV Hazretleri buyurmuşlar ki:
"(Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh)'ı çok şöyle! Çünkü bu cennet hazinelerinden bir hazinedir."[Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır.]

--- Sabah namazından sonra,sabah öğlen arası 100 kere(Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.)zikredilmeli.
Kim, "Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr." duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere "Sübhânallahi ve bihamdihi" derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile." [Buhârî, Daavât 54, Bed'ü'l-Halk 11; Müslim, Zikr 28, (2691); Muvatta, Kur'ân 20, (1, 209); Tirmizî, Daavât 61, (3464)]

---Korunma dualarını sabah akşam en az 3 er kere aynı şekilde namazların sonunda besmele(bilmillah)hamdele(elhamdülillah)salvele(allahumme salli ala seyyidina muhammed) den sonra bu duaları okumalı duanın en sonunda yine salavatı şerife zikretmeliyiz.Bazı korunma duaları şunlardır:

-(Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim)
duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.) Hadisi şerif [İbni Mace]
Yüce ALLAHın İsmiyle hareket ederim o yüce ALLAH ki O nun mubarek ismiyle hareket edildiği vakit yerde ve gökte hiçbirşey okuyana zarar veremez O yüce ALLAH her şeyi en iyi işiten ve en mükemmel bir şekilde bilendir.

-(“Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]
Allah'ın yaratmış olduğu bütün mahlükâtın şerrinden,onun tam kelimelerine(kitaplarına veya sıfatlarına)sığınırım.

-"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."
"Her türlü şeytandan zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

-“Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihi ve ikabihi ve şerri ıbadihi ve min hemezati’ş-şeytani ve euzü bike rabbi en yahdurun.”
Allah’ın gazabından,Allah’ın cezasından,kulların şerrinden ve şeytanın çarpmasından Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım.Rabbim bana gelmelerinden sana sığınırım.

-“Eûzü bi kelimatillahi't-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae ve minşerri ma yenzilü minessemai ve min şerri ma ya'rucu fiha ve min şerri fitnetilleyli vennehari ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman.”
"Bütün yaratıkların şerrinden; gökten inen ve göğe çıkan her şeyin şerrinden; gecenin ve gündüzün fitnesinden; hayra açılan yollar hariç bütün yolların şerrinden, Allah'ın kusursuz kelamlarına (âyetlerine yani Kur'an’a) sığınırım. Ey Rahman olan Allah'ım (beni muhafaza eyle)."

Bu ve bu gibi duaları ayetel kürsüyü asla dilimizden düşürmememiz gerekmektedir ağzımız zikirden kurumaması gerekir.
Günah konuşmak ve dinlemekten sakınmamız gerekir özellikle bu tedavi zamanlarında kılı kırk yarmak gerekir!!.Tabi ki bundan sonrada musallat yaşamamak içinde yine çok dikket etmek gerekir neticede imtehan bitmedi rahatlık sefa müslüman için cennette var hayatımız orada burası imtehan dünyası..Bu musallat vakası ise alerjik hastalığa benzer günah haramlar zikirsizlik alerji yapar tedaviden sonrada yine haramlara bulaşana musallat bulaşır neticede düşman vucuttan çıksada pusuda bizi kovalayacaktır...

---Bir diğeri;rukyeli su ile banyo yapmaktır.1 veya 2  litrelik suyun içerisine elma sirkesi sedir(sidr-arap eriği)tozu veya defne yaprağının tozu veya trabzon hurmasının yapraklarının tozu konulması gerekir üçü birden bulundurulursa çok daha etkili olur biiznillah.Tozu bulunamıyorsa 7,9 veya 11 adet misal defne yaprağı alınır ufatılır iyce dövülür toz haline getirilir.
Efendimiz s.a.v. sedir(sidr) tozuyla mübarek başını yıkardı ve yıkanmayı tavsiye ederdi.Bu karışımın içerisine rukye yaptıktan sonra bu su çoğaltılabilir 3 litre olarak hazırlanmış bu sudan biraz içilir ve gusul abdesti alınır lakin banyoda legenin veya farklı birşey içerisinde olması gerekir ki bu okunmuş suyun gidererden gitmemesi gerekir niteki lağım yolları cinlerin evidirler oraya rukyeli su dökülmesi oradaki cinlerin yanmasını sağlar ve bu durumda onlar veya kabilesi size musallat olabilirler.Leğen içerisinde üzerimde bulunan nazar büyü haset artık ne sebeple cin musallatı varsa onun defolması niyeti ile gusul abdesti alınır suyuda besmele ile toprağa çiçek tiplerine vs. dökülür.Banyo sonrası vucut havlu ile kurulanmaz el ile kurulanır vucudun o rukyeli suyu emmesi beklenir su vucut üzerinde kurumalıdır..Bu banyoyu 7 gün boyunca yapmak gerekir.Bazı musallat durumlarında 40 gün de yapılabilir bu esasen hastanın Allah'a yönelmesi inancının itikatının güçlü olması günahlardan sakınması namazlarına dikkat etmesi ile doğru orantılıdır...
Eğerki leğende yapma gibi bir imkan yok ise banyoya girmeden evvel 11 defa bu dua okunur besmele çekerek banyoya girer biiznillah o kimseye bir musibet dokunamaz.“Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka”...
Eğerki haftanın hergünü banyo imkanı bulunamıyor vs. problemler yaşanıyor ise temiz bir sprey içerisine su ve sirke koyulur içerisine rukye yapılır müsait bir yerde odada besmele ile soyunarak o spreyi vucudumuza sıkarız ve elimizle bu suyu vucudumuza ovalarız bu şekilde vucut üzerinde kuruması bekletilir yine havluyla kurulamamak gerekir ki vucut o sirkeli suyu gözeneklerden emsin.

---Daha sonra yapılması gereken ek tedavilerden biriside;zeytinyağı sürünmektir.Özellikle rukye ayetleri dinlediğimiz zaman ağrı oluşan yerlere daha çok sürünür.Banyo yapılır banyodan sonra sürülmesi gerekir ki gözenekler açılmış olsun zeytinyağını vucut emebilsin.Zeytinyağıyla 1 gün öyle kaldıktan sonra tekrar yukarıdaki tarif şeklinde bonyo yapar ve yine zeytinyağı sürünür. Zeytin kuranı kerimde geçen mübarek bir bitkidir zeytinyağı peygamber efendimiz s.a.v. in sürünmemizi tavsiye etttiği birşeydir.
Zeytin yağı içerisine bazı rukye ayetlerini okumak gerekir.Bu okuma hergün tekrarlanırsa çok daha iyi olur nur üstüne nur misali..Hergün tekrarlanamıyorsa 3 veya 5 günde bir tekrarlanması gerekir.Hadis-i şerifte, (İlaçların en iyisi Kur’an-ı kerimdir) buyuruldu (İ. Mace)

---Bir diğeri;sirkeli su içmektir.Su yerine zemzem kullanılırsa çok çok daha iyi olur biiznillah.Sirke cinlerin sevmediği kokusundan dahi kaçtıkları ve peygamber efendimizi sirke ne güzel katıktır dediği sağlıken çok faydalı bir nimettir.Bir buçuk litrelik su kabı içerisie 1 litre su yarım litrede elma sirkesi konulur ve üzerine aşağıda yazdığımız rukye ayetleri okunur elma sirkesi olması gerekir.Bu sabah akşam olmak üzere sürekli tüketilir şifa Allah'tandır bizler böyle vesileler arıyoruz.

---Bir diğer yöntem;Tuzlu su hazırlamak ve tuzlu su ile banyo yapmaktır.Veya yakınınızda deniz var ise denizin içerisine girin ve kafanız dahil bütün vucudunuzla suya batın dayanabildiğiniz kadar bekleyin sonra dışarı çıkın nefesinizi toplayın tekrar suya dalın bunu 11 defa tekrarlayın.Birde kardeşlerim banyo ve deniz proğramlarından sonra havlu ile kesinlikle kurulanmayın elinizle kendinizi kurulayın banyo yaptıgınız suyu vucut gözeneklerden emsin inşeallah düzenli devamli yapıldığı taktirde çok çok büyük faydası görülecektir.

---Bir diğer yöntem;bir tuza rukye ayetleri okunur tuz suda eritilerek tuzlu su şifa niyeti ile içilir.Burada tuz konusunda çok aşırıya girmemek gerekir.

---Bir diğer yöntem;bal şerbetidir.Bir kavanoz bal alıyoruz kestane balı olursa daha iyi olur üzerine çok sıcak olmamak kaydı ile sıcağa yakın ılık su dökerek karıştırıyoruz ve içerisine birazda çörek otu atıyoruz ve yine bal şerbetin içerisine rukye yapıyoruz rukyeyi her gün veya 3 günde bir tekrarlanması gerekirsabah aç karnına bu şerbeti tüketmelidir kestane balı çok daha etkili olur.Allah'ın Elçisi(s.a.v.) şöyle buyurdu :"Şu şifalı iki şeye devam ediniz: Bal ve Kur'an." İbn-i Mace, C.9, Hno: 3452
Yine farklı bir hadisi şerifte çörek otu ve sarı sabırda(aloe vera)da çok büyük fayda olduğunu efendimiz s.a.v. buyurmuşlardır.

---Bir diğer yöntem;hacamat olmaktır.Özellikte kafadan kalp hizasından,mide ve karaciğer hizasından.Eğerki rukye ayaklarda ağrı uyusma oluyorsa bu kişiler ağrıyan bölgelerdende hacamat olmalarını tavsiye ederiz.Lakin özellikle baştan olmasıçok önemlidir.Vucudun içerisine musalalt olan cinler vucutta pis kanda dururlar hacamattaki kan ise vucudun kullanmadıgı pis kandır hacamatla biiznillah onun vucuttaki yeri dağılmış oluyor ve hatta vucuttan hacamat ile çıkabilme durumu dahi vardır şifa Allah'tandır.
Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurmuştur:"Şifa üç şeyde vardır: Bal şerbeti içmek, hacamat(kan aldırmak), ateşle dağlamak. Fakat ümmetimi ateşle dağlamaktan men ederim."Buhari, C.12 Hno:1921
"Kafadan hacamat olmak her hastalığın ilacıdır"Hadis-i Şerif
Hacamat gökteki ayın (HİCRİ)17-19-21-15 nci günlerinde yapılmalıdır. En faydalısı 17 nci gündür.Pazartesi,salı ve pazar günü hacamat olunur en iyisi pazartesidir.

---Bir diğer yöntem;sinameki kullanmaktir.Özellikle yedirilerek büyü yapılmış kimselerin sinemaki kullanması şarttır zira sinameki mideyi bağırsakları çalıştırır büyünün vucuttan çıkmasını sağlar.Su kaynatıcaksınız kaynattıktan sonra içerisine biraz sinameki atıp demlenmeye ve soğumaya bırakıcaksınız soğuduktan sonra içerisine rukye yapılarak sabah akşam içilir.Sinameki kandaki pisliği midedeki bağırsaktaki sihri dışarı atmak için çok etkilidir biiznillah.3 Günde bir tekrar edilir tabiki kişi kilosuna görede ayarlayabilir çok kilolu insanlar biraz daha hergün yapmaya çalışırlar ki zayıflamasında sağlık ve sıhhat bulmasında vesile olur inşeallah.
Resulullah(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Sinameki ve sennut(tereyağı tulumuna konulan bal), yemeye devam ediniz. Çünkü, bu iki şeyde, samdan başka, her hastalığa şifa vardır."Ya Rasullullah "sam" nedir? diye soruldu:"O ölümdür" diye buyurdu.İbn-i Mace, C.9 Hno:3457 

---Bir diğer yöntem;(mide ve bağırsakta sihri atmak için) acı cehre tohumu...Bu tohumda bağırsaklarda kabızlığı sihir maddesinin atılmasını sağlar ,3 adet acı cehre ezilir yada çiğnenir su ile yutulur ,bir saat sonra müthiş ishal eder ve 4. 5 defa sürekli tuvalette gitmeye sebeb olur ,dikkat edilmesi ishalden sonra en az 1 litre su içilmesi bol bol su içilmesi vucudda sıvı kaybına yol acar ,3.adetle ishlolmayanlar 3.5 .7.9 artırabilir.hergün değil en erken 3 günde bir yapılmasi 3. 4 defa dan sonra haftada bir yapilmasi tavsiye edilir.

---Bir diğer yöntem;(mide ve bağırsakta sihri atmak için) meyan kökü şerbeti...2.LT Suyu kaynat 100 gr meyankökü at demlesin 2 .3 saat beklesin ,rukye ayetleri okunur günde 4 su bardaği sabah öylen ikindi akşam olarak aç yemekten 1 saat evvel içilmesi bunu düzenli olarak 40 gün yapilirsa faydasını görecegini ve bağirsaklardaki sihir maddesini söküp atilmasina sebeb olur kantemizler kabizliği giderir inşeallah.
(sinamekiyi tavsiye ederiz sinamekiyi kullandıktan sonra meyan köküne ve acı cehre tohumuna gerek yoktur alternatif olarak sizlere sunuyoruz.)

---Normal banyo yaparken de defne sabunu kullanmalı cinler sabunu hele defne sabununu hiç sevmezler.

---Banyo ihtiyacımızı akşam namazından sonra değil gündüz saatlerinde yapılması gerekir ve oldukça kısa kalmak gereklidir.

---Güzel kokular sürünmeli bu hususta miski amber ud kokusu veya sandal kokusunu tavsiye ederiz özellikle miski amber kokusunu sevmezler.Miski amber koksu alınır içerisine rukye ayetleri okunur ve özellikle bıyık sakal kaş bölgesine ense ve kulak arkası kısmına el ve ayak parmak uçlarına ve göbek deliğine bu misk sabah akşam sürülür.

---İçi boş temiz bir sprey alınır.(cam sil fısfısı gibi lakin temiz olması gerekir)İçerisine su ve elma sirkesi konulur güzel koku olması içinde gül suyu ve miski amber de konulur içerisine rukye yapılır ve özellikte yattığımız odaların ve diğer bütün odaların üst ve alt duvar köşelerine pencere ve kapı köşelerine yatak kenarlarına yatak altlarına vs.. besmele ile püskürtülür(banyo tuvalet içine bu spreyden kullanılmaz dıştan kapısının köşelerine püskürtülür.Buna 3 veya 5 gün de bir rukye okumak ve hergün spreylemek gerekir bu içerisine koydugumuz kokular sebebi ilede oda spreyi gibidir ve düzenli kullanıldığında evimizde pozitik enerji oluşturur biiznillah huzur gelecektir.

---Evde özellikle cuma günler 3 defne yaprağı bir yemek kaşığıda üzerlik tohumunu tavada ateşe tutarak tütsüsünü yapmalıyız evimizde ayetel kursu okuyarak gezdirmeliyiz sigara asla içilmemesi gerekir sigara bonzai dumanları oluşturmak şeytani cin çağırmaktır defne üzerlik tohumu gibiside şeytani cin kovmak demektir.
Tütsüsü yapılacak diğer buhurlar:
Üzerlik tohumu,çörek otu,Defne yaprağı,Reyhan,Sandoz,Melisa,Akgünlük,Bor Tarçın,Karanfil,Susam,kişniş,çekilmemiş kavrulmamış kahve.
Not: tütsü tavada kavurmadır doğrudan ateşle yakma değildir.

---Evimizde 3 günde bir bakara süresi sesli okunmalıdır veya bilgisayar gibi cihazlardan hergün açılmalı evimizde kuran ezan sesleri eksik olmamalıdır..

---Her odada 3 günde veya 5 günde bir 7 defa ayetel kursu okunmalıdır.

---Sabah akşam rukyecinin tavsiye ettiği rukye ayetleri kesinlikle dinlenmesi gerekir.Gerekirse kulaklığı kulağından düşürme sürekli bu şifa ayetlerini dinle!!

---Evimizdeki her türlü temizliğe hassasiyet derecesinde dikkat etmemiz gerekir.Temizlik yaparken temizlik yaptığımız suyun içerisine elma sirkeside dökmeli özellikle kapı ve pencereleri bu suyla silmeli temizlemeliyiz.Okunmamış sirkeli suyu giderlere dökmekte sakınca yoktur hatta aksine elma sirkesini giderlere dökmek faydalıdır.

---Evinizde insan veya hayvan resmi, fotoğraf, heykel gibi şeyler kesinlikle bulundurmayınız.Fotoğraflar albümde bulunsun.
Özellikle süs olarak konulan fotoğraflar, heykeller evdeki rahmet meleklerinin uzaklaşmasına sebep olur.
Rahmet meleklerinin bulunmadığı evlere de kafir cinler doluşurlar.
Çocuğunuz oyuncaklarının evde bulunmasında bir sakınca yoktur ancak, o oyuncaklar işleri bitince toplanıp bir dolaba kaldırılmalıdır.
Oyuncaklardan hayvan veya insan sureti olanları kesinlikle süs diyerek asmayın veya bir yere koymayın.

---Evinizde kuranı kerim duvarlarda ayetler rahle seccade vs. olsun gül kokusu miski amber gibi kokular kullann kısaca eviniz tertemis mis kokulu ve dekarasyonu islama uygun olsun bu şekilde şeytani cinlerin eve gelmesi hakimiyet kurması zor olmasından ziyade biraz daha korkak ve ürkek davranacaklardır zira temizlik güzellik kuran onlar için ölümcüldür.Dekarasyonunuz islama uygun olsun.

---Evinizde nal-ı şerif ve hilye-i şerif bulunsun nalı şerifinde yüzüğünü takkesini kolyesini takınız.Nalı şerifin faziletini araştırınız inşeallah.

---Evinizde her gün en az 2 saat “SESLİ” şekilde Kur’an-ı Kerim okunsun. Bilgisayar veya televizyondan olabilir.
Ya da kendiniz okuyabilirsiniz, fakat sesli olarak okumaya dikkat etmeniz gerekir.
Bakara suresi ne dayanamazlar Efendimiz s.a.v. bakara suresi okunan eve şeytan cin gelemez buyuruyor.
En iyisi kişnin kendisinin okuması lakin farklı bilgisayardan vs.de olabilir.

---Evin içinde bile olsanız kesinlikle tesettüre riayet ediniz.
Tesettürsüz gezmeyiniz, hatta yatarken bile tesettürlü olunuz. Çünkü sizleri insanlar görmeyebilir ama CİNLER görüyor.
Onların sizi görüp size musallat olmaları için geçerli bir sebeptir aşık olabilirlerde...

---Evimizde, başımızın belası televizyonlardan gayri islami programları seyretmeyiniz ve seyredilmesine müsaade etmeyiniz.Günah işlenen günah konuşulan yerde bulunmamak gerektiği gibi o kanallarıda izlememek gerekir lalegül tv gibi islami sohbet kanallarını tavsiye ederiz.

---Evimizde müzik çalmamasına dikkat ediniz.İslamda müzik haramdır. İçinde def ve Ney haricinde müzik aletinin çalındığı ilahileri de dinlemeyiniz daha iyi olur...
Bunların sizlere çok sıkıntısı olur.

---Eve girerken, selam vererek ve besmele çekerek giriniz. Hiç kimse olmasa bile selam veriniz ve selamınızı tekrar “aleykümselam” diyerek alınız.
Eve girdikten sonra “İhlas Suresi”ni okursanız evde çok güzel bereket olduğuna şahit olursunuz.Kapıları açarken kapatırken hep bismillah demeli..Evden çıkınca yine besmele ile çıkarak su zikri söylemelidir;subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vellahu ekber..

---Evinizde kızıl ve kırmızı renkleri fazla bulundurmamaya özen gösteriniz. Özellikle elbiselerinizi kırmızı renkten seçmemeye gayret ediniz.
Çünkü; Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz; “Kırmızı renk giymeyiniz.
Çünkü kırmızı renk şeytanların elbiseleridir” buyurmaktadır.
O kırmızı renkleri gören kafir cin ve şeytanlar, o kişiye yaklaşmaya ve musallat olmaya başlarlar.

---Akşam yemekten sonra oluşan bulaşıkları, sabaha kesinlikle bırakmayın ve akşam yıkayın.
Çünkü o tabakların üzerindeki yemek kalıntılarını yemek için gelirler.
Sabah evin hanımı yıkamak için ellerini bulaşıklara uzattığı vakit veya sıcak suyu bulaşıklara döktüğü vakit, ellerinde ince ince sızılar, ağrılar, halsizlikler ve kasılmalar hisseder.
İşte o zaman ellerinden bedenine giriyorlar demektir.Tabiki her el çatlağı cinni değildir tıbbi olanlarda vardır tedavi olmak gerekir.

---Sofralarımızı, çiğnenmeyecek yerlere ya da, bir kovanın içine çırpınız.

---Evinizde haftada birde olsa üzerlik tohumu ve 3 veya 5 tane defne yaprağının tütsünü oluşturduktan sonra tuvalet bano dahil heryeri tütsülemek.

---Evin içinde kesinlikle gezerek ekmek yemeyiniz ve yedirmeyiniz.yere düsen ekmek kirintilarini seytanlar ve cinler yer evin icinde dolasarak ekmek yedigin zaman yere düsen kirintilari onlar yer sizde ekmegi yiyen cinlere basarsiniz onlara zarar verir ve saldiriya ugrama riski var ve sunu söylemekte fayda var geceleri dikkatli olun cunku gece onlarin gündüzüdür,onlar icin hayat gece baslar, yemek sofrasini gece cirpmayin sofranin icindeki ekmek kirintilarini kapmak icin uzerinize çullanirlar,gece agacin dibine bevl etmeyin cunku gece agac dibinde onlar piknik yapar,gece besmelle cekmeden sicak suyu ¨dokmeyin,gece tek basina yolculuk yapmayin gece tek basiniza yatmayin,cocuklarinizi aksam namazindan sonra disariya birakmayin,cunku seytanin ve cinlerin cocuklari musallat olurlar.(mecburi tek kalıcaksanız fatiha ayetel kursu ihlas felak nas surelerini okuyun sürekli Allah sizin yanınıza sizin görmediğinz ordular gönderecektir cinlerden korkar Allahtan korkmaz Allaha güvenip sığınmazsanız kuranı kerimi hatim dahi etseniz nafile..Allaha güvenmek tevekkül şart..)

---Evimizde ceviz ağacından yapılmış sandık, sandalye, masa, yatak, dolap vs şeyler bulunmasın.

---Evde yatarken korkma olma durumu var ise ışığı açık yatmak daha faydalıdır.

---Evimizde, "zaferan+misk+gülsuyu" karışımından oluşan bir mürekkeple yazılmış Ayetel Kürsi çerçeveli olarak bulunsun inşallah.Ceylan derisine yazılmış olursa muhteşem olur.

---Hergün Fatiha 3 ihlas okuyara sevabı Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın ve Evliyanın ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için dua edilir. Her gün sabah-akşam böyle dua edilir.Ve bunu yapakende çokca salavatı şerif zikredilir.
Cuma akşamları yasin suresi okunmalı okuma bilinmiyor ise dinlenmeli tekrar etmeye çalışılmalı sevabı rasullullah s.a.v. in sahabenin bütün evliyaullahın ehli sünnet alimlerinin ve üzerimizde hakkı bulunan herkesin ruhuna hediye edilmeli.

---Cinden korunmak için Âyât-i hırz okunmalıdır!Abdest alınıp, 7 istiğfar ve 11 salevat okunup, hastalığının sıhhatine niyet ederek okunur.
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur:
“Her kim bu Hirz Ayetlerini okursa, o gün ve gecede o kimseye ne cinni ne insan nede hayvan şerri dokunur. Cenabu Hak bu Ayeti kerimelerin hürmetine, o kişiye her hususta yardım eder. Kendisine olduğu gibi, malını ve çocuğunuda muhafaza eder.”
 Âyât-i hırz, şu sure ve âyetlerdir:
Fatiha,
Bekara 1, 2, 3, 4, 5 ve 163, 164 ve 255, 256, 257 ve 285, 286,
Âl-i İmran 18,19. âyetten sadece: “İnneddine indellâh-il-islam” kısmı,
Âl-i İmran 26, 27 ve 154,
En’âm 17,
A’râf 54, 55, 56,
Tevbe 51 ve 128, 129,
Yunüs 107,
Hud 56,
İbrâhim 12,
İsrâ 43 ve 110, 111,
Mü’minun 116, 117, 118,
Ankebut 60,
Rum 17, 18,
Fatır 2,
Yasin 83,
Saffat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 180, 181, 182,
Feth 27, 28, 29,
Rahmân 33, 34, 35, 36,
Hadid 1, 2, 3, 4, 5,
Haşr 21, 22, 23, 24,
Cin 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Buruc 20, 21, 22,
İhlâs, Felâk ve Nâs sureleri. 

Hadis-i şerifte, (İlaçların en iyisi Kur'an-ı kerimdir) buyuruldu.Kuranı kerimden ayrılıp başka yollara gitmemelidir!!

---İmam-ı Şarani hazretleri, (Kuşluk namazına devam edene, cin musallat olmaz) buyurdu.Kuşluk namazı kılmalı.
(öğlenden önce saat 9 gibi kılınır öğlen ezanına 45 dakika kalıncaya dek kılınabilir.)


---Cin mektubunu, yanında veya evinde bulundurana, cin gelmez ve dadanmış olan cin de gider biiznillah.Dua, ilaç gibidir. Allahü teâlâ dilerse tesir eder. Yani tesirini Allahü teâlânın verdiğine inanmalıdır!

---Hadis-i şerifte buyuruldu ki:(Dert-bela gelince, Hazret-i Yunus’un duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.) [Hakim] 

---Sabah 3 er kere ihlas felak nas fatiha suresi okunur.7 defa ayetel kursu okunur ve 1.si sağa 2.sola 3.ön tarafa 4.arka tarafa 5.yukarı tarafa 6.aşağı tarafa 7.sinide okuyarak içimize kuvvetli nefes çekmeliyiz.

---Hz. Âişe validemiz Peygamberimizin (a.s.m.) yatmadan önce neler yaptığını şöyle anlatır:
“Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellem her gece yatağına girdiği vakit avuçlarını toplar, onlara üfler, daha sonra ‘kul hüvallahu ehad(ihlas), kul eûzü bi-Rabbi’l-felâk(felak), kul eûzü bi-Rabbi’n-nâs(nas)’yi okur, sonra elleri ile, başından ve yüzünden başlayarak yetişebildiği yere kadar vücudunun her tarafını meshederdi. Bunu üç defa yapardı.”
Bu hadisi şerifi uygulamalıyız ve fatiha 7 de ayetel kursu okumalı yatakta iken.

---İçerisinde ayet,dua esmaul husna bulunan muskalar takabilirsiniz özellikle ceylan derisine safran mürekkebi ile yazılmış muskalar daha etkilidir koruyan Allahtır bizler vesileler arıyoruz...
Tabiki esas yapılması gereken okumaktır ne varki Allahın ayetlerinin  kişi üzerinde taşımasında çok büyük bereket vardır inanmak dua etmek gerekir..

---Sürekli abdestli bulunmaya gayret etmeli hele yatarken namaza abdest alır gibi abdest almalıdır.
Abdestli olmaya devam edene, Allahü teâlâ şunları ihsan eder:
1- Melekler onun yanından ayrılmaz.
2- Devamlı sevab yazarlar.
3- Bütün azaları tesbih eder.
4- Uyuyunca melekler, insan ve cin şerrinden korur.
5- Sekerat-ı mevti kolaylaşır.
6- Abdestli iken Allahü teâlânın emanında olur.
7- İftitah tekbirini kaçırmaz.
Allahü teâlâ, Hazret-i Musa’ya buyurdu ki:
(Ya Musa, sana bir musibet gelince abdestsiz isen, kusuru kendinde bul!) [Şir’a]
Yatağa abdestli girmenin fazileti de büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kim, yatağa abdestli yatarsa, o gece bir melek sabaha kadar "Ya Rabbi bu kulunu affet!" diye dua eder.) [Hâkim]
(Abdestli yatıp Allahü teâlâyı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyandığı zaman yine Allahü teâlâyı anarsa, o melek, bu kulun affı için Allah’a dua eder.) [İbni Hibban]
(Abdestli yatan, gece ibadet eden, gündüz oruç tutan gibidir.) [Deylemi]
(Abdestli yatan, gece vefat ederse şehit olur.) [İbni Sünni]

---Hurma almak üzerlerine rukye yapmak ve sabah akşam onlardan aç karnına yemek gerekir.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Kim aç karnına yedi tane Medine hurmasından yerse, o gün o kimseye zehir ve büyü (gibi şeyler) zarar vermez. Eğer akşam yerse, sabaha kadar zehir ve büyü bir zarar vermez. (Ahmed İbni Hanbel)

---Sigara esrar bonzai iç türleri vs. gibi haram olan içecekleri içmemeli şeytani cinler bunlardakimaddeleri sigara bonzai dumanını severler siz onları yaktığınız zaman sizin yanınıza geleceklerdir haram işlediğiniz için korunmanız olmayacaktır size musallat olmaları çok kolay olur sizinle çocuk gibi oynarlar.

---RABBİ İNNİ MESSENİYEŞŞEYTANU BİNUSBİN VE AZAB; RABBİ EUZU BİKE MİN HEMEZATİŞŞEYATİYNİ VE EUZU BİKE RABBİ EN YAHDURUN. VE HİFZAN MİN KÜLLİ ŞEYTANİN MARİD. (Sad: 41 / Mü’minuna: 97-98 Saffat: 7) 
Bu duâ kişinin beyninde cinleri son derece sıkan ve hatta yakan dalgalar yayınlanmasına vesile olur… Böylece de o kişiye musallat olan CİNLER o kişiden uzaklaşmak zorunda kalırlar..

---21,41,71..101..313.. ayetel kursu okuyun her okumada nefesinizi içinize çekin ve dayanabildiğiniz kadar nefesinizi tutun...

---Eğerki hasta üst seviyeden korunmuş ifridler tarafından musallata uğramış ise bu kişi kuşluk ve teheccüt namazı kılar.En az 4 rekat kılma gereken bu namazlarda(daha fazlada kılınır biz tedaviyegöre konuşuyoruz.)1.rekatta fatihadan sonra 11 ayetel kursu 2.rekatta 11 ihlas 3.rekatta 11 felak 4.rekatta 11 nas okur tecvid ve talimine dikkat etmeni gerekir maharici hurufta hata yaparak manası değişecek şekilde okumasının faydası olmaz.Ve ruku ve secdeleri uzatır en az 11 kere tesbih yapar.Tabiki 2 rekatta bir selam vermek gerekir.Teheccüt namazında ise sesli okur kişi sesli okuduğu zman müslüman cin kardeşlerimiz o kişinin arkasında namaza dururlar bu şekilde devam etmesi halinde musallat olmuş ifrid korumasını yitirecektir okunacak rukye dinlenecek rukyelerdedaha fazla tesir edecektir biiznillahi teala..

---Eğerki hastaya üst seviyeden şeytani cinler musallat olmuş ise hasta besmele dahi çekemediği durumlar oluyor ise bu durumda hasta düzenli rukye olunur ve bilgisayardan vs. rukye dinletilir.Yukarıda saydıgımız yöntemleri ailesi vs. hasta üzerinde uygulamaya çalışır.Sabah akşam hasta bağlanır 3 + 1 gibi ses sistemiyle genel rukye ayetleri,101 felak nas,bakara süresi,313 ayetel kursu bunlar dinletilir bu şekilde sebat edilir şifa Allah'tandır bunlar hep imtehandır umulurki Allah şifayı tezden göndere...

---Musallata uğramış kişinin yapacağı müslüman bir cinden öğrenilmiş etkili bir dua:
(Allahü teâlâya hamd olsun ki, göğü yüksek, yeri alçak ve dağları dik yarattı. Rüzgârlar gönderdi. Geceyi karanlık ve gündüzü aydınlık yaptı. Görülen ve görülmeyen varlıkları yarattı. Bunları, yarattıklarından hiçbirinin yardımına muhtaç olmadan yaptı. Ya Rabbi! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Kudretini düşünen için, senin şanın ne yücedir. Sen kendine mahsus yücelikle yücesin, kendine mahsus yakınlıkla yakınsın. Sen yarattıklarına kudretinle galipsin. Sana isyan eden, Cehenneme, sana itaat eden ise Cennette gider.
Ya Rabbi! Dua etmeyi ve edilen duaları kabul edeceğini bildirdin. Yaptığımız dualar senin kazanı geri çevirdi. Dualarımızı kabul eyle! Sen, güç ve kuvvet sahibisin. Senden daha güçlü ve kudretli kimse yoktur. Sen Rahim’sin. Senden daha merhametlisi yoktur. Sen, Yakub aleyhisselama merhamet edip tekrar görmesini sağladın. Yusuf aleyhisselama da merhamet edip onu kuyudan kurtardın. Eyyüb aleyhisselama da acıyıp bela ve musibetlerini kaldırdın. Ya Rabbi, ben de sana yalvarıyorum. Çünkü kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı sensin. Ey zorbaları kahreden, kıyamette amellerin karşılığını veren, çürümüş kemikleri dirilten Rabbim, sen geçilmesi için, Cehennem üzerine kıldan ince ve kılıçtan keskin köprü kurdun! Sen, [şu kimseyi] bu acılara, bu hastalıklara müptela kıldın. Sen hastalığını gidermeye kadirsin, Ya Erhamerrahimin.)
Bu duayı günde bir kerede olsa yapmalıdır.

---Bu tavsiyelere uyulduğu taktirde ilk zamanlar musallat olan cinler biraz azgınlaşabilirler lakin zamanla güçleri kaybolacaktır rahatlayınca tedavi oldum sanmayın bu yöntemlerle kişinin kendi kendini tedavi etmesi zordur ehli sünnet bir rukyeciye giderek okunmak tedavi olmak gerekir peygamber efedimiz .s.a.v. dahi kendi kendini okumakla yetinmemiştir hz.aişe validemiz efendimize zaman zaman okumuş üflemiştir...OKUMA TARİFİ:Su zeytin yağı ve sirkelerin içerisine her 3 günde bir veya hergün ama  en az haftada bir kere bu okumalar yapılmalıdır 1,3,5,7,9,11,13,21,41,71.101.... ne kadar çok tekrar edilirse o kadar iyidir mühim olan tek sayı olması..Hadisi şerifte Allah tektir teki sever buyruluyor...
Ağız okunacak suya sirkeye vs. yakın tutulacak okudukların şişenin içine gidecek ve her sure arası veya ayet arası şişenin içeriine şifa niyeti ile kuru tükürük şeklinde üflenilecek inşeallah.
(türkçe mealleri şişelere okumuyoruz)

(AĞIZ SİRKEYE YAKLAŞTIRILIR OKUNUR ÜFLERKEN ÖNCE SİRKEYE SONRA SUYA SONRADA YAĞA ÜFENEBİLİR TABİKİ HEPSİNİ AYRI AYRI OKUMAK DAHA İYİDİR LAKİN BELKİ ZAMAN BULANAMAYABİLİR VS..)

OKUNACAKLAR RUKYE AYETLERİ:

Niyet et : ( Baba Adı ) ‘ den olma ,( Anne adı ) den doğma ,( Hastanın adı ) nin .Bu ayetler hürmetine ,Bütün büyü ve sihirlerinin iptali,bozulması ve çözülmesi için,nazar haset veya aşık olarak gelen cinlerin defi için veya farklı sebeplerle haramlar ve lanet ve beddua ile gelen cinlerin defi için 366 damarında ve bütün aza ve uzuvlarında dolaşan cin,şeytan ve perilerin deffi için okumaya niyet ettim.

Euzu billahimineşşeydanirracim...Bismillahirrahmanirrahim...
(Her aralıkta besmele çekiniz ve şifa niyeti ile üfürünüz)

***FATİHA SURESİ***

1. Bismillahirrahmanirrahim
2. El hamdü lillahi rabbil alemin.
3. Er rahmanir rahıym
4. Maliki yevmid din
5. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn
6. İhdinas sıratal müstekıym
7. Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin

1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
3. O, rahmândır ve rahîmdir.
4. Ceza gününün mâlikidir.
5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6. Bize doğru yolu göster.
7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

***BAKARA SURESİNİN BAŞINDAN 5 AYET***

1. Elif lam mim
2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
3. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
4. Velelzıne yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun

1. Elif. Lâm. MÎm.
2. O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.
3. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.
4. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar.
5. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

***BAKARA SURESİ 163-164***

163. Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym .
164. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase
ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba'de mevtiha
ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya'kılun.

163.Her halde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka bir ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm'dir.
164.Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp giden gemide, Allah'ın yukarıdan bir su indirip de onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde, diriltip de üzerinde deprenen hayvanları yaymasında, rüzgarları değiştirmesinde, gök ile yer arasında emre hazır olan bulutta şüphesiz akıllı olan bir topluluk için elbette Allah'ın birliğine deliller vardır.

***AYETEL KURSU***Bakara suresi 255-257

255. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum * la te'huzühu sinetüv vela nevm * lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih * ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm * ve al yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa' * vesia kürsiyyühüs semavati vel ard * ve la yeudühu hıfzuhüma * ve hüvel alıyyül azıym.
256 Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lenfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm(alîmun) .
257 Allâhu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti ilen nûr(nûri), vellezîne keferû evliyâuhumut tâgûtu yuhricûnehum minen nûri ilâz zulumât(zulumâti), ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

255.Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, 
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. 
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. 
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. 
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.
256.Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırd edilmiştir. Artık her kim tâğutu inkar edip, Allah'a inanırsa, sağlam bir kulpa yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz. Allah, her şeyi işitir ve bilir.
257.Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin velileri de tağuttur, onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî olarak kalırlar.

***AL-İ İMRAN 18-19***

18. Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel
azızül hakım .
19. İnned dıne indellahil islam* ve mahtelefellezıne utül kitabe illa mem ba'di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm* ve mey yekfür bi ayatillahi fe innellahe serıul hısab.

18.Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki, başka tanrı yok, ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dosdoğru olarak buna şahittir ki, başka tanrı yok, ancak O aziz, O hakîm vardır.
19.Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir.

***ARAF SURESİ 54-56***

54. İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil
leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih * ela lehül halku
vel emr * tebarakellahü rabbül alemın .
55. Üd'u rabbeküm tedarruav ve hufyeh * innehu la yühıbbül mu'tedın
56. Ve la tüfsidu fil erdı ba'de ıslahıha ved'uhü havfev ve tamea * inne rahmetellahi karıbüm minel muhsinın.

54.Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter; güneş, ay ve yıldızlar emrine âmâdedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
55.Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.
56.Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.

***MUMİNUN SURESİ 115-118***

115. Efe hasibtüm ennema halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun .
116. Fe teallellahül melikül hakk* la ilahe illa hu* rabbül arşil kerım.
117. Ve mey yed'u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı feinnema hısabühu ınde rabbih* innehu la yüflihul kafirun .
118. Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın.

115.Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?
116.Mutlak hâkim ve hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan başka ilâh yoktur. O, bereketli Arş'ın sahibidir.
117.Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa -ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur- o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki, kâfirler kurtuluşa eremezler.
118.Resulüm! De ki: «Rabbim, bağışla ve merhamet et! Sen merhametlilerin en iyisisin.»

***(İSRA 82)***(3-5-7-9...bu ayeti daha fazla okumaya çalışınız.)

82.Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ

82.Kur'ân'dan indirdiğimiz şeyler, mü'minler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını (kaybettiği dereceleri) arttırır.

***SAFFAT SURESİ 1.10.ARASI***

1. Vessaffati saffa
2. Fezzacirati zecra
3. Fettaliyati zikra
4. İnne ilaheküm le vahıd
5. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık
6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib
7. Ve hıfzam min külli şeytanim marid 8. La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib
9. Dühurav ve lehüm azabüv vasıb
10. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb

1.Andolsun saf saf dizilenlere.
2.O haykırıp da sürenlere.
3.Ve o yolda zikir okuyanlara.
4.Ki sizin ilâhınız birdir.
5.O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, bütün doğuların da Rabbidir.
6.Gerçekten biz dünya göğünü (o yakın göğü) bir zinetle, yıldızlarla süsledik.
7.Onu her inatçı şeytandan koruduk.
8.Onlar yüksek (melekler) topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar.
9.Uzaklaştırılırlar. Onlara ardı arkası kesilmez bir azab vardır.
10.Ancak kulak hırsızlığı yapanlar olur. Onu da yakıcı bir alev takip eder.

***RAHMAN SURESİ 33-35***

33. Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
35. Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.

33.Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından (çaplarından) nüfuz etmeye (çıkıp gitmeye) eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin (geçip, çıkın)! Bir sultan (bir mürşid) olmaksızın nüfuz edemezsiniz (geçip çıkamazsınız).
34.O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
35.Sizin üzerinize, ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız (kurtulamazsınız).

***HAŞR SURESİ 21-24***

21. Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu
nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.
22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.
24. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

21.Eğer Biz, bu Kur’ân’ı, dağa indirseydik, O’nu mutlaka, Allah’ın korkusundan huşû ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki, böylece onlar tefekkür ederler.
22.O Allah ki, O’ndan başka İlâh yoktur. Gaybı (görünmeyeni) ve görüneni de O bilir. O; Rahmân’dır, Rahîm’dir.
23.O Allah ki; O’ndan başka İlâh yoktur, Melik’tir (hükümrandır), Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete erdirendir), Mü’mindir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir), Azîz’dir (yücedir), Cabbar’dır (cebredendir), Mütekebbir’dir (pek büyük olandır). Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir (uzaktır).
24.O Allah ki; Yaratan’dır, Bâri’dir (yokken var eden), Musavvir’dir (şekil verendir), güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tespih eder. Ve O; Azîz’dir (yücedir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

***YUNUS SURESİ 81***(üzerinden sihir olan kişi için 70 defa okuyacaktır.)

81.Fe lemmâ elkav kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr(sihru), innallâhe se yubtiluh(yubtiluhu), innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn(mufsidîne).

81.Onlar attıkları zaman Musa (A.S) şöyle dedi: “Sizin getirdiğiniz şey sihirdir. Muhakkak ki Allah, onu bâtıl (geçersiz) kılacaktır.” Allah, muhakkak ki fesat çıkaranların amelini ıslâh etmez.

***ZARİAT 49***(üzerinde aşık cin olan kişi için 70 kere okunacaktır.)

49.Ve min kulli şey’in halaknâ zevceynî leallekum tezekkerûn.

49.Biz her şeyden iki çift yarattık. Umulur ki, iyice düşünürsünüz.

***ZARİAT 56***

56.Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûn(ya'budûni).

56.Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

***KALEM SURESİ 51,52***(üzerinde nazar olan kişi için 70 defa okur)

51.Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).
52.Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).Ve O (Kur'ân), âlemlere zikirden (öğütten) başka bir şey değildir.

51.Ve inkâr edenler, zikri (Kur'ân'ı) işittikleri zaman gerçekten seni, neredeyse gözleri ile devirirler. Ve: “Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur (delidir).” derler.
52.Ve O (Kur’ân), âlemlere zikirden başka bir şey değildir.

***CİN SURESİ 1.11. ARASI***

1-Kul ûhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kâlû innâ semi’nâ kur’ânen acebâ(aceben).
2-Yehdî iler ruşdi fe âmennâ bih(bihî), ve len nuşrike bi rabbinâ ehadâ(ehaden).
3-Ve ennehu teâlâ ceddu rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veledâ(veleden). 
4-Ve ennehu kâne yekûlu sefîhunâ alâllâhi şetatâ(şetatan).
5-Ve ennâ zanennâ en len tekûlel insu vel cinnu alâllâhi kezibâ(keziben).
6-Ve ennehu kâne ricâlun minel insi yeûzûne bi ricâlin minel cinni fe zâdûhum rehekâ(rehekan).
7-Ve ennehum zannû kemâ zanentum en len yeb’asallâhu ehadâ(ehaden). 
8.Ve ennâ le mesnes semâe fe vecednâhâ muliet haresen şedîden ve şuhubâ(şuhuben).
9.Ve ennâ kunnâ nak’udu minhâ mekâıde lis sem’i fe men yestemiıl âne yecid lehu şihâben rasadâ(rasaden).
10.Ve ennâ lâ nedrî eşerrun urîde bi men fîl ardı em erâde bi him rabbuhum reşedâ(reşeden).
11.Ve ennâ minnes sâlihûne ve minnâ dûne zâlik(zâlike), kunnâ tarâika kıdedâ(kıdeden).

1. De ki: “Cinlerden bir topluluğun (Kur'ân) dinlediği, sonra: “Biz gerçekten harika, güzel bir Kur'ân işittik.” dedikleri bana vahyedildi.”
2.“O (Kur'ân), irşada ulaştırır, artık bizi, O'na îmân ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız.”
3.Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. O'nun, bir sahibe (eş) ve oğul edinmediğine (îmân ettik).
4. Ve o bizim sefih (ahmak) olanımızın (iblisin), Allah'a karşı asılsız (saçma sapan şeyler) söylemiş olduğuna (inanıyoruz).
5. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik.
6.Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların (cinlerin) azgınlıklarını artırdılar.
7.Ve onlar da, sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler.
8.Ve gerçekten biz semaya, elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla (yakıcı ışınlarla) doldurulmuş bulduk.
9.Ve gerçekten biz, (meleklerin sözlerini) dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi, kim dinlemek isterse, onu gözleyen (izleyen) bir şihap (ateş şulesi) bulur.
10.Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi, yoksa Rab’leri onların irşad olmalarını mı diledi?
11.Ve gerçekten biz, bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda (olan topluluklar) olduk.


***KEVSER SURESİ***

1- İnnâ a'taynâkel kevser
2- Fesalli lirabbike venhar
3- İnne şânieke hüvel'ebter

1- Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.
2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
3- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan! 

***KAFİRUN SURESİ***

1- Kul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ  a'büdü mâ ta'büdûn
3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
6- Leküm dînüküm veliye dîn

1- De ki: Ey kâfirler
2- Tapmam o taptıklarınıza!
3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz. 
4- Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

***İHLAS SURESİ***

1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

1- De ki; O Allah bir tektir. 
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı 
4- O 'na bir denk de olmadı. 

***FELAK SURESİ***

1- Kul e'ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, 
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden 
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

***NAS SURESİ***

1- Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 
2- İnsanların hükümdârına, 
3- İnsanların ilâhına, 
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden. 
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. 
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Normalde bu ayet ve sureleri arapçadan tecvitli okumak veya okutmak gerekir zira tecvitsiz okunan kuran mana bozukluğuna sebebiyet verebilir.Eğerki böyle okunamıyor veya okuyabilecek birisi bulunamıyor ise bu durumda zarureten latin harflerinden okunur veya rukye ayetlerini tlfdan acarak hoporlorunu ses suya dogru gidecek şekilde konulur okunan kuran sesi suya temas eder bu şekildede faidesi olur şifa Allahtandır bizler vesile arıyoruz.

Dualarınızda bu aciz kulada yer verin inşeallah..
Allah rızası için bu bilgileri paylaşın sizin çevrenizde sizin bilmediğiniz bir çok insan varki musallat yaşıyorlar onlara iletmiş oluruz inşeallah...
Alıntı yapacak kardeşlerim ismimi ve linkimi silmesinler emeğe saygı!!

***Hafız Müjdat YILDIZHAN****
***Sürmeli Hoca***

facebook.com/islamda.rukye
facebook.com/kuran.tedavisi.rukye
facebook.com/surmeli.hoca.rukye

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder