30 Nisan 2013 Salı

Biz Ne ye İnanmalıymışız! Böyle!...(1)


-“İster kafa ile, ister el ile olsun, çalışmanın kudsi yetine inanıyorum."
-“Doğruluk ve adaletin esas temel olduğuna inanıyorum.”
-“Vâdin, kudsi bir mahiyeti olduğuna, bir insanın verdiği sözün, imzası kadar muteber olması lazım geldiğine, zenginlik veya kudret ve nüfusun değil, karakterin en kıymetli şey olduğuna inanıyorum.
-“Tasarrufun düzenli bir hayat için en esaslı bir unsur olduğuna, iktisat ve tasarrufun gerek hükümetle, gerekse umumi ve hususi işler de mali bünyesin de en önemli bir bünyesi bulunduğuna inanıyorum.”
-“İnsaniyetle faydalı hizmetler yapmakla mükellef bulunduğumuza, hodbinliğin; ancak fedakarlığın temizleyici ateşin de yanıp kül olacağına, ve bu suretle ruhun kurtulabileceğine inanıyorum.”
-“Ona ne isim verilirse verilsin, büyük ve halim bir Allah’ın vücudüne inanıyorum; Ferdin, büyük ümitlerinin tahakkuku ile  saadetinin gerçekleşmesini;  ancak Allahın iradesine uygun bir hayatta idame etmek suretiyle, temin edeceğine inanıyorum.”
-“Aşk ve muhabbet’in; dünya da en büyük şey olduğuna, kini; ancak onun yenebileceğine inanıyorum.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder