19 Temmuz 2015 Pazar

Ahmet Hulusi'nin duası!..

DUAM:
Arşın, Ruh’un ve bütün melâikenin Rabbi olan yüce ‪#‎Allah‬’ım... Senin yanında âciz, güçsüz, muhtaç ve indînde bir hiç olduğum idraki içinde sana yalvarıyorum... Ne olur bütün yanlışlarımdan, bilmeyerek ve dayanamayarak yaptığım bütün fiillerimden dolayı beni bağışla!..
Efendimiz Muhammed AleyhisSelâm’ın Rabbi olan Allâh’ım, bana in’amda bulunduklarının yolunu kolaylaştır ve gerçekten sapanlardan olmaktan beni koru!.. Kendine seçmekle şereflendirdiklerinden eyle; şu anda yeryüzünde yaşayan en sevdiğin zâtlara beni yakın eyle; onların fiillerini bana da kolaylaştır, sevgili eyle!..
Kendisinden gayrı olmayan Allâh’ım, yarattığı her şeyi tam bir mükemmeliyetle var eden Allâh’ım, ihâta edilmesi asla mümkün olmayan Allâh’ım, Ya HÛ ya men HÛ!.. Zâtın hakkı için, basîretimdeki körlükten beni kurtar; mutlak gerçeği bana idrak ettir, hazmını ver!.. Öyle bir yakîn ihsan et ki, ondan sonra küfr ve şirk olmasın!..
Allâh’ım, Hakk-el yakîn olarak yaşamama engel her ne var ise ondan sana sığınırım... Senden sana sığınırım... Benlikle huzurunda bulunmaktan sana sığınırım... Koruyucu sensin ve senin gücün her şey için yeterlidir... Âlemlerin Rabbi olan Aziym Rab sensin Allâh’ım...
Bu gerçekleri bize bildiren Rasûlullâh AleyhisSelâm’a indîndeki sayıca ihsanda bulun, ne şekildekine lâyık ise; biz onu takdirden âciziz.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder