7 Nisan 2013 Pazar

Yaşamı Kazanmak Kaça Patlar!...(9)-“Başkaları tarafından dinlenemiyorsak, konuşma; Konuşamıyorsak, başkasını dinleme yeteneğinizi geliştirme ve birlikte yaşama mutluluğumuz yoktur.”
-“Akıl rehberliğin de yürümeyi mezuniyet bilin. Akıl denen şey, gerçekleri bulan ve ortaya koyan kaynaktır; fakat böyle bir kaynak işini görebilmek için düşünme yeteneğine erişmiş olmalıdır. Düşünme yeteneği insan varlığının en yüce uğraşısı olmalıdır. Tanrı bakımından yaratma gücü ne ise, insanlar bakımından düşünme gücü o nitelikte bir şeydir; zira düşünme yeteneğine sahip olmayan insan hayvan kertesinde demektir.
Bu itibarla; hiç düşünmeden ve anlamadan öğrenmek, bellemek ve ezberlemek marifet değildir.
Aklın bu üstünlüğüne ve yaratıcı niteliğine inan, temel verileri akılcı eleştiriden geçirir ve akla ve mantığa ters bulduklarını elemek ister. “Aklın muhasebesini yapar” ödüllere kavuşmanın “Vicdan muhasebesi demek olduğunu, yanlışların ve çelişmelerin yerine, akılcı usullerle giderilmesi öngörülmüştür.”
-“Gerçeklere akıl yolu ile erişilir”
-“Kim ki akla dayalı olmayan ve akıl süzgecinden geçirilmeyen bir şeyi benimser, o mutlaka akılsızdır.
Akla ve vicdana aykırı şeyleri, ya da akla oturmadan benimsemek insan haysiyetine bağdaşmaz.
Akıl sayesinde insanlar her türlü gerçeğe, iyiliğe, esenliğe ve her şeye kavuşabilir. Bütün olumsuzluklar sefillik ya da kötü düzen gibi şeyler insanların kendi davranışlarından doğma şeylerdir.” Yani; akılcı davranışlara sahip olmayan insanların, hayvan kertesinde sayılmak gerektiği şeklindeki görüşlerini adeta tekrarlarcasına bu çabalarında ısrarlıdır.”
-“Kişi kendini fikren geliştirip kendi kaderinin sorumlusu kılabilir. ”eğer kişi, kendi kendisini kader oyuncağı olarak görecek olursa haysiyet duygusundan ve fikren gelişme olasılığından yoksun kalır. Tüm verilen, akılcı elekten geçirilmesi gereğini bilinmek, akılcı usullere üstünlük tanımalıdır.” Kaynaklardan bulduğu her şeyi, hiç eleştirmeden ve hatta tartışmadan olduğu gibi benimsememelidir.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder