28 Ekim 2015 Çarşamba

ümmü sıbyan veya cinlerin şerri gibi bir takım kötülüklerden muhafaza eder....

Kitaplarında ümmü sübyan (sıbyan) denen bir cinin bulunduğu, bunun hamile kadınlara musallat olup,
onların çocuklarını düşürdüğü bir çok alimlerce bizlere kadar anlatılmaktadır.
Hadis diye şöyle bir söz nakledilir:
“Yeni doğan çocuğunuzun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursanız ona ümmü sıbyan denen cin dokunamaz”.
Çünkü bu  ümmü sıbyanın çocuk doğduktan sonra zarar verebileceği gibi, anne rahmindeki çocuğu düşürdüğü kitaplardada anlatılır.
Yeni doğan bebeğin sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunması sünneti vardır ve bu başka bir şeydir.

Cinlerin bazen insanlara vesvese vermek gibi zararlarının dokunması mümkündür,
ama bunun çaresi temiz olmak, banyo ve tuvalet edebine riayet etmek ve her meşru işe besmele ile başlamaktır.
Bunlara uyulduktan sonra cin denen varlıkların insanlara zarar verebilmeleri söz konusu olamaz ve onlar sanıldığı kadar da güçlü varlıklar değildir.

Bir hadisi şeriflerinde Efendimiz (sav):
“Cinsel ilişkiye başlarken bismillahi’l Azîm. Allahümme cennibne’ş-şeytane ve cennbi’ş-şeytane mâ-razektenâ, derseniz çocuğunuza cinler ve şeytanlar zarar veremez” buyurmuşlardır.
Anlamı şudur: “Yüce Allah’ın adıyla. Allah’ım! Bizi şeytandan, şeytanı da bize vereceğinden uzaklaştır”.

Bunu Arapça’sı ile söylemek şart değildir.
Türkçe de söyleyebilirsiniz.

Ümmü sıbyandan nasıl korunmamız veya korunmak için ne yapmamız gerektiğine;

1---bu dua ümmü sıbyan veya cinlerin şerri gibi bir takım kötülüklerden muhafaza eder....

2---Bu Ashabı keyf ismi ve duası isimler bir kağıda yazıp çocuk veya kadınların ümmü sıbyan rahatsızlığı olanlara üzerinde bulundurması ve temiz bir kağıda yazıp temiz bir suya bırakıp,mürekkebin erimesi beklenir(mürekkep safran misk gül suyundan oluşan mürekkep olması gerekir)suya okunup içilir ise kendini veya çocuğunu koruma altına alırlar allahın izni ile..

"yemliha-mekselina-mernüş-debernüş-şazenüş-kefeştatıyüş-kıtmir"... bu isimler ashab-ı kehf'in isimlerinin havvassı dır....

ayrıca ashab-ı kehf in duasıda okunmalıdır...

Allahümme inni es'elüke bi islami yemliha ve rağbetihi ve bi imani mekselina ve kurbetihi ve bi tevhıydi mernüş ve hıdmetihi ve bi ma'rifeti debernüş ve uzletihi ve bi şehadeti şazenüş ve rivayetihi ve bi ıhlası mislina ve müvafakatihi ve bi iştiyaki kefeştatıyüş ve ı'tikadihi ve bi vefai kıtmiş ve hımayetihi en takdıye haceti ya kadıyel hacati ve ya mücibed deavat.ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder